BSD

Het ABC van de ontwikkeling van onze geestelijke bronnen

(Dit artikel is opgedragen aan Menucha, een jong meisje die vaak uitroept: "Waarom komt de Messias niet? Hoe lang kunnen we nog wachten? De pijn is te groot!")

Ja, schat, het leven is vaak erg pijnlijk. Eindeloze oorlogen. Familie conflicten. Fysieke en emotionele ziekten. Vanaf het begin van ons leven, wordt ons verteld, "We doen de mensen die we liefhebben geen pijn." Dus als we pijn voelen, is het moeilijk te geloven dat de pijn die God toebrengt, uit liefde is. Waarom zou Hij ons pijn doen als Hij ons liefheeft? Vanuit een egocentrisch perspectief, heeft dat geen zin.

Maar vanuit het perspectief van de ziel, is het allemaal perfect. Om ervoor te zorgen dat God een realiteit in deze nederige wereld wordt, hebben we eindeloze conflicten en uitdagingen nodig, omdat ze ons de mogelijkheden geven om onze spirituele hulpbronnen te versterken en het creëren van een relatie met God. Bijvoorbeeld: 1)

A: AANVAARDING: We kiezen niet wat er met ons gebeurt. Alles wat we kunnen doen is erop te vertrouwen dat God weet welke verliezen we moeten ervaren om een ​​band met Hem te creëren.

B: VOORDEEL VAN DE TWIJFEL: Tenzij we te maken hebben met een slecht mens, kunnen we aannemen dat mensen die ons pijn doen dit niet doen met de opzet om enig kwaad te doen, maar gewoon moe, vergeetachtig, onwetend of overweldigd zijn door andere zaken.

C: MOED: We kunnen moed manifesteren door "het doen van moeilijke dingen" - vooral moeilijke daden van vriendelijkheid en het vechten voor gerechtigheid.

D: DISCIPLINE: Op elk moment kunnen we zelfbeheersing tonen (vooral in wat we zeggen, eten, kopen, etc.).

E: INLEVINGSVERMOGEN: We kunnen mededogen hebben met de pijn van mensen - en ook met onze eigen pijn.

F: GELOOF: We kunnen erop vertrouwen dat de pijnlijke gebeurtenissen die God ons geeft, uit liefde gegeven zijn, want we brengen heilig licht in de wereld als we onze karaktertrekken verbeteren.

G: DANKBAARHEID: We kunnen ons intens richten om dankbaar te zijn voor alles wat we hebben.

H: NEDERIGHEID: We kunnen beseffen dat we nooit alle antwoorden kunnen hebben en dat we allemaal onvolmaakt en beperkt zijn.

I: INTEGRITEIT: Wij kunnen de juiste dingen doen, ondanks de verleidingen waar we allemaal mee te maken hebben.

J: VREUGDE: We kunnen vreugde tot ons ware spirituele doel maken.

K: VRIENDELIJKHEID: Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om gedurende de dag vriendelijk te zijn.

L: LIEFDE: We tonen liefde door belangstelling voor de gedachten en gevoelens van anderen en ze te accepteren zoals ze zijn, zonder kritiek of om ze proberen te veranderen.

M: MEESTERSCHAP: Op elk moment van de dag, kunnen we onze schadelijke impulsen beheersen.

N: NOBEL ZIJN: We kunnen ons herinneren dat we kinderen van de Koning zijn - en op die manier handelen, zelfs als mensen om ons heen dat niet doen.

O: GEHOORZAAMHEID: We kunnen gehoorzaam zijn aan Zijn wil, zelfs als we willen rebelleren.

P: GEDULD: We kunnen geduldig zijn met onszelf en de mensen om ons heen.

Q: BEVRAGEN: We kunnen overtuigingen die ons ellendig maken bevragen, zoals het geloof, "De wereld moet niet zo zijn als deze," of "Mensen zouden liefdevoller jegens mij moeten zijn."

R: VINDINGRIJKHEID: We kunnen oplossingen zoeken in plaats van te klagen over het feit dat er problemen zijn.

S: STILTE: We kunnen stil zijn als we weten dat onze woorden pijn zullen doen.

T: GEBED: Wij kunnen bidden voor de kracht om God's Licht in deze wereld te brengen.

U: BEGRIJPEN: Wij kunnen de tijd nemen om te luisteren en om anderen proberen te begrijpen.

V: VRIJWILLIGERS: Wij kunnen daden van vriendelijkheid doen -en dat speciale "helpers" gevoel krijgen.

W: WIJSHEID: We kunnen onze wijsheid doen toenemen door het bestuderen van de Tora.

X: "X" HET UIT: We kunnen ons distantiëren van mensen en zaken die schadelijk zijn voor onze groei.

Y: VERLANGEN: Wij kunnen ernaar verlangen God's wil te doen in plaats van ons te concentreren op kleine zaken.

Z: LEVENSLUST: Wij kunnen een levenslust ontwikkelen, het waarderen van de eindeloze mogelijkheden die we elke dag krijgen om dichter bij God te komen.

Ons wordt verteld dat wanneer de Messias komt, we niet meer de kans zullen hebben om één ​​van bovenstaande dingen te doen, behalve het leren van Tora, omdat er een zichtbare openbaring van God zal zijn, en daarom zal er geen ziekte, geen armoede, geen jaloezie of verdriet meer zijn. Het zal duidelijk zijn dat het leren van Tora nog het enige is dat ons echt plezier zal geven. Toch kunnen we de Messias de hele dag smaken door elk van de bovengenoemde zaken te praktiseren!

Bron: The ABCs of Developing Our Spiritual Resources door Miriam Adahan.

Voetnoot van de vertaler

1) De schrijfster geeft een opsomming op basis van de beginletters van het alfabet. Door de vertaling valt de relatie soms weg.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.