BSD

God heeft je niet nodig

Als een moeder, zijn er oh-zo-veel dingen aan de hand om je zorgen over te maken. Heeft mijn zoon vrienden? Wordt hij gepest? Pest hij? Leest hij op het goede niveau? Zal hij zich altijd goed gedragen? Deze kleine angsten kunnen behoorlijk oplopen... Hoe verwerk ik deze gedachten, zodat ik er niet onder door ga?

Mijn vader was gewoon om dan het verhaal van een arme oude man te vertellen, die met zijn bagage aan de kant van de weg stond te liften. Deze bagage was zo groot als de helft van zijn lengte en zo zwaar als het dubbele van zijn gewicht. Wanneer er een rijke man langs kwam in zijn rijtuig en hem een ​​lift aanbood, aanvaardde hij die dankbaar. Tot verbazing van de rijke man merkte hij dat, terwijl de arme man in zijn rijtuig zat, hij nog steeds de zware last droeg!

De arme man legt dan uit: "Het is al erg genoeg dat ik u last bezorg door mij een lift te geven, maar ik zou u niet moeten vragen om het gewicht van mijn bagage voor mij te dragen."

De rijke man antwoordt: "Het feit dat je in mijn rijtuig zit betekent dat ik zowel jou als je bagage draag - wat verspil je toch een onnodige energie!"

Onlangs las ik een brief van de Rebbe die hetzelfde onderstreept:

Je bent, zonder twijfel, een gelovige. Dan is het eerste punt dat je moet geloven, dat God de wereld bestuurt. En als Hij in staat is om 6,5 miljard mensen te besturen, dan zullen je eigen zaken zeker de vervulling van het vers, "Ik heb je gemaakt en Ik zal je dragen; Ik zal je ondersteunen en je bevrijden," zien... Heeft God echt je bezorgdheid nodig om jouw zaken te runnen en je problemen op te lossen? Of zal Hij erin slagen goede oplossingen te vinden, zelfs zonder jouw zorgen?

En dat is echt de enige oplossing voor mijn angst - wetende dat mijn zorgen het resultaat niet zullen beinvloeden.

Vandaag, zal ik mijn lasten laten voor wat ze zijn en genieten van de rit.

(Ontleend aan Igrot Kodesh, vol. 4, blz. 255.)

Bron: God Doesnt Need You van de hand van Sara Blau.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.