BSD

De bijbelboeken Ezra en Nehemia

Ezra Nehemia

Het boek van Ezra / Nehemia brengt ons op een cruciaal keerpunt in de Joodse geschiedenis. Er begint een tijdperk dat, in zekere zin, nog steeds bij ons is, omdat de heerlijkheden van David en Salomo nooit zijn herwonnen. Zelfs na de bouw van de Tweede Tempel in 349 B.C.E., kwam het niveau van de heiligheid van het Eerste Tempel-tijdperk niet meer terug. De Joden leven nog steeds onder de heerschappij van een vreemde mogendheid, en zo bleef het gedurende het grootste deel van de jaren toen de Tweede Tempel er stond. Het was alleen door de vriendelijkheid en edelmoedigheid van koning Cyrus dat de Tempel überhaupt gebouwd kon worden.

Dat de terugkeer naar het land uiteindelijk plaats vond was dankzij de leiding van Ezra en Nehemia. Ezra was zo groot dat de Talmoed hem beschrijft als iemand die waardig was om de Tora te ontvangen, was Mozes hem niet voorafgegaan. Nehemia gaf een prominente positie op als een koninklijk hoveling omwille van de komst naar het Land van Israël om de minuscule nederzetting van demoralisatie te redden.

Het volk was een volledige verlossing niet waardig; die zal uiteindelijk komen aan het einde van de huidige ballingschap. Zelfs toen het koninklijke edict werd uitgevaardigd, waardoor de Joden konden terugkeren naar hun land, accepteerden slechts 43.000 dit aanbod - een kleine fractie van het volk. Schokkend? Zeer zeker. Dit was een indicatie van de erbarmelijke staat van het volk onder de vreemde overheersing.

Maar er was een gloed van grootheid die geen verband hield met de tijdelijke soevereiniteit. Ezra en Nehemia waren lid van de Knesset Anshei HaGedolah, de Mannen van de Grote Vergadering, een raad van honderdtwintig mannen, van wie velen profeten waren, die over verscheidene generaties functioneerden en het volk verjongden. Zij baden, met succes, dat het verlangen naar afgoderij zou worden afgeschaft (dat is de reden waarom het idee van dergelijke aanbidding zo vreemd lijkt aan de moderne mens); ze componeerden standaard gebeden; en - het allerbelangrijkste - zij brachten de dramatische bloei tot stand van de Mondelinge Tora, die de belangrijkste bewaarplaats van de Goddelijke wijsheid was en blijft.

Ezra was één van de suprême leraren in de Joodse geschiedenis. Hij en de Mannen van de Grote Vergadering herstelden de kroon van Gods grootheid in zijn oude glorie door het onderwijs aan opeenvolgende generaties om Zijn weldadige hand achter de nevelen van de geschiedenis en het kortstondige overwicht van de goddelozen te zoeken.

Bovenstaande vertaalde inleiding op de boeken Ezra en Nehemia is afkomstig uit de Tanach Stone Edition van ArtScroll.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.