BSD

Spreek als een Egyptenaar

egyptenaar

Anochi. Dit betekent "IK." Het is het eerste woord van onze Schepper, dat Hij tegen ons zegt in de grote Tien Geboden die we hebben gekregen. Anochi. Dit is geen Hebreeuws woord, maar een Egyptisch.

Hoe bijzonder is dat? Egyptisch! Ik bedoel niet dat het vreemd en uniek is. Het is zo bijzonder, omdat Hij in de taal, die we de laatste 200 jaar hadden gehoord, tot ons sprak. De taal waar we mee vertrouwd waren. De taal waarop we zouden reageren.

We waren net uit de slavernij bevrijd. We waren vrije mensen. Maar vrijheid krijg je niet automatisch. Het is iets dat moet worden geleerd, geïntegreerd en ervaren. En als je nooit vrij geweest bent, weet je niet wat je moet doen.

Dus toen het tijd voor ons was om de Tora te ontvangen, ons in te zetten voor dit huwelijk met Degene die ons koos als Zijn volk, begon Hij het gesprek op de manier waarmee we ons het meest comfortabel zouden voelen. Hij sprak tot ons in de taal van onze slavernij.

Ik denk dat dit op zoveel niveaus de sleutel is voor gezonde en gelukkige relaties. We moeten dezelfde taal spreken. We moeten op een manier spreken waardoor onze woorden worden begrepen en doorkomen. We zijn vaak zo enthousiast om te spreken dat we niet de moeite nemen om uit te vinden of iemand wel geïnteresseerd is wil luisteren.

Toen ik mijn klas les gaf over communicatie, met de titel "Heb je gehoord wat ik bedoelde te zeggen?" Ik begin dan altijd met de vraag: Heeft de spreker een passieve of een actieve rol? Iedereen zegt dan dat hij een actieve rol heeft. Vervolgens vraag ik of een toehoorder een passieve of een actieve rol heeft. De meesten antwoorden dan dat de rol passief is. Onjuist. Oh zo verkeerd. Een luisteraar zijn is een ongelooflijke actieve rol. De luisteraar, is in veel opzichten actiever dan de spreker.

Men kan spreken zonder zonder zich actief te verbinden met iedereen. Maar als je echt luistert, vereist het een intense focus en concentratie, en je kunt niet alleen luisteren. Een spreker kan een one-way gesprek hebben. Een luisteraar kan dat niet. Per definitie, betekent luisteren dat iemand anders wordt gehoord.

We konden niet onmiddellijk de Tien Geboden bij het verlaten van Egypte ontvangen. Want om echt te ontvangen, moet men eerst leren te ontvangen, en daarvoor moet veel werk worden verzet, in het bijzonder voor een natie van slaven die weinig tijd voor zelfreflectie hebben gehad. Dus prepareerden wij ons gedurende 49 dagen om de Tora te ontvangen. Elke dag streefden we naar een ander aspect om onze emotionele eigenschappen te verfijnen. Elke dag hebben we gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van onszelf.

En dan, als we dat werk van binnen naar buiten hadden gedaan, en wij instaat waren om te ontvangen, begon Hij zijn communicatie. En hoe heeft Hij ervoor gezorgd dat we klaar en enthousiast waren om te luisteren? Zijn eerste woord was Egyptisch. Hij wist waar we vandaan kwamen; Hij wist wat we hadden meegemaakt, en Hij begon met het woord dat we het best zouden begrijpen.

Als we onszelf voorbereiden om de Tora ook deze Shavuot te ontvangen, laten we dan eens goed onderzoeken of er ruimte is om te ontvangen wat Hij graag wil geven. Nu is het tijd om los te laten wat ons tegenhoudt, en om eerlijk te beoordelen wat we kunnen verbeteren en repareren. Er is geen twijfel dat Hij altijd tot ons spreekt. Om daar achter te komen moeten we weten of we luisteren. En als we dat doen dan kunnen we er zeker van zijn dat Hij in onze eigen taal zal spreken.

Door Sara Esther Crispe. Bron: Talk Like an Egyptian

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.