BSD

Hoe kan ik leven zonder lijden te veroorzaken?

Vraag

no harm

Ik heb gedurende bijna 20 jaar geprobeerd om een streng ​​vegetarische levensstijl te handhaven. In werkelijkheid echter is het zo dat, elke keer als we geld uitgaven, waaraan dan ook, we afstand deden van de controle of ons geld wel ethisch besteed was. We kunnen nooit zeker weten dat de winst noodzakelijkerwijs niet zal worden gebruikt voor een gruwelijke daad. Belastingen op de winst zullen zeker gebruikt worden om kogels te kopen, de bio-industrie van geld te voorzien, enzovoort. We zijn ons allemaal bewust van de onaangename gevolgen van onverantwoordelijke industrie in combinatie met onverantwoordelijk consumentisme.

Ik wil mijn leven leven zonder lijden te veroorzaken. Kent u volledig zichzelf onderhoudende collectieven die niet bijdragen aan het lijden van anderen? Dit soort geïsoleerde levensstijl lijkt ideaal voor een werkelijk meedogend leven.

Antwoord

Enkele jaren geleden gaf ik leiding aan een bepaald communautair programma. Dank God, werden honderden gezinnen direct door onze activiteiten geholpen. Maar ondanks het algehele succes van het project, waren er een paar mensen die niet gelukkig waren met een aantal details hiervan. Het waren deze drie boze brieven - niet de driehonderd bedankjes - die in mijn gedachten bleven hangen. Ik herinner me dat ik mijzelf vertelde dat ik in de toekomst wel twee keer zou nadenken voordat ik dit soort dingen weer zou doen.

Ik deelde deze mening met een mentor van mij. Ik zal mij altijd zijn wijs antwoord herinneren. "In het leven is de enige manier om nooit iemand overstuur te maken: niets te doen." Die paar woorden hadden een sterke invloed op mij. Natuurlijk moeten we oppassen niemand te kwetsen. Maar dat mag nooit in de weg staan voor het helpen van anderen.

Bestaat er zoiets als een leven dat nooit, zelfs niet indirect, het lijden van anderen veroorzaakt? Is het mogelijk om te leven in een geïsoleerde instelling die u beschrijft, nooit hulp te verlenen aan iedereen die niet in uw idealen past? Misschien. Maar hoe moet je een "echt meedogend leven" dan definieren? Je zou niemand pijn doen, dat is waar, maar ook zou je veel anderen niet helpen.

We zijn geschapen om deze wereld tot een betere plek te maken - niet alleen om te voorkomen dat het erger wordt. Onze zielen zijn niet hier gekomen met als doel "niemand pijn te veroorzaken." Dat wordt beter bereikt door helemaal niet geboren te worden. In plaats daarvan worden onze zielen belast met een missie om een betere en heiliger wereld te scheppen.

Dat vraagt om actie. Dat vraagt om interactie met anderen. Dat vraagt om te geven. Misschien ondersteun ik met mijn aankoop van gezonde voeding een leverancier die zijn arbeiders mishandelt. Misschien ondersteun ik door een fiets te kopen, om met een minimale impact op het milieu naar het werk te gaan, indirect een leverancier die wapens produceert. Misschien wordt de belasting gebruikt om een ​​project van de regering te financieren dat ik als verspillend of verontreinigend beschouw.

Misschien. Maar ik ben bereid om dat soort dingen te riskeren. Want ik weet ook dat het voedsel dat ik koop direct zal worden gebruikt voor de gasten aan mijn Sjabbat tafel. De steun die ik geef aan de winkel zal ertoe bijdragen dat talloze werknemers de huur kunnen betalen. De glimlach die ik geef aan een nerveuze klant, de hulp die ik een oude dame bewijs door haar tassen naar de auto te brengen, het geldstuk dat ik gooi in de beker van de bedelaar buiten de winkel....dit alles zijn redenen waarom ik hier ben.

Natuurlijk moeten we niet die zaken steunen die openlijk onze waarden tegenspreken. Maar in geval van twijfel, neem ik liever het zekere door te helpen en mee te werken.

Door Yisroel Cotlar

Bron: How Can I Live Without Causing Harm

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.