BSD

Wat is Tora?

Voorbij Wijsheid

Verwante woorden: instructie הוראה, begeleiden

Wat betekent het?

Als je in de war raakt door het gebruik van dit woord, dan zit je waarschijnlijk op het juiste spoor. Grammaticaal, moet het woord Tora instructie betekenen, maar in de gebruikelijke zin:

  • verwijst de titel Tora vaak specifiek naar de vijf boeken van Mozes. Een perkamentrol van de Tora, zorgvuldig door een expert schrijver geschreven, die wordt bewaard in de ark van de synagoge en tijdens de diensten daaruit wordt genomen om te worden gelezen.
  • Tora kan ook verwijzen naar de gehele geschreven Tora, wat betekent de hele gecanoniseerde Schrift.
  • Tora kan ook verwijzen naar het bovenstaande plus de mondelinge Tora, waaronder:
  1. de compilatie van wetten en uitspraken die bekend is als Mishna, samen met andere aanvaarde compilaties,
  2. de discussie en het debat over dat materiaal, bekend als de Talmoed of Gemara,
  3. de verhalen en hun lessen die verzameld zijn in de Talmoed en de Midrash,
  4. ieder andere lering die door een langdurige consensus van de religieuze joodse gemeenschap is geaccepteerd, omdat het stevig is gebaseerd op een aantal precedenten, of omdat is aangetoond dat het is ontstaan uit geaccepteerde betekenissen van eerdere teksten en opinies.1

Wat is er zo speciaal aan?

"Als iemand je vertelt dat er wijsheid onder andere volkeren bestaat, geloof hem... Als iemand je vertelt dat er Tora onder andere volkeren bestaat, geloof hem niet..." Midrash. 2

Tora, zo lijkt het, is verschillend van wat we in het algemeen wijsheid noemen. Onze wijzen gaan zo ver om te zeggen dat de Tora voorafgaat aan alle bestaan, 3, dat het de blauwdruk voor de kosmos bevat, 4 en dat het bestaan ​​van de kosmos afhankelijk is van de Tora. 5

Zelfs de term "goddelijke wijsheid" is onvoldoende. Ons universum is immers samengesteld uit goddelijke wijsheid. Ons milieu, onze lichamen en de psyche waarmee we waarnemen, zijn allemaal van ondoorgrondelijk ontwerp. "Hoe wonderlijk zijn Uw werken, O God," zegt de psalmist. "U hebt ze allemaal met wijsheid gemaakt!" 6 Maar de wetten van de natuur zijn de wetten van de Tora.

Menselijke wijsheid kan worden omschreven als het vermogen om de uitkomsten van dit wonderbaarlijk ontwerp te voorspellen. We nemen nota van zijn patronen en extrapoleren die naar de toekomst. Wij streven ernaar genoeg te weten over wat er te voorspellen is, wat het zal zijn - en dus, wat het zou kunnen zijn als we weloverwogen keuzes weten te maken. Niettemin, wat moet, wordt beslist met middelen die niet gerelateerd zijn aan kennis of wijsheid.

Bijvoorbeeld, wijsheid vertelt je dat hoe je anderen behandelt, zo wordt ook jij behandelt. Het is aan jou om te beslissen of je dat wilt ja of nee. Wanneer je iets bezit wat niet van jou is, is dat mogelijk geen goed idee - niet voor jezelf en voor de mensen om je heen ook niet. Het is aan jou om te beslissen of je al of niet de gevolgen wilt dragen omwille van de directe voordelen.

Torah, aan de andere kant, informeert niet alleen, het instrueert, "steel niet." Het is mooi om te weten, dat respect voor privé eigendom voor jou en de samenleving waarin je leeft, een groot voordeel is, maar dat is niet de reden dat je je onthoudt om te stelen. Je steelt niet omdat dat de wil van je Schepper is.

Tora als Eenheid

Een bouwvakker kijkt naar een blauwdruk en ziet een gebouw; een architect luistert naar de bouwer en begrijpt wat hij echt wil. De Tora is als de architect - namelijk wanneer we die bestuderen vertelt het ons niet alleen wat is, maar ook wat zou moeten zijn. Tora is waarin de Schepper Zijn diepste verlangen met ons, Zijn schepselen, deelt.

Het zaad van de Tora werd geplant tijdens de ervaring bij de Sinaï, en vastgelegd in de vijf boeken van Mozes. Maar de stem van de Sinaï wordt steeds in elke generatie gehoord wanneer studenten het DNA van dat zaad van de Tora ontvouwen, en nieuwe betekenissen ontdekken die altijd bedoeld waren, en nieuwe toepassingen die altijd al lagen te sluimeren. 7 Immers, de ultieme instructie is dat wat de student tilt naar een uitkijkpunt van waaruit hij zijn eigen evaluatie kan onderscheiden, met behulp van dezelfde instrumenten als de leraar.

Wat zit er voor ons in

Als je jezelf onderdompelt in de Tora, en je doel is niet alleen om informatie te vergaren, maar ook om een ​​gevoel te ervaren van hoe de Schepper van het heelal gerelateerd is aan Zijn creaties. Om te denken op een Goddelijke manier. Het is het delen van de geest, totdat dezelfde voorkeuren en verlangens ademen binnen jullie beiden. Zijn gedachten zijn jouw gedachten en jouw gedachten zijn de Zijne. Er is geen vergelijkbare eenheid in een andere wijsheid te vinden.

VOETNOTEN

1. Jeruzalem Talmud, Peah 1: "Tanach, Misjna, de Talmoed en Aggadah (verhalen) - zelfs wat een ijverige student is voorbestemd om zijn leraar te instrueren - alles was al verteld aan Mozes op de Sinaï." Zie ook Sjemot Rabba 28 en Talmoed, Menachot 29b.
2. Eichah Rabba 02:13. Zie R'Jehoeda Loewe van Praag (Maharal), Netzach Yisrael, hoofdstuk 31.
3. Talmud, Pesachiem 54a.
4. Jeruzalem Talmoed Berachot 9a.
5. Talmoed Sjabbat 88a; Zohar III:193a,298b; Rashi op Genesis 1:31.
6. Psalm 104:24. De openingswoorden van de Tora, "In het begin schiep God..." worden weergegeven in de Jerusalem Targum als: "Met wijsheid heeft God geschapen."
7. Deuteronomium 5:22. Zie Rabbi Yeshayah Horowitz, Shnei Luchot Habrit, Bet Chochmah Telitai op de uitdrukking van dit vers, waar hij de twee tegenstrijdige vertalingen van deze woorden verklaart als een aanvulling: "Een geweldige stem die nooit meer voorgekomen is" - omdat het alles bevat en "een grote stem die nooit is gestopt" - zoals hier uitgelegd.

Door Tzvi Freeman

Bron: Torah

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

tora

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.