BSD

Niet vergeten: Het antwoord op terrorisme

Zelfmoordaanslagen. Kapingen. Onthoofdingen. Schietpartijen. Steek partijen.

Vliegtuigen. Treinen. Metro's. Bussen. Bushaltes.

Congrescentra. Hotels. Supermarkten. Stadions.

Jihad. De PLO. Al Qaeda. Osama Bin Laden. Yasser Arafat. Saddam Hussein. De Abu Nidal Organisatie. Hamas. Hezbollah. Al-Aksa Martelaren Brigade. De Taliban. ISIS...

Terrorisme.

terreur Je kunt elke naam noemen die je wilt. Je kunt vrijwel elke locatie kiezen, waar ook ter wereld. De details veranderen, maar de fundamentele feiten blijven hetzelfde. Door de geschiedenis heen zijn er mensen geweest die geprobeerd hebben om de mensheid te vernietigen. Er waren mensen die hebben gedood omwille van het doden, wiens doel het was om vrijheid, vrede en harmonie uit te roeien. Deze vijanden kunnen het religieuze spectrum omspannen. Zij kunnen het culturele en geografische en raciale spectrum bestrijken. Maar uiteindelijk zijn zij één en dezelfde.

Wanneer een terroristische aanslag ons land raakt, ontstaat er angst in onze gemeenschap, in ons huis. Waarom? Wat is er zo traumatisch aan een terroristische aanslag? Wat onderscheidt het terrorisme van elke andere vorm van de dood? Waarom heeft de Amerikaanse regering miljarden dollars en middelen besteed om terreurcellen over de hele wereld te zoeken en te elimineren?

Als we naar de statistieken kijken, werden in 2013 iets meer dan 18.000 mensen over de hele wereld door terroristen vermoord. In datzelfde jaar kwamen meer dan 32.000 mensen - bijna twee keer zoveel - in de Verenigde Staten om, alleen al bij auto-ongelukken.

Logisch gezien, als ons het terrorisme zoveel schrikt aanjaagt, dan zouden we veel banger achter het stuur van een auto moeten zijn. En toch doet de meerderheid van ons dat dag na dag, zonder erbij na te denken. Hoeveel mensen staan stil bij de vraag of zij in plaats daarvan misschien met het openbaar vervoer zouden moeten reizen? Hoeveel mensen zorgen ervoor nooit samen met hun familieleden in dezelfde auto te reizen, vanwege een mogelijk ongeval?

En toch hebben de terroristen angst in ons hart geplant, ook al hebben zij niet de massa dodelijke slachtoffers gemaakt die ze wel zouden willen. Zij zijn echter in één heel belangrijk ding geslaagd. Ze hebben iets tot stand gebracht, dat misschien nog wel destructiever is dan het doden van ons lichaam. Ze zijn erin geslaagd om ons gevoel van veiligheid, onze hoop en ons geloof uit te hollen.

Terrorisme is niet nieuw. En het gaat blijkbaar niet weg. Maar er is iets wat we eraan kunnen doen. Als we de wortel en de essentie van het terrorisme begrijpen, begrijpen we ook hoe, ondanks zijn vreselijke macht, elk en een ieder van ons het kan bestrijden, totdat het volkomen is vernietigd.

De negatieve kracht van terreur is bij ons sinds het begin van de menselijke geschiedenis. De namen en gezichten en nationale identiteit van de terroristen veranderen van plaats tot plaats en van tijd tot tijd, maar de oorspronkelijke kracht, die hen drijft heeft maar één naam: Amalek.

De Tora leert ons dat "De strijd van God zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie" (Exodus 17:16). "In elke generatie", zeggen onze wijzen, "staat Amalek op om ons te vernietigen, en elke keer kiest hij daarvoor een ander volk" (Me'am Loez, Devarim, vol. 3, blz. 977).

Onze eerste ontmoeting was lang geleden. Sinds die tijd zijn er veel anderen geweest. Toch is onze missie en gebod hetzelfde gebleven:

Gedenk wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was; en hij vreesde God niet. Dus....moet het zó zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet!" (Deuteronomium 25: 17-19)

Het gevaar van Amalek ligt niet in hun vermogen om te doden. Auto's doden meer. Amalek doodt ons niet alleen; Amalek maakt ons aan het twijfelen.

Auto's hebben niet tot doel ons te vernietigen. Het doel van Amelek is om ons te verwonden, om ons te verminken en om ons te vermoorden. En iedere keer wanneer ze dat doen, zorgen ze ervoor dat wij nog meer twijfelen.

Ze doet ons twijfelen of we wel veilig zijn, of we goed voor onszelf zorgen. Ze proberen ons te verlammen en laten ons twee keer nadenken alvorens we verder gaan met ons dagelijks leven. Ze proberen ons te laten zien hoe kwetsbaar we zijn, en hoe niets is wat het lijkt. Ze doen ons twijfelen aan de realiteit van onszelf, ons leven, onze God.

De Tora commentaren wijzen erop, dat de numerieke waarde van het Hebreeuwse woord Amalek gelijk is aan die van het woord safek, "twijfel."

Hoe kunnen we de hedendaagse Amaleks verslaan? We hebben veel wapens waarmee we ze kunnen bestrijden. En een cruciaal verweer tegen de slopende twijfel die ze in onze ziel zaaien.

De Tora geeft ons drie geboden met betrekking tot Amalek. Ten eerste moeten we oorlog tegen het zaad van Amalek voeren; we moeten alles doen wat in onze macht ligt om ze te vernietigen. Ten tweede moeten we niet vergeten wat Amalek ons ​​heeft aangedaan. En ten derde werd ons bevolen om het te onthouden.

Het lijkt erop dat de tweede en derde vrijwel hetzelfde zijn. Waarom zou de Tora de moeite nemen ons te bevelen om te onthouden en niet te vergeten?

De Tora vertelt ons dat we aan de ene kant, nooit het lijden dat we ondergaan mogen vergeten, en nooit vergeten wat Amalek ons gedaan heeft - en kan aandoen. Dit is belangrijk, zodat we nooit zullen verslappen met onze inspanningen om alles te doen wat in onze macht ligt om ze te bestrijden.

Maar dat alleen is niet genoeg. We moeten ook niet vergeten - actief onze gedachten te richten op de bron van onze kracht om Amalek te verslaan. We moeten niet vergeten dat we het overleefden. We moeten niet vergeten dat we niet werden vernietigd; dat we leven, dat we doorgingen, en floreerden.

Amalek is dat wat twijfel brengt in onze geest. Het is de bedoeling om ons te beroven van het vertrouwen in onszelf, in onze medemens, en uiteindelijk in onze Schepper. Als we ons geloof verliezen, verliezen we alles. Amalek is dan in staat om ons aan te vallen.

Toch hebben we iets oneindig veel krachtiger dan twijfel. We hebben de macht om te onthouden, om het onverwoestbare geloof dat zich in de kern van onze ziel bevindt, tevoorschijn te brengen: ons geloof in onze God, de God van goedheid en leven.

Het is een trieste ironie dat vaak een tragedie ons dichter bij elkaar brengt. Amerikaans patriottisme bloeide op na de terreuraanslagen van 11 september 2001, net als de Franse vastberadenheid na de aanslagen in Parijs afgelopen november (2015).

Maar dat is niet genoeg. Het is niet genoeg om een ​​dergelijke tragedie te dragen en dan weer verder te gaan. Want nadat wij zijn getroffen, kunnen we niet op dezelfde manier doorgaan. De twijfel komt op en vreet zich in, langzaam maar zeker. We gaan door, maar met een beetje minder moed, een beetje minder veiligheid, een beetje minder vertrouwen.

Dus moeten we niet vergeten. We moeten de kracht en eenheid vasthouden, die naar de oppervlakte steeg onder zulke vreselijke omstandigheden, en daaruit het geloof, het vertrouwen en de mogelijkheid om weer op te bouwen, te putten. We moeten niet vergeten hoe we waren verenigd en voor elkaar zorgden. We moeten ons de bron van het geloof herinneren, dat in het midden van de tragedie uitbarstte. We moeten niet vergeten dat het niet uitmaakt hoe moeilijk het ook was, Amalek wint niet. Want wij overleefden.

Wij hebben de mogelijkheid en de macht om Amalek te vernietigen. Amelek is in elk en ieder van ons, die ernaar streeft ons persoonlijk te verzwakken, en er is de Amalek, die ons universeel wil neerhalen. Beide moeten worden uitgeroeid. En als dat het geval is, dan kunnen we worden verlost. Want ons wordt geleerd, dat de Messias pas kan komen, dat we dan eerst de wereld moeten verlossen van Amalek, van het kwaad dat ons wil vernietigen.

Er is een beroemd verhaal dat heel mooi de kracht van het geloof illustreert. De vorige Lubavitcher Rebbe - Rabbi Yosef Yitzchok Schneersohn, moge de herinnering tot een zegen zijn, zat in de Sovjet-Unie in de gevangenis vanwege zijn religieus leiderschap. Op een gegeven moment, toen hij ondervraagd werd, werden zij die hem ondervroegen gehinderd door zijn volslagen gebrek aan angst. Ze waren gewend dat hun slachtoffers beefden, huilden en om genade smeekten. Maar deze rabbijn was rustig en beantwoordde hun vragen. In de hoop hem angstig te maken, zwaaide een ondervrager met een pistool voor zijn gezicht. De rebbe glimlachte slechts en zei: "Dat speelgoed kan angst inboezemen bij iemand die vele goden heeft en één wereld. Ik heb één God en twee werelden. Dus maakt je speeltje mij niet bang."

Vandaag de dag, zijn de wonden en de pijn door terreur maar al te reëel. Het verdriet is voelbaar. We kunnen wat er gebeurd is niet veranderen, maar we kunnen helpen veranderen wat er zal gebeuren. Angst voor Amalek zal niet helpen. Weglopen voor Amalek zal niet helpen. In plaats daarvan moeten we niet vergeten dat het onze vijand is. We moeten Amelek onder ogen zien en vernietigen. En we zijn ertoe in staat. We hebben de macht.

Maar alleen als we niet vergeten te onthouden.

Bron: Remember: The Answer to Terrorism door Sara Esther Crispe.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.