BSD

Het bijbelboek Job

Job

Het boek Job en de gekwelde pogingen van Job en zijn kameraden om de wegen van God te begrijpen, hebben denkers en filosofen al duizenden jaren geïnspireerd, verbijsterd en gestimuleerd. De gedachten in dit boek zijn het centrum van de eeuwenoude vraag: Waarom gedijen slechte mensen, terwijl goede mensen lijden?

Er is nog een vraag over het boek dat wat licht kan werpen op hoe wij het moeten begrijpen. Wanneer leefde Job? In tegenstelling tot andere verhalen in de Schrift, wordt ons niets verteld wanneer en in welke context de gebeurtenissen plaatsvonden. Zeker, de Talmoed noteert acht verschillende meningen over de vraag wanneer hij leefde - en er is zelfs een negende opvatting, namelijk dat het verhaal van Job een gelijkenis is, dat hij nooit heeft geleefd! (Bava Basra 15a-b).

Maharal legt uit dat het thema van het lijden universeel is en niet kan worden geïsoleerd tot een bepaalde periode. Job kan alleen geleefd hebben - als hij al ooit heeft geleefd - in een tijd van crisis, wanneer God de mensen strikt oordeelt. Dat is wanneer mensen bezorgd moeten zijn dat hun daden kunnen worden onderworpen aan een rigoureus en pijnlijk onderzoek. De Satan van het boek Job werd uitgezonden naar de hoofdrolspeler om hem te testen en te laten bewijzen dat hij Gods zegen waardig was. De beproeving van Job is daarom opgenomen omdat het een model is voor iedereen die lijdt en wil weten waarom. Net zoals het lijden van Job kan worden begrepen in de context uit verschillende historische periodes, zo moet elke individuele beproeving binnen de context van zijn eigen leven worden geïnterpreteerd. Bij het bespreken over wanneer het verhaal plaatst vond, verschillen de Wijzen alleen over wat de meest passende setting voor een dergelijke test is.

De vele boodschappen van het boek zijn verpakt in raadsels. Job's vrienden kunnen hem niet overtuigen. Zijn argumenten lijken hen te overmeesteren. Men vraagt ​​zich af waarom ze hem niet meer hun sympathie betuigen. Uiteindelijk komt God zelf om de uitdaging van Job aan te gaan en zijn argumenten te ontzenuwen. Job accepteert dit, niet omwille van de logica, maar omdat hij beseft dat hij sterfelijk is en de Goddelijke wijsheid en Goddelijke gerechtigheid niet kan begrijpen. Op momenten dat we niet instaat zijn om de ontberingen van het leven te begrijpen, moet dan ook ons antwoord zijn - dat er een plan is, en dat de mens de Ontwerper moet vertrouwen.

Bovenstaande vertaalde inleiding op het boek Job is afkomstig uit de Tanach Stone Edition van ArtScroll.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.