BSD

Is over geobsedeerd zijn okay?

De Joodse visie op dwangmatig handelen

obsessie

Beste Rabbi, ik voel dat ik neurotisch begin te worden over het naleven van mijn religie. Ik blijf mij zorgen maken of ik de dingen wel voor 100% goed doe. Heb ik de zegen op de goede manier gezegd? Heb ik mijn handen goed gewassen vóór het begin van de maaltijd? Ik ben bang dat ik de dingen dwangmatig doe. Aan de andere kant wil ik de joodse wet serieus nemen. Kan ik goed orthodox zijn en toch niet gek worden?

Antwoord:

Om voorzichtig te zijn bij het vervullen van de joodse wet is een zeer goede zaak. Als het gaat om het vervullen van de goddelijke wil, doet elk detail ertoe. Maar er is een grens. Ik leerde die toen ik voor rabbi studeerde. Ik had een indrukwekkende ervaring die voor altijd mijn zienswijze op God en Zijn wetten veranderde.

Ik studeerde in Israël op een school voor rabbijnen met enkele honderden andere studenten. Op een ochtend, net na het gebed, kwam één van mijn vrienden, met een bezorgde blik op zijn gezicht, op mij af. "Ik denk dat je tefillin niet koosjer kan zijn," vertelde hij mij. (Tefillin zijn gebedsriemen bestaande uit twee zwarte dozen, met speciaal vervaardigde perkamentrollen die teksten uit de Bijbel bevatten, die we op ons voorhoofd en bovenarmen dragen tijdens het gebed.) Ik vroeg hem wat hij bedoelde, en hij wees mij erop dat de doos van de gebedsriem van mijn hoofd niet perfect vierkant was. Het leek erop dat één van de hoeken geen exacte rechte hoek had.

Dit was een ernstige zaak. De met de hand gemaakte lederen dozen van de gebedsriemen worden verondersteld vierkant te zijn. Als ze niet vierkant zijn, dan zijn het geen gebedsriemen. Als mijn vriend gelijk had, als er met mijn gebedsriemen iets mis zou zijn, dan zou ik jarenlang geen koosjere gebedsriemen gebruikt hebben. Ik had elke dag niet "koosjere" gebedsriemen aangedaan, dat is zo goed als helemaal geen gebedsriemen aangedaan hebben.

Ik wist wat ik moest doen. Ik moest mijn hoofd gebedsriem laten onderzoeken. Ik ging zo snel mogelijk naar een expert in de joodse wet. Hij werd een senior rabbijn beroemd om zijn duidelijke beslissingen aangaande de joodse wet. Ik bracht hem mijn gebedsriem en vroeg of hij me kon adviseren. Ik liet hem de zwarte lederen doos zien en wees hem op de onvolmaakte hoek, en nerveus wachtte ik zijn oordeel af.

De rabbijn inspecteerde de gebedsriem, keek me aan met zijn vriendelijke en wijze ogen, en glimlachte. Hij antwoordde met één regel, een citaat uit de Talmoed: "Gods geboden werden niet aan de engelen gegeven."

Ik begreep meteen wat hij bedoelde. Mijn gebedsriemen waren prima. Wanneer de Tora zegt om de dozen van je gebedsriemen vierkant te maken, betekent dit dat je ze zo haaks moet maken wat voor mensenhanden mogelijk is. Wij zijn geen engelen die perfecte hoeken kunnen maken. We zijn mensen die alleen maar ons best doen. En dat is precies wat God van ons vraagt.

Als God perfectie wilde, zou Hij ons niet als feilbare mensen hebben geschapen. Het is zo duidelijk dat Hij dat niet wil. Hij wil dat wij mensen, met al onze onvolkomenheden, alles in het werk stellen om binnen onze mogelijkheden van onze goddelijke ziel, ons doel te verwezenlijken.

Het betekent dat onze hoeken geen absoluut perfecte hoeken zullen zijn. Het betekent, dat terwijl wij ernaar streven om ons best te doen om elk gebod met de grootst mogelijke aandacht voor de details te vervullen, we allemaal fouten maken en het soms verkeerd doen. Maar dat is in orde. Wij zijn geen engelen en dit wordt ook niet van ons verwacht. We moeten doen wat we kunnen doen en Gods richtlijnen opvolgen zonder geobsedeerd te raken.

Door Aron Moss

Bron: Is Over Obsessing Okay

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.