BSD

Is er genezing van jaloezie mogelijk?

Vraag:

jaloers

Ik heb last van jaloezie in vele levensdomeinen en in mijn relaties. Kunt u me advies geven?

Antwoord:

Laten we de jaloezie kort analyseren. Je bent jaloers op de auto van je vriendin. Waarom? Die van haar is mooier dan die van jou. Je bent jaloers op de intelligentie van jouw college. Waarom? Het is beter ontwikkeld dan het jouwe. Je bent jaloers op het artistieke talent van je zuster. Waarom? Je hebt het zelf niet.

Alle jaloezie gaat terug op dezelfde idee. Ze heeft te doen met wat je niet hebt en wel wilt hebben.

Onze wijzen hebben een bekende opmerking hierover. “Wie is er rijk? Hij die blij is met wat hij heeft." Degene die tevreden is met het lot in zijn leven, worstelt niet met jaloezie, omdat hij niet meer verlangt dan wat hij heeft. Wel, jouw vriendin heeft een mooiere auto dan jij. Echter, jij bent blij met die van jou. Meneer Allesweter op het werk is slimmer dan jij. Jij bent tevreden met de intelligentie die G-d jou geschonken heeft. Je hebt een tekort aan artistiek talent. Jij hebt je eigen mogelijkheden.

Laten we het eens anders bekijken. In plaats van “Wat kan ik doen om niet meer jaloers te zijn zou je je af kunnen vragen “Wat kan ik doen om blij te zijn met wat ik heb?"

Deze vraag brengt je terug naar de bron. We geloven dat G-d alwetend is en goed. Alwetend betekent dat Hij alle kennis heeft over wat het beste is voor jou om in het leven te genieten; en goed betekent dat Hij je alles gunt wat het beste is voor jou om te hebben. Als het niet merkbaar is dat G-d je die auto of dat huis geeft, betekent dat dat het hebben van die auto of dat huis op dit moment niet het grootste belang heeft voor jou. Wat is derhalve reden om jaloers over te zijn?

Kennelijk is het moeilijk om ons deze gedachte eigen te maken. Het gebeurt niet zomaar vanzelf. Maar het resultaat is de moeite meer dan waard.

Door Malkie Janowski

Bron: Is There a Cure for Jealousy?

Uit het Engels vertaald door Baruch

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.