BSD

Interne oorlogen

feel great

Het vervangen van vergiftige gedachten door Vervangende Gezonde Gedachten - VGG.

"Iemands kwade neiging bedreigt hem elke dag om hem te overmeesteren" (Talmoed, Soeka 52b).

De Chassidische meester Rabbi Simcha Bunim van Peshischa was gewoon zijn leerlingen te vertellen, dat een werkelijk spiritueel iemand zich voelt alsof hij ligt onder een guillotine waarvan de kwade neiging op het punt staat om op elk gewenst moment hem te onthoofden. Een volgeling vroeg eens: "En als iemand niet zoiets voelt?" De rabbijn antwoordde: "Dan is hij al onthoofd."

Veel mensen associëren de "kwade neiging" alleen met duidelijke zonden, zoals bedrog, liegen, stelen, doden of verslavend gedrag. De feiten zijn dat het rijk van de geest een veel subtieler gebied is om een val te zetten. Onze negatieve zelfevaluaties en het bekritiseren van anderen kan net zo destructief en rampzalig zijn voor onze relaties. Ook kan het ons vermogen blokkeren om liefde, vreugde en geloof te ervaren. Onze oordelen en angstige verbeeldingen kunnen ons onderdompelen in een draaikolk van depressie, angst en wrok.

Neem bijvoorbeeld de meest voorkomende depressieve gedachten:

 1. Ik ben niet lief, want ik ben fundamenteel gebrekkig en beschadigd.
 2. Ik zal onvermijdelijk worden verlaten, gekwetst en verraden door hen die ik liefheb, en ik zal hen verlaten, kwetsen en verraden die ik dichtbij mij wil voelen.
 3. Ik zal altijd het gevoel hebben gebroken en hopeloos te zijn, dus heeft het geen zin om zelfs maar te proberen om te veranderen.
 4. Al mijn pogingen om liefdevol, gezond, gelukkig en productief te zijn zullen uitlopen op een mislukking.
 5. Ik doe er niet toe. Ik ben waardeloos. Ik heb niets te bieden.
 6. Er is geen God. Zelfs als Hij er is, kan Hij waarschijnlijk niet voor mij zorgen.
 7. De wereld zou beter af zijn als ik dood was. Ik ben gewoon een last voor de mensen.
 8. Het leven is zinloos, onrechtvaardig, tragisch en pijnlijk.
 9. Gelukkige mensen zijn oppervlakkig, dom en hebben geen contact met de werkelijkheid.
Laten we nu eens kijken naar de tien meest angst-producerende gedachten:

 1. Ik kan het leven niet aan; alle ergernissen, irritaties, frustraties en teleurstellingen houden mij in een constante staat van angst.
 2. Ik moet perfect zijn, of in ieder geval perfect handelen voor de buitenwereld. Als mensen er achter zouden komen wat voor een mafkees ik ben, zou ik worden afgewezen en belachelijk gemaakt. Ik moet nooit iemand laten merken dat ik fouten of beperkingen heb.
 3. Ik moet een groot succes zijn. Zo niet, dan ben ik niets. Alle fouten, zelfs de kleinste, zijn aanwijzingen voor het feit dat ik een mislukking ben. En aangezien ik geen fouten kan vermijden, moet ik altijd angstig zijn.
 4. Wat mensen van me denken is uiterst belangrijk. Mensen die kritiek op mij hebben zien wie ik echt ben. Ik moet me zorgen maken over wat anderen van me denken.
 5. Het is mijn taak om iedereen gelukkig te maken en dat iedereen wordt zoals ik.
 6. Ik moet me zorgen maken over de toekomst en de dingen zien te voorkomen waarover ik mij zorgen maak, en ik moet anderen vertellen hoeveel zorgen ik mij over hen maak zodat zij zich toch maar veilig voelen.
 7. Ik moet me schamen voor mijn fouten, twijfels en negatieve gevoelens.
 8. Ik ben de enige die lijd aan gekke gedachten en negatieve gevoelens; zelfs als anderen lijden, lijdt niemand zoveel als ik lijd.
 9. Het is gevaarlijk om te ontspannen en gelukkig te zijn; als ik dat doe, zal er iets verschrikkelijks gebeuren.
 10. Mensen doen mij altijd opzettelijk uit kwaadaardigheid pijn.

Als je aan één van deze giftige gedachten gewoon bent, ben je, met 100% zekerheid, ervan overtuigd geraakt, dat ze waar zijn en de objectieve realiteit weerspiegelen. Je hoeft je niet eens beseffen dat je een taal spreekt die jou en degenen om je heen zodanig schaadt als sigaretten schade berokkent aan rokers en iedereen in hun omgeving. Je hebt deze taal vroeg in het leven overgenomen, voordat je een keuze had, van je ouders, collega's, leerkrachten of broers en zussen. En je blijft deze overtuigingen herhalen gedurende de dag, waardoor je hen voortdurend versterkt. Je hoeft niet eens te beseffen dat je geest is opgesloten, zoals "die in duisternis zitten, gevangen in ellende en ijzer" (Psalm 106:10).

Hoe meer deze giftige boodschappen ingebakken zijn, hoe meer inspanning er nodig is om ze te overwinnen. Waar te beginnen? De eerste stap is om je denken uit te dagen. Wanneer een gedachte in je hoofd ontstaat, wen er dan aan te vragen: "Is deze gedachte nuttig voor mij? Zal het me helpen mijn doelen te bereiken? Zal het me helpen uit te groeien tot een meer liefdevol en productief mens?" Als het antwoord "nee" is ban het dan uit je geest. Doe het dan steeds weer - een mensenleven lang! Ik stel voor dat je een lijst van Vervangende Gezonde Gedachten - VGG - maakt zoals:

 1. "Ondanks mijn negatieve patronen, ben ik net zo waardevol als elk ander mens op deze aarde. Ik verdien liefde, vreugde en respect."
 2. "Zelfs als ik meer zou willen lijken op _____ (naam van de persoon), kan ik liefde en respect voor mezelf hebben zoals ik ben, want ik ben precies zo op dit moment zoals God wil dat ik ben."
 3. "Ondanks mijn kinderlijke neiging om meningen van anderen over te waarderen, kan ik leren beperkte persoonlijke adviezen met een korreltje zout te nemen."
 4. "Zelfs als ik het gevoel heb bang voor de toekomst te zijn, vertrouw ik erop dat God altijd bij me is en me zal helpen nieuwe vaardigheden te ontdekken om het hoofd te kunnen bieden aan problemen."
 5. "Zelfs als ik mij overweldigd en down voel, kan ik kleine beslissingen nemen die mijn vermogen, om de leiding over mijn mentale en fysieke gezondheid te nemen, aantonen."
 6. "Hoewel ik veel teleurstellingen heb gehad, kan ik de ongemakken van het leven met geloof, nederigheid, mededogen en geduld dragen."
 7. "Zelfs als ik me bedrogen voel en niet alles krijg, van God en de mensen, wat ik verdien, kies ik ervoor te weten dat God mij alles geeft wat ik nodig heb."
 8. "Zelfs als ik mij soms overweldigd en down voel, kan ik mij richten op constructieve gedachten en daden."

Net zoals we niet dezelfde kleren dragen die we op vijfjarige leeftijd droegen, moeten we niet vasthouden aan dezelfde gedachten die we toen hadden. Wanneer we vergiftige overtuigingen vervangen VGG, krijgen we rust, stabiliteit en eigenwaarde. Doe het rustig aan.

Bron: Internal Wars door Miriam Adahan

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.