BSD

Als scheiding bescherming is

Noach deed het. En zo ook onze voorouders, Abraham en Sara en Jacob. Ze moesten zich allemaal afscheiden van "giftige" mensen. God vertelde Noach om een ​​ark te bouwen en zich af te scheiden van de gedegenereerde mensen om hem heen. Nadat Abraham de afgoden van zijn vader had vernietigd en zijn geboorteplaats verliet, moest hij zich ook afscheiden van zijn neef, Lot.1) Die relatie was in feite zo schadelijk, dat de commentator Rashi ons vertelt dat zolang ze samen waren, Abraham niet in staat was om God's woorden te horen.2) Sarah moest haar slavin Hagar en haar zoon Ismaël verbannen om haar eigen zoon Isaac, te beschermen.3) Jacob leed enorm tijdens de twintig jaar die hij bij zijn schoonvader Laban verbleef, en ontsnapte bij de eerst mogelijke gelegenheid.

Net zoals de aanwezigheid van echt vriendelijk gestemde mensen genezend kan zijn, is het omgekeerde ook waar. Hoewel we van iedereen in ons leven het goede zouden willen zien, en ze dankbaar in ons leven accepteren, is er een aantal mensen wiens krankzinnige of vijandige handelingen het slechtste in ons naar boven haalt en ons weghouden van de vreugde in het leven.

Uit onderzoek blijkt dat in het bijzijn van vervelende mensen, zelfs onze T-killer cellen (de cellen die virussen en bacteriële infecties bestrijden) worden verzwakt, hetgeen leidt tot tal van lichamelijke kwalen, met name auto immuun ziekten, om maar niet het verlies van eigenwaarde te vermelden en de onnoemelijke emotionele kwelling. Intimidatie en vernedering lijken misschien voor sommigen "alleen maar woorden", maar de onzichtbare wonden kunnen slachtoffers achterlaten met PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis), die gekenmerkt wordt door angst, slapeloosheid, gevoeligheid voor geluid en depressie. Studies tonen aan dat zwangere vrouwen, die wonen of werken met vijandige mensen, meer kans hebben op baby's met een verzwakt immuunsysteem, een lager ijzergehalte en een grote kans op ADHD hebben.

Zelfs als deze "gestoorde" mensen soms vriendelijk, charmant en behulpzaam zijn, houdt hun gebrek aan voorspelbaarheid iedereen in een constante staat van spanning, nooit wetend wat hen zou kunnen gebeuren. Hoewel er vele soorten van giftige persoonlijkheden, dominante controllers en aanhankelijk klagers zijn, is hun aanwezigheid, zowel mentaal als fysiek, schadelijk. Vergiftigde mensen schamen zich niet voor hun acties; in plaats daarvan maken ze eindeloos excuses waarom anderen de schuld voor hun gedrag zijn. Hun houding is: "Omdat je er niet in geslaagd bent om te voldoen aan mijn verwachtingen, heb ik het recht om boos op je te zijn en je terug te kwetsen."

Helaas hebben de slachtoffers vaak het gevoel: "Als ik echt goed was, zou het me niet beïnvloeden." Wanneer ze hulp zoeken, wordt hen verteld, "vergeven en vergeten. Richt je op het goede. "Als ze proberen zich eraan te onttrekken, kunnen zij worden onderworpen aan pesterijen door familieleden, die hen vertellen hoeveel de giftige persoon lijdt, en hoe ze contact moeten onderhouden. Deze houding zorgt ervoor dat mensen zich schamen voor hun woede, angst, afkeer en verwarring die ze voelen.

Als de giftige persoon een familielid is, die soms aardig en vrijgevig kan zijn, of die zeer gerespecteerd is in de gemeenschap, dan voelt het slachtoffer zich erg verward en ambivalent. Als hij of zij afhankelijk van de persoon is voor zijn of haar geld, dan is er geen andere keuze dan om passief hun overheersing en kritiek te verduren.

Ja, er zijn bepaalde types die niet lijken te worden beïnvloed door de vijandigheid van mensen, net zoals er mensen zijn die onder raketaanvallen doorslapen en de volgende dag aan het werk gaan alsof er niets gebeurd is. Echter, de Tora verbiedt ons onszelf te beschadigen. Als een misbruiker geen spijt toont en geen aanstalten maakt om zijn offensief gedrag te stoppen, en als het slachtoffer zich lichamelijk ziek en emotioneel verlamd voelt door de vijandigheid, dan is scheiding de enige manier om jezelf te beschermen.

"Rav Jeremiahoe ben Abba zei dat er vier categorieën van mensen die de goddelijke aanwezigheid niet kunnen ontvangen zijn: spotters, lasteraars, vleiers en leugenaars, vooral als ze twist zaaien tussen man en vrouw". 4) Net zoals we voedsel onderscheiden in dat wat voedzaam is dan wel schadelijk is, zo moet ieder van ons een onderscheid maken tussen de mensen die ons het gevoel geven gerespecteerd en veilig te zijn, en degenen die het tegenovergestelde doen.

Zelfs als je gaat scheiden, kan je eigenwaarde misschien al zo beschadigd zijn, dat je constant moet leven met hun negatieve berichten in je hoofd, en het constante schelden dat je niet "goed genoeg" bent. Het zal tijd kosten om je de boodschap eigen te maken dat "God je liefheeft en waardeert wat anderen ook van me denken, "en om te leren de innerlijke stem te bevechten die zegt, "Je bent dom en incompetent. Niemand kon jou liefhebben." Om je met dit interne werk te helpen, koop een groot notitieboek met ongelijnde bladzijden en dik papier waarop je met dikke viltstiften kunt werken.

  1. Gebruik je niet-dominante hand [de linkerhand voor de meeste mensen, of de rechterhand als je linkshandig bent] om een ​​stick-figuur tekening ( zie voor een voorbeeld de rechter kolom) te maken van de pijnlijke gebeurtenis waardoor je negatieve boodschappen over jezelf eigen maakte. Wanneer er talrijke incidenten waren, gebruik dan een aparte pagina voor elk beeld. Je hebt geen artistiek talent nodig. Deze eenvoudige tekeningen helpen je je pijn te legaliseren. Met behulp van je niet-dominante hand helpt je te voorkomen dat je kritisch naar je tekeningen kijkt.
  2. Kijk naar de tekening van jezelf, en schrijf op wat je op dat moment voelde.
  3. Nu, denk aan jezelf als een wijs en meelevende volwassene, die je in die scene kunt invoeren. Schrijf bij de tekening woorden van liefde, lof en steun, bijvoorbeeld "Je hebt geprobeerd zo heldhaftig het hoofd te bieden en te functioneren ondanks de pijn. Ja, je hebt littekens opgelopen, maar ze zijn het bewijs van je kracht, wijsheid en moed. Het is goed van je om anderen niet aan te doen wat anderen jou aandeden. Ik houd van je zoals je bent. Ik zal altijd bij je blijven en je helpen om lief te hebben."
  4. Maak elke dag kleine inspanningen om meer liefdevol te worden. Bijvoorbeeld, als je een perfectionist bent, zeg dan tegen jezelf: "Ik wil vooruitgang, geen perfectie. Mijn beste is goed genoeg." Lach naar mensen. Complimenteer hen en toon interesse in hun leven. Als je iemand bent die mensen wil behagen, bescherm dan jezelf door het stellen van duidelijke grenzen en weiger dingen te doen die je niet gelukkig maken. Als je ongedisciplineerd bent, houd dan je kleine daden van zelfdiscipline bij, zoals het vermijden van junkfood. Wees zeer trots op de kleinste handeling die je doet om deze oude patronen te overwinnen. Schrijf je "overwinningen" in een notitieboek. Wat voor jou een enorme overwinning is kan voor iemand die deze innerlijke barrières niet heeft niets zijn.

Dit is geen gemakkelijke opdracht. Het duurt een leven lang om diep ingesleten patronen te overwinnen. Bemoedig jezelf bij elke stap die je maakt om een zichzelf respecterend en liefdevol mens te worden.

Voetnoten

1 Genesis 13: 8.
2 Rashi Genesis 13:14.
3 Ibid. 21:10.
4 Talmud, Sota 42a.

Bron: When Separation Is Protection door Miriam Adahan

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Een voorbeeld van een stick-figure. sarcasm