BSD

De man wil niet zeggen "Ik houd van je".

love you

Vraag

Ik ben twee jaar getrouwd en mijn man en ik heb een vrij goede relatie, maar het enige wat ik moeilijk vind is, dat hij mij niet vertelt dat hij van me houdt. Hij zegt dat hij er moeite mee heeft dat te zeggen en het zijn toch alleen maar woorden, en dat ik weet dat hij van me houdt zonder dat hij dit moet verwoorden. Hoewel ik weet dat hij van me houdt, voel ik nog steeds de noodzaak om het te horen, en het doet pijn dat hij het niet kan zeggen, zelfs als het zoveel voor mij betekent. Maak ik nu een probleem om niets of heb ik het recht om van mijn man te verlangen dat hij zegt dat hij van mij houdt?

T.M.

Het antwoord van Sara Esther Crispe

Beste T.M.,

De situatie die je noemt komt helaas maar al te vaak voor. Het is waar dat sommige mensen het moeilijk vinden om in het algemeen te communiceren, en dit is vooral het geval als het gaat om woorden van liefde of vertedering. Het is echter tegelijkertijd een reële behoefte om dergelijke woorden te horen. Het is een goed begin dat je weet dat je man van je houdt, maar zoals je al zegt, is het belangrijk dat het je wordt verteld en de woorden hoort.

Nu is het natuurlijk belangrijk dat men niet zomaar zulke woorden zegt, maar ze meent en dit ook laat zien. Het is duidelijk dat het beter is om liefde te tonen en getuige te zijn van daden van liefde, dan woorden van liefde te horen die leeg zijn. Maar dat neemt nog steeds niet de noodzaak of het verlangen weg om de woorden te horen samen met de daden waaruit dit blijkt.

Het concept van de behoefte om woorden van liefde te horen is een legitieme en reële behoefte. En één waaraan moet worden voldaan. Ik heb zelfs horen zeggen dat wanneer een man aan een vrouw in het Hebreeuws zegt, "Ik houd van je", Ani Ohev Otach, dit qua getalswaarde van de Hebreeuwse woorden gelijk is aan de zin, "Shechina Beineihem", dat "de Goddelijke Aanwezigheid onder hen woont.

Chassidische filosofie leert dat het voor een man moeilijker is om woorden van liefde te uiten dan voor een vrouw. Dit betekent natuurlijk niet dat alle mannen moeite hebben met het verwoorden van hun gevoelens en dat dit voor alle vrouwen gemakkelijk is. Maar vanuit Kabbalistisch oogpunt, wordt ons geleerd dat van de tien soorten van spraak die er zijn gegeven de vrouwen er negen kregen. Dit vertaalt zich naar de aanvaarde overtuiging dat de man het veel moeilijker heeft om zijn liefde te verbaliseren. (En zowel mannen als vrouwen hebben zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen, dus een man die de dominante vrouwelijke eigenschap van communicatie heeft, zal het gemakkelijk vinden om woorden van liefde te delen, terwijl een vrouw, die de dominante mannelijke eigenschap van communicatie heeft, het moeilijk zal vinden om dergelijke woorden te uiten...)

Dit gezegd zijnde, is er nog steeds geen excuus voor een man of een vrouw om te weigeren mondeling woorden van liefde te delen. We zien het belang van mondelinge communicatie tijdens de bruiloft. Wanneer een koppel op het punt staat om te trouwen, moet de man, luid en duidelijk zeggen, zodat de getuigen het kunnen horen, Harei At Mekudeshet Li, "Zie je bent mijn verloofde", en die worden beschouwd als woorden van liefde. Het feit dat hij dit moet verwoorden, en ook de vrouw, voor wie het algemeen gemakkelijker is om te spreken, zegt niets. Het leert ons echter dat om een relatie te laten functioneren, we allebei bereid en in staat moeten zijn om te doen wat niet als vanzelfsprekend tot ons komt, omdat het precies datgene kan zijn wat de ander nodig heeft.

In uw specifieke situatie, is het gebrek aan verbale verzekering van zijn liefde, iets dat jullie beiden zouden moeten bespreken, want hij moet zich bewust zijn van hoe moeilijk het voor je is als hij niet zegt: "Ik houd van je." Tegelijkertijd moet jij gevoelig zijn voor het feit dat het voor hem moeilijk is om zich verbaal uit te drukken. Daarom, terwijl het belangrijk is dat hij dit doet, moet je geduld met hem hebben en dankbaar zijn wanneer hij erin slaagt. Je moet ook proberen om het bewijs van zijn liefde voor je te vinden in zijn daden, en niet altijd in zijn woorden.

En wacht niet op hem om verklaringen van de liefde te geven, maar probeer hem aan te moedigen door hem te vertellen de dingen waarvan je graag wilt dat hij in staat zal zijn om ze regelmatig te zeggen. Het is oneerlijk om hem woorden van liefde te ontzeggen alleen maar omdat hij het moeilijk vindt ze te zeggen. Hopelijk wanneer jij ze tegen hem zegt, zal hij het zich herinneren en hem aanmoedigen om ook zulke woorden met je te delen.

Ik wens je veel succes in je situatie en dat je gezegend mag zijn met een liefdevol huwelijk in denken, spreken en handelen!

Sara Esther Crispe

Bron: Husband Wont Say I Love You

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.