BSD

Wie heeft behoefte aan godsdienst wanneer het de oorzaak is van zoveel geweld

Vraag

geweld

Ik ben joods, maar kan het jodendom niet omarmen als een godsdienst. Godsdienst is de oorzaak van alle oorlogen, en ik denk dat we er zonder dichter bij de wereldvrede zouden zijn. Zou de wereld beter af zijn zonder godsdienst?

Antwoord

Het verwerpen van het Jodendom omdat je in wereldvrede gelooft is als het weigeren een ​​Japans restaurant in te gaan, omdat je graag sushi eet. Het is gewoon niet zinvol.

Oorlog is mensen eigen. Het bestond al lang voor welke godsdienst dan ook. Met vrede is dat niet zo. Vrede is niet eigen aan de menselijke conditie. Vrede moest worden onderwezen en geleerd. En het was een religieus idee.

De eerste en meest krachtige visie van wereldvrede werd door de profeten van het oude Israël aan de mensheid gepresenteerd. Zij voorspelden een tijd waarin "het ene volk het zwaard niet zal opheffen tegen een ander volk, en zij zullen de oorlog niet meer leren." In een wereld die oorlog zag als een onvermijdelijk feit van het leven, introduceerde de Joodse godsdienst een radicaal nieuw concept: dat de oorlog uiteindelijk ongewenst is en vrede de ideale staat is om naar te streven.

Zonder godsdienst zouden we andere dingen hebben om over te vechten, zoals parkeerplaatsen en de herrie bij de buren. Maar zonder godsdienst, zou vrede in de wereld niet behoort hebben tot de menselijke vocabulaire. Of je het nu beseft al dan niet, je droom van wereldvrede is bijbels geïnspireerd. Idealen leven niet in bubbels. Net als mensen. Zij hebben ouders nodig om geboren te worden en om hen een huiselijke omgeving te geven om hen te ondersteunen. Vrede zonder godsdienst is dakloos. Het was het jodendom die geboorte gaf aan de visie van de wereldvrede en levert nog steeds een kader om die visie uit te voeren.

Het is zeker waar, godsdienst is door sommigen gebruikt als een excuus voor oorlog. Maar dit maakt niet alle religies ongeldig, net als bij het voetballen maakt een vechtpartij het voetbalspel niet ongeldig. Het bevrijden van de wereld van alle religies zou uiteindelijk geen einde maken aan de oorlog net zoals voetbal niet wordt afgeschaft door vechtpartijen. In feite, biedt de godsdienst nog steeds het sterkste argument voor vrede tussen mensen: dat we allemaal gemaakt zijn door dezelfde God. Zonder dit geloof, is er niets dat ons allemaal echt verenigt?

Door Aron Moss. Bron: Who Needs Religion if Its the Cause of So Much Violence

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.