BSD

Liefdevolle ogen, Kwetsende ogen

ogen

"Zoals water gezicht tegenover gezicht [stelt], zo [weerspiegelt] het hart van de mens de mens [zelf]" (Spreuken 27:19).

Deze verklaring heeft een biologische basis. Diep in de onderste hersenen bevindt zich een klein amandelvormig gebied genaamd de amygdala (ah-MIG-dala), het centrum dat de angst stuurt. De amygdala bevat "spiegel cellen" die ons weerspiegelen wat anderen denken en voelen. Als iemand naar ons lacht, hebben we de neiging om terug lachen. Maar als iemand vijandig is, hebben we de neiging om ons bang en defensief te voelen, vaak willen we dan ook vijandig zijn vanwege de pijn die we voelen."

Anders dan door lichaamstaal, zijn de ogen de belangrijkste manier waarop we afstemmen op de gevoelens van mensen. De ogen zijn echt vensters van de ziel. Als mensen naar ons kijken, genezen ze ons of schaden ons. Ogen hebben macht. Ogen vol liefde, begrip en acceptatie zijn genezing. Dit is de reden waarom we graag in de aanwezigheid van echt heilige mensen willen zijn, die ons accepteren zoals we zijn, met al onze fouten en zwakheden.

Of we het nu leuk vinden of niet, dit betekent dat we ook worden beïnvloed door de ogen, die afkeuring, minachting of haat uitstralen. Zelfs als we onszelf vertellen, "Neem geen aanstoot en laat je niet hinderen door deze schadelijke stralen." Als we een sterk gevoel van eigenwaarde hebben en we dergelijke ogen slechts kort en zelden tegenkomen, zoals in de supermarkt of in de bus, dan zijn we in staat om de effecten af te schudden en terug te keren naar een toestand van emotioneel evenwicht. Maar degenen die emotioneel kwetsbaar zijn kunnen hieronder enorm lijden, zelfs van deze kleine ontmoetingen.

We "schakelen" gedurende de dag, afhankelijk van de omstandigheden, met onze ogen. Wanneer mensen blij zijn om ons te zien, voelen we ons veilig; maar als we bekritiseerd of genegeerd worden, trekken we terug of vallen aan. Deze instinctieve reactie op vijandigheid is een overlevingstactiek die we allemaal nodig hebben. Degenen die wonen of werken met mensen waarvan de ogen negativiteit uitstralen zullen onvermijdelijk lijden, en ondervinden zowel fysieke als emotionele schade. Onderzoek toont aan dat onze stress hormonen stijgen, en het niveau van "T-killer cellen" - de cellen die een invasie van virussen en bacteriën kunnen vernietigen, binnen enkele seconden kelderen wanneer we worden bekritiseerd of uitgescholden. Er ontstaat ook schade aan ons gevoel van eigenwaarde en veiligheid. Mensen worden echt ziek door vijandige individuen. Zwangere vrouwen, die wonen of werken met vijandige mensen, schenken het leven aan baby's met meer gezondheids- en gedragsproblemen.

Stel je de schade voor aan kinderen die urenlang moeten zitten in een klaslokaal met een leraar die, in woorden of gebaren overbrengt, "Jij bent een mislukking! Je bent zo traag! Je maakte een slechte test! Je rugzak is zo'n puinhoop! Je presteert beneden het gemiddelde!" Stel je voor dat het kind in een huis woont waar de ogen hem vaak zeggen, "schaam je! Je laat een spoor van modder achter op de vloer! Idioot! Kijk eens naar deze cijfers! Je bent een plaag, een slons en een snotaap. Je luistert alleen wanneer ik tegen je schreeuw!" Of:"Laat me met rust! Ik ben overdonderd! Ik heb geen tijd voor je! Je bent zo'n last!"

Het huwelijk kan ook genezen of schade toebrengen. Wanneer een echtgenoot regelmatig woedend is of met blikken, gebaren of woorden minachting toont, dan zal het slachtoffer binnen afzienbare tijd allerlei fysieke en emotionele ziekten krijgen, zoals chronische angst en depressie, auto-immuun ziekten, schildklierafwijkingen, fibromyalgie en spijsverteringsproblemen. Het lichaam valt zichzelf aan, de hatelijke ogen van de aanvaller spiegelend. Het is onmogelijk om een ​​gevoel van veiligheid en stabiliteit te handhaven als men elke dag hoort, "Je bent een mislukking, een teleurstelling en een verliezer."

Uiteraard zullen we niet altijd liefde voelen, vooral als we uitgeput, overweldigd of gefrustreerd zijn. Als de "liefde bank" vol is, zal het zich af en toe terugtrekken niet schadelijk zijn. Echter, als er niet genoeg in de "liefde bank" is, zullen mensen divers beschermend gedrag, afweermechanismen genaamd, adopteren, om "boze ogen" te vermijden, die hen helpen zich veilig te voelen. Bijvoorbeeld, sommige mensen leren om zich te verdoven en zich te distantiëren van wat er gebeurt. Anderen vluchten in dwangneuroses, zoals het overdreven schoonmaken of "super-religieus" zijn, in de hoop dat het perfect zijn zal voorkomen dat ze beoordeeld worden als onwaardig. Sommigen worden super-presteerders in de hoop lof van buitenstaanders te winnen, maar toch hebben ze heel diep van binnen het gevoel, "Wat ik ook doe het is nooit goed genoeg." Codependents zijn mensen die dwangmatig mensen behagen en goedkeuring zoeken. Zij zijn zo bang teleurstelling te zien in de ogen van mensen dat ze alles zullen doen om mensen te behagen, met inbegrip van zich te laten uitbuiten en misbruiken. Tieners kunnen op afkeurende ogen reageren door te provoceren met minachting, met rare kleding, piercings, of opstandig en weerzinwekkend afkeurend gedrag. Sommige ontsnappen aan de eenzaamheid met verslavingen, of worden pestkoppen, en maken zichzelf groot door anderen naar beneden te halen.

Onze onmiddellijke, instinctieve emotionele reactie staat onder onze directe controle. Accepteer gewoon wat je voelt. Helaas is het zo dat, wanneer mensen bij hun adviseurs klagen over gevoel geminacht te worden, hun pijn vaak wordt gebagatelliseerd en wordt hen verteld, "Het zijn gewoon woorden. Negeer het. Neem het niet serieus." Vaak krijgen zij de schuld en wordt hen verteld: "Je hebt de schuld. Het komt omdat je niet respectvol genoeg bent. Je moet meer georganiseerd, onderdanig en vriendelijk zijn." Dus, naast de pijn die ze al voelen, wordt nu nog het gevoel toegevoegd van falen omdat ze niet in staat zijn beledigingen te negeren of het gedrag van de ander te veranderen. Als ze een arts vertellen over hun chronische vermoeidheid, depressie of paniekaanvallen, dan zijn ze geschikt voor psychiatrische medicatie om de amygdala uit te schakelen. Dus nu denken ze, "Ik moet wel gek zijn wanneer ik mij slecht voel."

Ona'as devarim, dat de Tora uitdrukking is voor minachting, kleinering, verachting en spot, wordt vergeleken met een geestelijke moord. De effecten kunnen tragisch zijn, zoals blijkt uit de tiener zelfmoorden die kunnen voortvloeien uit vijandigheid. Omdat we bij tijden allemaal ervaring hebben met "boze ogen", moeten we leren om ons gevoel van eigenwaarde te behouden, ondanks de vijandigheid van de mensen. Dit vereist dat we tijdelijk de amygdala (het angst centrum) uitschakelen en een deel van de hersenen activeren dat bekend staat de "anterior cingulate", net achter de ogen gelegen. Dit is het centrum van mededogen en begrip. Elke keer wanneer we de volgende oefeningen in praktijk brengen, versterken we eigenlijk de "anterior cingulate" en verzwakken we de primitieve amygdala:

  1. Bevestig je gevoelens. Angst, schaamte en schuld ontstaan ​​in de amygdala. Zeg niet tegen jezelf, "Ik moet mij zo niet voelen." Of: "Het is mijn schuld omdat ik niet in staat ben om hen te behagen." Onze onmiddellijke, instinctieve emotionele reactie staat niet onder onze directe controle. Accepteer gewoon wat je voelt.
  2. Neem geen verantwoordelijkheid voor andermans woede (tenzij, natuurlijk, je iemand met opzet hebt gekwetst). In plaats daarvan, schakel je spiegel cellen uit en activeer je anterior cingulate door compassie voor jezelf te voelen, voor de pijn die je voelt en voor de mensen die de behoefte hebben sarcastisch, gemeen en kritisch te zijn om een ​​gevoel van macht en superioriteit te krijgen. Ze zullen nooit weten wat ware liefde is.
  3. Maak je hun minachting niet eigen. Mensen zullen soms denken dat je dom, onverschillig, gek en onhandig bent. Herinner jezelf vaak, "In God's ogen, ben ik oneindig veel waard. Ik ben goed genoeg voor Hem. Hij houdt van mij, zelfs als anderen dat niet doen." In plaats van te denken, "Ik ben niet goed genoeg," denk, "Ik geef mezelf toestemming om mezelf te zien met liefdevolle ogen."
  4. Wanneer je een gevoelig, kwetsbaar type bent, maak dan een lijst van je dagelijkse daden van vriendelijkheid en moed. Daar kun je veel baat bij hebben.
  5. Probeer niet redelijk tegen onredelijke mensen te zijn! Wees beleefd, maar vermijd verklaringen, motiveringen, excuses of verdedigingen. Gebruik je stilte als een moment om God te bidden om genezing voor jezelf of anderen.
  6. Stop te proberen om mensen te veranderen. Doe gewoon je eigen innerlijk "werk van mededogen." Degenen die de mogelijkheid hebben om te reageren zullen dat doen. Degenen die dat niet kunnen, niet.
  7. Als je je moet begeven onder kritische mensen, probeer "buffers" om je heen te hebben om de klappen te verzachten en een deel van de vijandige emotionele lading te "absorberen".
  8. Train jezelf om met liefdevolle ogen naar de wereld te kijken. Oefen met de natuur - bloemen, zonsondergang, bomen, enzovoort. Oefen dan naar mensen te glimlachen met dezelfde onvoorwaardelijk liefdevolle ogen. Dit is echte "eye power" -en "I power."
  9. Vergeef jezelf en anderen voor het onvolmaakt zijn.
  10. Vijandige mensen zijn erg gevoelig en gemakkelijk beledigd. Als je een codependent bent, zul je alles proberen om hen te behagen, uit angst om hun woede te activeren wanneer je op een verzoek met Nee zou antwoorden. Begin in het klein. Leren om te zeggen: "Het spijt me, maar ik kan dit nu niet aan." Of: "Het is niet handig voor mij om dat te doen." Begrijp dat wanneer je als kind leed onder een afwijzing of misbruik, dat je nog steeds bang bent om te worden afgewezen of verlaten. Je kunt nog steeds denken dat andere mensen bepalen wat je waard bent. Nu, als een volwassene, kun je nieuwe instrumenten verwerven. Als mensen je afwijzen omdat je niet altijd vrijgevig, beschikbaar of perfect bent, bescherm dan jezelf door afstand te houden.

Wanneer we ons door mensen gekwetst voelen, dan kunnen we ons wenden tot de woorden van de Psalmen om ons te herinneren hoe koning David omging met dergelijke situaties. Ondanks de pijn, kunnen we erop vertrouwen dat God ons met liefdevolle ogen aanziet en wil dat wij deze gebeurtenissen gebruiken om onze relatie met Hem te versterken. Legaliseer je behoefte om bemind te worden, om bekeken te worden met liefdevolle ogen. Zorgzame mensen zijn te vergelijken met voedzaam voedsel. Net zoals junk food het lichaam vernietigt, zo zijn er mensen die onze ziel zullen vernietigen als we ze hun gang laten gaan!

Door Miriam Adahan

Bron: Loving Eyes Hurtful Eyes

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.