BSD

Is schuld goed?

Vraag:

Ik onderging vele jaren geleden een abortus. Ik deed het om de schande te vermijden, maar in plaats daarvan zit ik vol met schuld. Ik weet dat ik niet ongedaan kan maken wat ik gedaan heb, maar is er een manier om mijn last te verlichten? Of moet ik er in berusten mijn schuld mijn hele leven mee te dragen?

Antwoord:

Schuld is voor de ziel wat pijn is voor het lichaam. Pijn zelf is geen goede zaak, maar het dient een doel. Het waarschuwt je dat er iets mis is dat verholpen moet worden.

Schuld dient ook een doel. Om de schuld de gelegenheid te geven ons aan te vreten is onnodig. Veeleer is schuld er om die te gebruiken als katalysator voor verbetering en om een beter mens te worden. We moeten de fouten die we maken erkennen, er verantwoordelijkheid voor nemen en anderen niet de schuld geven - ook als anderen gedeeltelijk schuldig waren - en vervolgens te besluiten om het beter te doen. We moeten de negatieve gevoelens omzetten, zodat ze ons ertoe brengen meer goed te doen.

In het geval van iemand die ten onrechte een abortus heeft ondergaan, is het misschien een mogelijkheid om de schuld om te zetten in iets positiefs door aan een project mee te doen dat specifiek ten goede zal komen aan ongewenste of verlaten kinderen. Uiteindelijk zou men kunnen besluiten zo'n kind te adopteren, maar dat is niet altijd mogelijk. Hier volgen nog een aantal andere suggesties: wordt vrijwilliger en geef daardoor tijd aan een weeshuis en geef geld aan het weeshuis; wordt een "grote zus" voor een kind dat extra steun nodig heeft; of help een vriend of familielid bij de opvoeding van hun kinderen in moeilijke omstandigheden, zoals een alleenstaande moeder of iemand die een ernstige ziekte heeft.

Schuldgevoel zorgt voor een leegte in onze ziel. Vul die leegte met iets zinvols. Leid je energie om in de richting van een nieuw project die iemand in nood ten goede zal komen. Op die manier lenig je niet alleen je schuld - je vormt het eigenlijk om tot een impuls voor iets goeds.

Je kunt niet het potentiële leven terugbrengen dat verloren ging. Maar je kunt je eigen potentieel heroveren. Laat je schuld je niet verlammen. Vraag God om je te vergeven. Transformeer dan je schuld, en gebruik het als een springplank voor positieve actie. Maak wat een negatief hoofdstuk in je leven was tot de inleiding van het volgende hoofdstuk, een hoofdstuk gericht op de liefde en het leven.

Door Aron Moss

Bron: Is Guilt Good

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.