BSD

Wanneer moet je een masker dragen?

"Jegens de vrome betoont U zich vroom en jegens een onberispelijke betoont U zich onberispelijk. En jegens de reine betoont U zich rein en jegens de verkeerde, betoont U zich een tegenstander." Psalm 18:26-27.

"Wees je echte zelf" is een boodschap die we vaak kunnen horen in onze hedendaagse cultuur. Daarom kan het verrassend zijn om te zien dat de Psalmen zelf voor misleiding pleiten wanneer dat nodig is. Hoewel veel mensen trots zijn op hun eerlijkheid en authenticiteit en anderen precies laten weten hoe zij zich voelen, zijn er veel situaties waarin het het beste is om onze gedachten en gevoelens te maskeren, zoals:

1. Om te voorkomen anderen te beledigen. We moeten interesse hebben in wat anderen zeggen, zelfs als we ons vervelen, verwelkom de gasten vriendelijk, zelfs als we liever alleen zijn, of vertel mensen dat we hun ideeën graag mogen, zelfs als we dat niet doen.

Bijvoorbeeld: "Ik werk vanuit huis, en mijn werk is zeer veeleisend. Soms ben ik ergens druk mee bezig, en een kind wil met me praten. Eerst krijg ik het gevoel dat ik een masker draag van belangstelling, maar dan laat ik mezelf toe in zijn wereld en voel ik zijn enthousiasme. Daarna ben ik zo blij dat ik mij herinnerde dat mijn gezin mijn prioriteit in het leven is."

2. Om onze grenzen te beschermen. Wanneer mensen dominant, opdringerig of nieuwsgierig zijn, is het het beste om informatie achter te houden of te doen alsof je het ermee eens bent om je persoonlijke grenzen te beschermen.

Bijvoorbeeld, wanneer mensen dingen vragen als "Welke arts heb je? Waar ga je met vakantie naartoe, naar welke school gaan je kinderen? Hoeveel heeft het gekost? Hoeveel verdien je? Waarom ga je niet verhuizen, waarom neem je geen andere baan, of waarom behaal je niet een bepaald diploma?" Het is in die situaties volkomen aanvaardbaar om te antwoorden met een leugentje om bestwil: "Ik weet het niet" of"We hebben nog niet besloten".

Als ze vragen, "Kom je bij ons met de feestdagen," dan kun je zeggen: "We zijn al elders uitgenodigd." Wanneer zij met nadruk beweren, "Vergeet al dat gezondheid gedoe rondom voedsel! Het is klinkklare nonsens. Suiker is goed voor je. Doe toch niet zo fanatiek," je kunt dan gewoon zeggen, "Dank u voor uw mening."

3. Om ons te kalmeren. Als we ons vijandig voelen, zijn we net een kernreactor, en spuwen giftige negativiteit rondom. Woorden in woede gesproken zijn vaak irrationeel en altijd schadelijk. De pijn van het zwijgen is beter dan levenslang spijt, want wanneer eenmaal het vertrouwen in een relatie is verloren, kan dit nooit meer volledig worden hersteld.

Bijvoorbeeld: "Ik ben opgegroeid met veel kritiek, dus is het voor mij niet natuurlijk liefdevol te handelen. Wanneer het normaal is boos te zijn en ik iedereen wil vertellen hoe ellendig ik ben. Dus heb ik geleerd om een masker van kalmte te dragen als ik opgewonden, overweldigd en van slaap beroofd ben. Ik zet een masker van liefde op voordat ik thuis kom en begroet blij mijn gezinsleden, zelfs als ik het gevoel heb overweldigd te zijn door hun eisen, hun lawaai en mijn eigen angsten. Het masker helpt mij eigenlijk om beter over mezelf en mijn gezin te denken en te voelen. "

4. Om ons te inspireren. Praten over geloof, moed en acceptatie kunnen die gevoelens wekken, zelfs als we ze van binnen niet voelen. De Chovot HaLevavot verklaart, "Het gelaat van een vroom mens is vrolijk, zelfs wanneer zijn hart verontrust is." 1 Ons is ook verteld, "Een extern masker van positiviteit zal interne positiviteit doen ontwaken." 2

Bijvoorbeeld: "Een oudere alleenstaande te zijn is niet eenvoudig. Bij een bepaalde leeftijd, voelde ik mij zo beschaamd dat ik niet meer naar sociale evenementen ging en heel depressief werd. Mijn therapeut was sympathiek, maar na wekenlang te hebben gesproken over mijn pijn, vertelde hij mij dat de enige manier om deze neerwaartse cyclus te doorbreken was, om te beginnen met geestelijke gesprekken, zelfs als voelde het nep. Mijn eerste reactie was dat ik boos op hem was, maar toen probeerde ik het uit. Wanneer mensen vroegen hoe het met mij ging, zei ik, de dingen zijn echt perfect door Gods ogen gezien. Zelfs als ik soms het gevoel heb dat ik gek word van de pijn, voel ik mij door gelukkig te handelen krachtig en geïnspireerd. In de loop der jaren ben ik begonnen om Gods wil op een dieper niveau echt te accepteren."

5. Om vrede te maken. We kunnen ons schikken of instemmen om een relatie in stand te houden. Met het eens zijn met mensen die vervelend of bestraffend zijn is hun woede te vermijden.

Bijvoorbeeld: "Mijn schoonouders zijn zeer controversiële mensen die over alles ruzie maken en voortdurend elkaar naar beneden halen. Het lijkt mijn man niets te kunnen schelen, maar ik krimp ineen van walging en probeer hen niet te bezoeken. Wanneer we een verplicht bezoek moeten maken, doe ik alsof ik stom en gevoelloos ben. Helaas heeft één van mijn kinderen hun oppositionele natuur geërfd. Als ze haar zin niet krijgt, wordt ze vijandig. Het is als het ondergaan van een wortelkanaalbehandeling: Ik heb de pijn te dragen en gedraag mij alsof zij mij niet raakt. Elke vorm van engagement maakt haar gewelddadiger. Een masker van onverschilligheid herinnert mij eraan zulke mensen niet te veel ruimte in mijn hoofd te geven."

Als het doel positief is, dan zijn deze "misleidingen" niet alleen acceptabel, ze zijn een hemels applaus waard!

Voetnoten

1 Chovot HaLevavot, Poort van zuiverheid, ch. 4.
2 Sefer Hachinoech, mitzvah 16.

Bron: When to Wear a Mask door Miriam Adahan.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.