BSD

Zeven Vruchten van de Ziel

soul

"God brengt u naar een goed land.....een land van tarwe, gerst, druiven, vijgen en granaatappels, een land met oliehoudende olijven en [dadels] honing" (Deuteronomium 8:7,8).

De Tora is een code. Of liever gezegd, de Tora is ook een code: het meent heel erg wat het zegt, maar omvat onder de oppervlakte ook vele niveaus van metaforen en toespelingen.

Dus wanneer de Tora spreekt over het beloofde land dat zich onderscheidt door zeven speciale vruchten, dan spreekt het ook over de menselijke ziel en haar zeven speciale kwaliteiten die het aandrijven en verrijken. Volgens de symboliek in de leer van de Kabbala en het Chassidisme, vertegenwoordigen de "zeven soorten", waarmee het Land van Israël is gezegend - tarwe, gerst, druiven, vijgen, granaatappels, olijven en dadels - de kwaliteiten van transcendentie, vitaliteit, vreugde, bewustzijn, actie, strijd en kalmte.

  1. Transcendentie ("tarwe"): Dit is één van de grote mysteries van de menselijke staat: Waarom zijn we nooit tevreden om er gewoon te zijn? We zijn altijd op zoek naar "meer": om een ​​nieuwe wereld te ontdekken, boven onszelf uit te stijgen, om het te nemen ("het" dat waar we op dat moment toevallig bij betrokken zijn) om "het volgende niveau." Niet tevreden zijn om te weten waar we zijn, willen we weten waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Niet tevreden zijn met de zelf-gedefinieerde, zelf-georiënteerde werkelijkheid van ons "natuurlijke" bestaan, streven we naar een zelf-vernietigende eenheid met God....
  2. Vitaliteit ("gerst"): Ons transcendent zelf heeft een tweeling - ons vitale, dierlijke zelf. En terwijl het dier zelf wordt geleverd met een grote lading negatieve bagage (egoïsme, hebzucht, lust, ijdelheid, wreedheid....), heeft de zelfzucht ook zijn positieve punten: een wilskracht, een passie en een energie die de meer "spirituele" zelf nooit kon opbrengen. De truc is natuurlijk om ze op de juiste manier te kanaliseren....
  3. Vreugde ("druiven"): Een gelukkig mens is een open boek. Alles stroomt; zijn persoonlijkheid stroomt vrij, zonder terughoudendheid en remming. Vreugde is de stormram waarmee de barrières en beperkingen, of ze nu intern of extern zijn, worden neergehaald....
  4. Bewustzijn ("vijgen"): Kennis is meer dan macht: het is de mogelijkheid om volledig betrokken te zijn bij zijn leven en daden. Een daad gedaan in onwetendheid is een slag in de lucht; een daad geboren uit kennis is gericht en effectief. Een daad gedaan in onwetendheid is onsamenhangend, vreemd - de daad van een vreemdeling zelfs voor degene die het doet; een daad geboren uit kennis is een volledige daad - een uitbreiding van en een verbetering van het geheel van de dader....
  5. Actie ("granaatappels"): En toch, er zijn momenten waarop het gebod gewoon is: Doen! De mogelijkheid om op te treden, omdat actie nodig is, zelfs als kennis en inzicht ontbreekt, ook al is het voor ons niet "onze rol", is een zeer belangrijk - en verlossend kenmerk van de menselijke ziel.
  6. Strijd ("olijven"): Er is nog een ander groot mysterie van de menselijke staat: het feit dat we het meest innovatief en vindingrijk zijn wanneer wij geconfronteerd worden met grenzen en beperkingen. Het kan zo goedaardig zijn als de uiterste datum voor een project of zo belangrijk als een nationale crisis - we zijn op ons best wanneer we onder druk staan, en onze meest verheven sappen uit ons worden geperst in reactie op een uitdaging, zelfs onder benauwende condities. Dit is de zesde kwaliteit van de ziel, vertegenwoordigd door de "olijf" - ​​de macht om een uitdaging en tegenstand te vertalen in een geweldige kracht tot transformatie en prestatie....
  7. Kalmte, rust ("dadels"): Zoals alles, heeft ook de strijd een keerzijde: de zegeningen van de rust. Zelfs dieper dan de "olijf" ligt de "dadel" van de ziel: de kern van de rustige perfectie die niets - noch de beroering van de geest, noch het wel en wee van de maatschappij, noch de omwentelingen van de geschiedenis - kan verstoren of zelfs raken. En deze bron van harmonie zit niet alleen in de binnenste uitsparingen van onze ziel - we hebben de macht om diep te boren in onszelf, om deze bron te openen, om voor onszelf een ruimte van onveranderlijke waarheid en volmaakte vrede, temidden van de stormen die beslag leggen op ons leven, te creëren.....1)

Voetnoten

1) Op basis van Sefer Hasichos 5750, pp. 273-285.

Door Yanki Tauber. Bron: Seven Fruits of the Soul

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.