BSD

Hoe weet ik dat ik echt geloof?

Misschien is God gewoon een geruststellende gedachte.

believe

Vraag:

De laatste tijd heb ik moeite met het concept van God, het bestaan, en op een dag mijn eigen dood. Ik realiseer me dat ik het idee dat ik er op een dag niet meer zal zijn, niet prettig vind.

Wat mij verontrust is dat God en de eeuwigheid van het leven slechts constructies van onze geest zijn om onszelf te beschermen tegen datgene wat wij niet kunnen hanteren. Ik wil geloven, maar dat is precies wat me zorgen baart. Hoe maak ik onderscheid tussen wat echt waar is en wat gewoon een geruststellende gedachte is?

Antwoord:

Ik heb twee tegenstrijdige dingen te zeggen. Maar de waarheid is over het algemeen erg tegenstrijdig.

Eén ding is dat er niets reëler is dan onze emoties. Je hebt weet van de stoel waarop je zit omdat je het voelt dat het er is; de vloer, want je loopt erop; het beeldscherm van de computer, omdat je het daar ziet. Al deze dingen ken je via externe sensaties. Maar je emoties, zijn de realiteit in je.

Dat is één helft van de waarheid. De andere helft is dat de Waarheid iets groter is dan één van ons. Het is niet een gevoel van binnen ons, eerder lopen we er in rond en het verrast ons iedere keer. De Waarheid wordt gevonden door het verlaten van onze subjectieve beperkingen om het groter geheel te zien.

Voordat je besluit dat ik enorm tegenstrijdig en onzinnig ben, wil ik erop wijzen dat deze waarheid, die opgebouwd is uit twee tegengestelde waarheden, de eerste waarheid was waarover de eerste mens struikelde. Zoals de Midrash beschrijft: toen Adam werd geschapen en hij de schepping om hem heen zag, concludeerde hij: "Allemaal zijn ze alleen geschapen om mij te dienen," - hetgeen betekent dat de Waarheid in mij ligt - "... en ik ben alleen geschapen om mijn Schepper te dienen" - hetgeen betekent dat de waarheid mij een raadsel is.

Het thema herhaalt zich in de handeling van een mitzvah. In elke mitzvah liggen twee tegenpolen: Ik doe het omdat ik verplicht ben om het te doen, of ik het nu leuk vind of niet. Dat is de vertaling van het woord "mitzvah" - een gebod.

En als ik dat doe, doe ik het met heel mijn hart, geest en ziel. Ik ben eigenaar. Het is mijn mitzvah.

Dit thema, vind je, in elk facet van het Jodendom, in de manier waarop we bidden, in de manier waarop we de Tora bestuderen, in elke gedachte ligt deze zelfde paradox.

Want als iemand slechts het ene uiteinde van de stok of het andere vastgrijpt, de Waarheid glijdt uit zijn handen. De Waarheid ligt alleen in de onmogelijke fusie van beide.

In de praktijk, toegepast op je dilemma: Zolang je geloof en je toepassing van je geloof gerieflijk voor je is en je goed bedient, kun je niet weten of je de God van de Waarheid of een egoïstische afgod dient. Alleen als je voor jezelf geboden accepteert waarvan je niet houdt en die niet gerieflijk zijn voor je leefstijl, dan is er een mogelijkheid dat je de waarheid raakt.

Net als Abraham, die tien keer in zijn leven werd getest, en gevraagd werd om dingen te doen die volledig in tegenspraak waren met zijn natuur. Net als de Joden door de eeuwen heen, die vasthielden aan hun Jodendom, ondanks het feit dat het, gedurende het grootste deel van de geschiedenis, niet bijzonder comfortabel was om een ​​Jood te zijn. Feitelijk viel een groot aantal af. Maar degenen die de waarheid zochten hielden vol. Net als de Jood vandaag de dag, die na 3300 jaren van proberen nog steeds niet verklaren kan waarom hij doet wat hij doet, en toch weet hij dat hij deze dingen moet doen omdat ze hoger zijn dan hij, ze werken, omdat de Waarheid groter is dan mijn kleine hersentjes.

Mijn suggestie: Neem de meest verwarrende mitzvah rond je hoofd en je arm. Koop een paar tefillin en leg die zwart lederen dozen met zwart lederen riemen elke ochtend aan. Je kunt proberen de zin ervan in te zien, maar het zal nooit echt passen.

Laat me weten of dit helpt.

Door Tzvi Freeman

Bron: Maybe God is just a comforting thought

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.