BSD

Wat is vertrouwen? Echt vertrouwen?

vertrouwen Verwante woorden: Veiligheid, Zelfverzekerd, Belofte.

Wat het is

Meestal wordt het vertaald met "vertrouwen", bitachon is een krachtig gevoel van optimisme en zelfvertrouwen niet gebaseerd op de rede of ervaring, maar op emuna. Je weet dat "God goed is en Hij is de enige die de leiding heeft," en daarom heb je geen angsten of zorgen.

Net als emuna, is bitachon super-rationeel. Hij die een dergelijke houding heeft zal altijd in staat zijn te wijzen op de positieve kant van de ervaringen van het leven, maar het is duidelijk dat zijn of haar bitachon hierop niet is gebaseerd. Het is geen houding die gebaseerd is op ervaring, maar wel één die de ervaring creëert. Het zegt, "De dingen zullen goed zijn, want ik denk dat ze goed zijn."

Anderzijds, is bitachon geen strategie om het universum te manipuleren. Je geloof schept geen goed - het goede waarvan je zo overtuigd bent bestaat al in de onderliggende werkelijkheid. Je geloof biedt alleen de middelen waarmee die werkelijkheid aan de oppervlakte kan komen.

Er zijn verschillende gradaties van bitachon, in overeenstemming met de mate van iemands emuna. Iemand kan emuna hebben dat, hoewel de dingen nu niet goed zijn, ze uiteindelijk allemaal voor het goede zijn. Een hoger, nog meer verlicht emuna is, dat alles nu goed is, zelfs als het oppervlakkig gezien verschrikkelijk lijkt. Zie hiervoor "Wanneer Slecht goed is" naar de verhalen van Rabbi Akiva en Nachum Ish Gamzu, die illustreren hoe deze twee houdingen in bitachon een rol spelen.

Wanneer het nodig is

In tegenstelling tot emuna, woont bitachon niet in iemand in een uniforme staat. De meeste tijd bevindt het zich prima op de achtergrond: Je werkt zo goed mogelijk in je eigen zaak, met een perfect geloof dat "God je zegent in wat je ook doet," en daarom is het niet je eigen slimme of harde manier van werken die je succes zal brengen, maar "Gods zegen maken een man rijk."

Maar dan kunnen er van tijd tot tijd situaties ontstaan waarin je geen enkele natuurlijke manier ziet om eruit te komen. Op dat moment moet bitachon worden geactiveerd. In plaats van te zeggen: "Wee mij! Wie kan mij helpen?" Zeg je, "Mijn hulp is van God, die hemel en aarde maakte en daarom kan Hij doen met hen wat Hij wil."

Wat het doet

Bitachon draagt in zich een diepgaande, zij het onderbewuste kosmologie: Zelfs een eenvoudige Jood gelooft dat God voorzien kan in onze behoeften -,zelfs in strijd met de natuurlijke orde - zonder dat een enkele wet van de natuur wordt gebroken. Genezing komt door middel van een goede dokter, de winst komt door een beter clientèle - maar de dokter en de klanten zijn alleen maar kanalen voor de echte genezing en de winst en komen rechtstreeks door God's zegen. Met andere woorden, vinden we in bitachon een God boven de natuur, in de natuur.

Dit verklaart waarom een jood in de problemen, zijn of haar eerste zorg de spirituele zaken zijn - zoals het controleren van de tefillin en de mezuzahs, de liefdadigheid of een andere mitswa, het meer tijd besteden aan Tora-studie - alvorens op een materiele manier een oplossing te zoeken. Het eerste is dat de zegeningen van belang zijn en dan de kanalen waarlangs ze zullen komen.

Hoe het te krijgen

Voor iedereen kan bitachon een bron van rust en geluk zijn in de wisselvalligheden van het leven. Velen lezen elke dag het verhaal van het manna in Exodus 16 om hun bitachon te versterken. Het lezen en vertellen van verhalen van anderen die op bitachon leefden helpen ook. Maar niets helpt meer dan het gebed om de relatie die we allemaal hebben met de Bron van al het goede, en die overtuiging in te zetten om het werk voor je te doen wanneer dat nodig is.

Door Tzvi Freeman

Bron: Bitachon

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is et geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.