BSD

Het bijbelboek Hooglied

Hooglied

Rabbi Akiva, één van de grootste geleerden van de Talmoed, zei: "Alle liederen in de Schrift zijn heilig, maar het Hooglied is aller heiligst." Wat is er met dit lied, dat het op zo'n verheven niveau staat? De vraag is vooral verwarrend als het Hooglied letterlijk wordt genomen, want het lijkt een lied van ongewone passie te zijn; en het lijkt niet op zijn plaats onder de boeken van profetie en de heilige geest van de Schrift. Bovendien, hoewel sommige van de geleerden zich afvroegen of Prediker wel opgenomen moest worden onder de boeken van de Schrift, was er nooit die vraag over het Hooglied.

Voor zowel de wijzen van de Talmoed als de klassieke commentatoren, was het duidelijk dat het Hooglied een allegorie is, een duet van verlangen tussen God en Israël. Daarom wordt het tijdens Pesach in het openbaar gelezen, de tijd toen Israël Gods volk werd. Zijn verzen zijn zo verzadigd met betekenissen dat elke commentator nieuwe thema's vindt in haar prachtige en cryptische woorden. Ze zijn het echter er allemaal over eens, dat de waarheid van het lied alleen te vinden is in de allegorie.

Dat is de reden waarom, in het belang van de nauwkeurigheid, onze vertaling van het Lied anders is dan die van alle andere ArtScroll vertalingen van de Schrift. Hoewel we voorzien in de letterlijke betekenis in het kader van het commentaar, vertalen we het Lied volgens de allegorische vertaling van Rashi. Zoals hij in zijn inleiding uitlegt:

Salomo voorzag door de Heilige Geest dat Israël voorbestemd was om te moeten lijden aan een aantal ballingschappen en al treurend zich haar vroegere status als Gods uitverkoren geliefde zou herinneren. En ze zou denken aan de goedheid die Hij beloofde voor het einde der dagen. De profeten vergeleken de relatie tussen God en Israël vaak met die van een liefhebbende echtgenoot die boos was op zijn vrouw die was afgedwaald en hem had verraden. Salomo componeerde het Hooglied in de vorm van diezelfde allegorie. Het is een gepassioneerde dialoog tussen de man [God] die nog steeds van zijn vervreemde en verbannen vrouw [Israël] houdt, die op haar beurt naar haar Man verlangt en zoekt haarzelf weer geliefd te maken bij hem, zoals zij zich haar jeugdige liefde voor hem herinnert en haar schuld toegeeft. Ook God herinnert zich de goedheid van haar [Israël] jeugd, haar schoonheid, en haar bedreven daden waarvoor Hij zo van haar hield. Hij proclameert dat zij nog steeds zijn vrouw is en Hij haar man, en Hij zal nochthans tot haar terugkeren.

Bovenstaande vertaalde inleiding op het boek Hooglied afkomstig uit de Tanach Stone Edition van ArtScroll.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.