BSD

Waarom kan ik niet wraakzuchtig zijn net als God?

Vraag

vengeful

Ik ben ernstig beschadigd door mijn ex. Zeven maanden van mishandeling, kritiek, smerig taalgebruik en vernedering, heb ik nu achter mij en ik heb gezwegen. Maar nu heb ik een overweldigende drang om wraak te nemen. En ik heb de kans. Met één telefoontje, kan ik zijn carrière ruïneren en zijn hele leven vernietigen. Zal ik het doen?

Antwoord

Het verlangen naar wraak is natuurlijk en begrijpelijk. We hebben een aangeboren verwachting dat recht moet worden gedaan, en als we zien dat het kwaad ongestraft blijft, willen we ingrijpen. Maar dat kunnen we niet. "Neem geen wraak," waarschuwt de Tora. Wraak is verkeerd.

Natuurlijk hoeven we geen hulpeloze slachtoffers te zijn van degenen die kwaadaardige bedoelingen met ons hebben. We moeten onszelf beschermen tegen pijn en alles doen wat we kunnen om daden van het kwaad te voorkomen. Maar zelfs als we zijn gekwetst, kwetsen wij niet terug.

Aan de andere kant, in dezelfde Tora die ons waarschuwt geen wraak te nemen, beschrijft God Zichzelf als "een wraakzuchtig God." Hoe is dit mogelijk? Als ons verteld wordt niet wraakzuchtig te zijn, waarom mag God dat dan wel zijn? Als wraak immoreel is, hoe kan God dan wraakzuchtig zijn?

Maar dat is precies het punt. Het feit dat God wraakzuchtig is staat ons mensen niet toe om het te zijn. Geen menselijk justitieel systeem is waterdicht, daarom berust de ultieme rechtvaardigheid in Zijn handen. Hij zal het onrecht richten en de goddelozen bestraffen. In deze wereld of in de volgende, in dit leven of in een ander, op manieren die we nooit zullen weten, zal rechtvaardigheid worden betracht.

Het is grappig, vaak hoor je de mensen minachtend spreken over "de wraakzuchtige God van de Bijbel." Zij denken dat op één of andere manier een wraakzuchtig God wraakzuchtige volgelingen zal kweken. Het tegendeel is waar. Het is juist de wraakzucht van God die de mensen in staat stelt om het verlangen naar wraak te laten varen. We weten dat er een echte Rechter is, en Hij zal recht doen. Dus kunnen wij als mensen de wraak overlaten aan Hem, en verdergaan met het leven.

Verspil je energie niet aan gevoelens van bitterheid en vijandigheid. Hoe meer je gehaat wordt, hoe meer je jezelf moet omringen met liefde. Als er slechte mensen zijn, zorg ervoor dat je je associeert met goede mensen. Maak je geen zorgen over het vinden van hen. Focus op het verkrijgen van hen.

Door Aron Moss

Bron: Why Cant I Be Vengeful Like God?

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.