BSD

Wat is liefde?

love

Waarom vragen wij, "Wat is liefde?"

Wanneer we vragen: "Wat is liefde?" Is dat meestal omdat a) we niet zeker weten of iemand echt van ons houdt, of b) omdat iemand ons beschuldigt dat wij niet echt van hem houden.

Als we echt bezig zijn met het geven en ontvangen van liefde, hebben we niet zulke filosofische vragen. Het gebeurt pas wanneer er iets ontbreekt en we beginnen te analyseren en na te denken over wat er dan eigenlijk "mis" is. Bijvoorbeeld, niemand gaat zitten aan een ​​volledige maaltijd en vraagt: "Wat is een pastrami sandwich?"

Dus, zelfs als we de vraag stellen: "Wat is liefde?" Betekent dat waarschijnlijk dat we ons niet helemaal geliefd voelen, of dat iemand zich door ons niet geliefd voelt.

Maar laten we proberen de vraag te beantwoorden.

"Word ik bemind?" versus "Heb ik lief?"

Het is gemakkelijker om ons eerst bezig te houden met "Wat is liefde?" in termen van de liefde die we naar ons toe voelen komen. Als we begrijpen hoe te herkennen wanneer we worden bemind, kunnen we ook leren om onze liefde voor een ander te herkennen.

Als we worden bemind, hebben we de neiging om dit intuïtief in onze buik te voelen. Maar hoe werkt het? Is er een buiten zintuiglijke waarneming in het hart, dat in staat is om de gevoelens in het hart van iemand anders te lezen?

In feite is het niet echt zo etherisch of bovennatuurlijk. Integendeel, het is vrij praktisch en down-to-earth. Onze harten nemen signalen op van onze zintuigen. Alles wat we zien, horen, proeven, voelen of ruiken leert ons over ons universum. We hoeven niet te denken of vragen te stellen. Onze zintuigen melden het aan onze hersenen, en onze hersenen interpreteren de gegevens en sturen het rapport door naar ons hart. Dus, als we een liefdevolle glimlach zien, liefdevolle woorden horen, of een liefdevolle aanraking voelen, verwerken de hersenen deze informatie en concluderen: "He, we worden bemind!"

Kortom, als we geliefd zijn, is er een tastbaar bewijs. Het is geen abstract denken of voelen, het is concreet en bewezen. Zoals koning Salomo in zijn boek Spreuken (27:19) schreef: "Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf." Dit betekent dat wanneer je liefde ervaart, voelt je hart die liefde.

Liefde is een daad

Nu kunnen we het tweede deel van het "Wat is liefde" dilemma aanpakken - hoe weten we dat we iemand anders liefhebben?

Het antwoord is eenvoudig. Wanneer we ons liefdevol jegens iemand gedragen, betekent het dat we van die persoon houden.

Wanneer we een vraag stellen als "Wat is liefde?" gaan we ervan uit dat we proberen om een ​​abstract concept te definieren zoals "Wat is vrijheid?" of "Wat is geluk?" Maar naar waarheid, liefde is geen concept. Het is een daad.

Om te vragen: "Wat is liefde?" Is zoiets als vragen: "Wat is rennen?" Of "Wat is zwemmen?" Als je ooit iemand hebt zien rennen of zwemmen, weet je precies wat hardlopen en zwemmen met zich meebrengt.

Het Hebreeuwse woord voor liefde, ahava, onthult deze ware definitie van liefde, want het woord ahava is gebaseerd op de medeklinkers h-v, hetgeen "geven" betekent. Om liefde echte liefde te doen zijn, moet het worden uitgedrukt in een daad. Als je van je geliefde houdt, dan moet je dat laten zien. Op dezelfde manier, als je geliefde van jou houdt, dan zal hij/zij dat ook laten zien. Je zult het herkennen aan de manier waarop je wordt behandeld.

God leert ons hoe lief te hebben

God gebiedt ons in Deuteronomium 6:5: "En jij zult Hashem je God liefhebben." Dit voorschrift leidt ons naar de eeuwenoude vraag: "Hoe kunnen we bevolen worden om een ​​gevoel te voelen?" Of je voelt het of je voelt het niet, toch?

Een antwoord uit onze traditie legt uit dat we niet worden veroordeeld tot een gevoel in de abstracte zin van voelen. Integendeel, de opdracht is voor ons om ons liefdevol te gedragen. In dit licht bezien betekent, "En jij zult liefhebben," eigenlijk:"Jij zult daden van liefde laten zien."

Dit is de echte test: actie, daden en prestaties.

Gevoelens kunnen bedrieglijk zijn. Soms kan wat we als liefde waarnemen in feite een andere emotie zijn. Maar daden kunnen niet worden mis verstaan. Dus, in plaats van te vragen: "Wat is liefde?" Moeten we ons afvragen: "Blijkt mijn liefde voor mijn geliefde uit daden?" En "laat mijn geliefde jegens mij daden van liefde zien?"

Door Shais Taub

Bron: What Is Love

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.