BSD

Wanneer slecht goed is

slecht is goed

Er is een beroemd chassidisch verhaal dat als volgt gaat.

Jonge Dov Ber was de zoon van Rabbi Schneur Zalman van Liadi, de auteur van de Tanya. Het was Sjabbat en Dov Ber was in de synagoge om de Tora lezing te horen van de parasja Ki Tavo. Meestal was zijn vader, de Rebbe, die uit de Tora las, maar deze week was zijn vader weg en de Tora werd door iemand anders gelezen. Plotseling begon Dov Ber te huilen. De woorden die gelezen werden waren hardvochtig. Ze spraken over straffen en tragedie. Dov Ber kon zich niet inhouden en begon te huilen lang nadat het lezen voltooid was. In feite, was hij zo radeloos dat hij ziek werd en de artsen waren er niet zeker van of hij in staat zou zijn om een ​​paar weken later op Jom Kippoer te vasten. De synagoge leden waren in de war door zijn reactie. "Dov Ber, je hoorde deze woorden elk jaar wanneer ze werden gelezen. Waarom heb je alleen dit jaar zo ernstig gereageerd?" Dov Ber antwoordde: "Als vader leest, hoor ik geen vervloekingen."

God orkestreert ons leven alleen op een manier die goed en zinvol is. Wat hoorde hij dan wanneer hij geen harde woorden hoorde? Hij las uit dezelfde Tora, en zong dezelfde verzen op dezelfde melodie van de voorzangers. Maar Dov Ber kon de nuances in de stem van zijn vader horen, die onhoorbaar waren voor het gemeenschappelijk oor. De jonge knaap - die zou uitgroeien tot een grote Rebbe - hoorde deze voorspellingen van het ongeluk als woorden van zegen.

Het principe achter deze omkering van ongeluk en zegen gaat ongeveer als volgt: Alles komt van God. God is goed en Hij leidt ons leven op een manier die goed en zinvol is. De dingen die "slecht" lijken zijn alleen maar goed maar komen in een vermomming.

Onder degenen die zich inzetten voor het geloof dat alles van God komt en dat het daarom goed is, zijn er twee niveaus. We zullen elk met een verhaal illustreren.

Rabbi Akiva

De grote Rabbi Akiva ging een stad binnen en zocht een plek om zijn vermoeide hoofd neer te leggen. Maar hij was niet succesvol zichzelf uit te nodigen. Hierdoor kampeerde hij op de koude grond buiten de stad en stak zijn kaars aan en verdiepte zich in de Tora. Naast hem lagen zijn twee andere bezittingen: een haan om hem wakker te maken en een ezel om hem te vervoeren. Helaas, kwam er een leeuw die zijn ezel opat. Alsof dat nog niet erg genoeg is, kwam er een kat die de haan opat. Het toppunt van pech was een sterke wind die zijn kaars uitblies. Maar in plaats dat Rabbi Akiva boos werd riep hij uit, "Alles wat God doet is het beste." In de ochtend bemerkte Rabbi Akiva dat het stil was in de stad. Een roversbende had de stad geplunderd, waarbij het volk als gevangenen en hun bezittingen als buit waren weggevoerd. Ja, zijn verlies was voor het beste. Hij was uit de gevarenzone, en noch de kaars, noch de haan of de ezel hadden de aandacht gevestigd op zijn aanwezigheid.

Rabbi Nachum Ish Gamzu

Rabbi Nachum Ish Gamzu - leraar van Rabbi Akiva - werd gekozen als vertegenwoordiger van de wijzen van Israël om een ​​eerbetoon aan de koning van Rome te brengen. Nachum bracht een koffer vol juwelen naar het paleis. Onderweg stopte hij bij een herberg. Buiten zijn medeweten, kroop de herbergier, toen hij sliep, in zijn kamer en stal de juwelen, waarna hij de koffer met zand vulde. Toen rabbi Nachum besefte wat er was gebeurd riep hij uit: "Dit is ook voor het beste," en vervolgde zijn weg. Rabbi Nachum overhandigde het zand aan de koning die hem in de gevangenis wilde werpen voor een dergelijke schandelijk geschenk. Maar toen werd de koning geadviseerd dat het misschien wonderbaarlijke zandkorrels waren. En ja hoor, wanneer je ze gebruikte in de strijd werd het zand omgetoverd tot pijlen en het leger van de koning versloeg hun vijand. In feite had de koning meer waardering voor dit geschenk dan hij voor de juwelen zou hebben gehad.

De filosofie van rabbi Nachum was dat al het slechte goed is. Er is een subtiel maar diepgaand verschil tussen deze twee mannen. Rabbi Akiva beschouwde tegenslag als een middel tot een doel. Gegeven is slecht, maar het leidt tot iets positiefs. De filosofie van rabbi Nachum was dat alle slechte goed is, niet als een middel tot een doel, maar een doel op zich.

En dit is de manier waarop Rabbi Schnuer Zalman de Tora las - en de manier waarop de jonge Dov Ber het hoorde. Hij nam het slechte niet waar in de woorden van vergelding. Ze waren niet eens slechte ervaringen die zouden leiden tot iets goeds. Voor hem waren ze allemaal goed.

Gebaseerd op een gesprek van de Lubavitcher Rebbe.

Door Rochel Holzkenner

Bron: When Bad is Good

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.