BSD

Waarom gaf God mij een psychische aandoening?

ziek Vraag:

Kun je mij vertellen waarom God mij een psychische aandoening gaf? Waarom laat Hij mij lijden? Ik ben geen slecht mens.

Antwoord:

Iedere ziel reist naar beneden in deze wereld met twee koffers. Eén daarvan is vol met de uitdagingen voor de ziel die hij moet doorstaan ​​tijdens zijn levensduur. De andere is vol met talenten en sterke punten die nodig zijn om deze uitdagingen te weerstaan. De eerste koffer wordt voor je geopend; de tweede moet jezelf openen.

Uitdaging van jouw ziel is een psychische aandoening. Jouw missie is om je talenten te gebruiken om de pijn en frustratie om te zetten in een positieve kracht.

Omdat je open staat en bereid bent om je ervaringen te delen, kun je een inspiratie voor anderen zijn die psychische aandoeningen hebben. Je kunt de hoop en het licht brengen aan degenen die niet zo sterk zijn als jij, door hen te laten zien hoeveel ze kunnen bereiken als ze zich richten op hun capaciteiten.

Je kunt ook begrip en inzicht geven aan degenen die niet zelf de pijn van een psychische aandoening hebben ervaren. Ik voor mij heb een waardevolle les geleerd door met jou te spreken.

Herinner je je ons gesprek, toen ik je vroeg wat het moeilijkste is wanneer je een psychische aandoening hebt? Je zei dat het de stilte was; wanneer mensen ontdekken dat je aan een psychische aandoening lijdt, dan weten ze niet wat ze moeten zeggen, en het gesprek komt tot een abrupt en onhandig eind.

Dus vroeg ik je, wat zou je hen willen zeggen? Je antwoord verbaasde mij.

Je zei: "Ik wou dat ze me over mijn ziekte zouden vragen. Ik zou willen dat ze interesse zouden tonen om te begrijpen waar ik doorheen moet. Ik zou willen dat ze me de kans gaven om te delen wat ik ervaar, in plaats van mij alleen te laten met mijn lijden."

Ik weet zeker dat niet iedereen zo bereid is om met je te praten zoals je bent, maar ik vermoed dat voor velen het stigma van geestesziekten meer pijn doet dan iets anders. Dankjewel dat je het mij liet zien vanuit jouw perspectief. Ik beloof de les toe te passen.

God heeft je ziel een uitdaging gegeven, maar hij heeft je ook een warme en opgewekte persoonlijkheid gegeven, en een sterk karakter dat bestand is tegen de uitdagingen die op je afkomen. Dit is een geschenk waarvan ik hoop dat je die zal delen met de wereld.

Door Aron Moss.

Bron: Why did God give me mental illness?

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.