BSD

Vermijd de geluk Goeroes

"Alles heeft zijn vastgestelde tijd en er is een tijd voor alles onder de hemel:...... een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen, een tijd om te omhelzen en een tijd om omhelzingen te mijden, een tijd om stil te zijn en een tijd om te spreken, een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten......" (Prediker 3:1-8)

Ik zal nooit vergeten toen mijn vriendin, die 34 jaar oud was, verteld werd dat ze een terminale borstkanker had. Zij was een briljante en inspirerende lerares, we deelden ideeën op een zeer diep niveau. Ze bekritiseerde mijn geschriften en aarzelde nooit om mij te laten zien waar ik geestelijk moest verbeteren. Ze leerde mijn EMETT klassen in het Hebreeuws, terwijl ik mij bezig hield met de Engels sprekenden. Onze zielen waren op een manier met elkaar verbonden die zeldzaam en onvervangbaar is. De eerste en enige keer dat ik haar in het ziekenhuis bezocht, keken we elkaar in de ogen en huilden. Ik hield haar hand vast terwijl ze over de dood en haar angsten sprak hoe haar kinderen zich zonder haar zouden redden, vooral een ernstig ouder gehandicapt kind en de jongste, die nauwelijks uit de luiers was. En nadat we hadden gehuild, waren we in staat om te lachen en konden we gewoon van elkaars gezelschap genieten. Zo ging dat met ons; we hadden het nodig de pijn te delen voordat we verder konden gaan met meer verheven zaken.

Na dat eerste bezoek, belde één van haar familieleden mij op om te zeggen dat hij hoorde dat ze met mij had gehuild en hij was boos dat ik haar verdrietig had gemaakt en daarom vroeg hij mij haar nooit meer te bezoeken, omdat haar was verteld alleen positieve emoties te voelen en nooit te spreken over de "Dood", omdat "alleen positief denken haar in leven zou houden." Korte tijd later stierf ze, terwijl zij bij iedereen de moed erin hield - voor hen - en haar pijn van binnen hield, en zich emotioneel geïsoleerd voelde van de mensen die voor haar zorgden, omdat ze niet in staat was om over haar ware gevoelens te praten.

Ik ben helemaal voor blijheid, maar om volledig mens te zijn betekent dit het volledige scala van emoties, die God ons gaf, te kunnen erkennen en uit te drukken. Toen de profeet Elia riep: "Neem mijn ziel!" (1 Koningen 19:4), strafte God hem niet omdat hij niet blijmoedig was. Zelfs een heilig mens wordt gezien als "iemand met een vrolijk gezicht, zelfs als zijn hart rouwt" (Duties of the Heart, Sha'ar HaPrishus, hoofdstuk 4).

Misschien is de beweging van het positief denken een terugslag op de traditionele psychologie, die de neiging had om in te zoomen op kommer en kwel. Echter, terwijl positief denken nuttig kan zijn, de druk om gevoelens te ontkennen leidt tot nog meer pijn. Positieve denkers zorgen dat anderen zich schuldig voelen voor alle tegenslagen in hun leven, alsof kanker en ongelukken het gevolg zijn van "negatief denken." als dat zo zou zijn waarom krijgen dieren kanker en sterven? Positief denken is een soort primitieve voodoo bijgeloof, die wordt verondersteld om alle kwaad af te weren. Het zorgt ervoor dat mensen bang zijn voor hun eigen gevoelens en zijn bang voor de "geluk goeroes" die vermanend zeggen, "Kijk, je hebt geen geloof!" Dergelijke overmatige emotionele manipulatie is zeer schadelijk.

Alle normale mensen voelen zich soms verdrietig, boos en bang. Deze gevoelens zijn niet noodzakelijkerwijs aanwijzingen voor een emotionele stoornis! Newsweek meldt, in een nummer van 11 februari 2008, dat verdriet veranderd is in een ziekte. Hoewel het natuurlijk een ernstig probleem wordt wanneer iemand door depressie, lusteloos en apathisch wordt, is gematigde "ontevredenheid" de normale en een gezonde reactie op verlies. Het is onmogelijk om door het leven te gaan zonder gepest, bedrogen en diepbedroefd te worden. Na een klap, hebben we tijd nodig om te herstellen, net als iemand die een operatie heeft ondergaan een periode nodig heeft om te herstellen. Helaas, is de druk op artsen zo sterk om onze emoties door medicijnen te "genezen" dat, "in plaats van naar het hart te luisteren, worden we onder druk gezet om ons hart chemisch het zwijgen op te leggen."

Is geluk dan alles? Het tijdschrift meldt dat, "Mensen aan de top van de vrolijkheid grafiek" zijn zo tevreden dat ze geen motivatie hebben om te veranderen. Ze leven lege levens, en sluiten de helft van hun emoties af. De "chronisch blije en gelukkige" heeft nogal de neiging dom en oppervlakkig te zijn. Aan de andere kant, zij die aan de onderkant van de grafiek zitten hebben het even moeilijk, terwijl hun depressieve somberheid, buitengewone angst of uitbarstingen van boosheid iedereen om hen heen naar beneden trekken in hun emotionele chaos.

Dus hoe moeten we reageren op de pijnlijke gebeurtenissen in ons leven? De positieve denkers maken ons bang dat we niets anders dan gejuich moeten uiten wanneer we een verlies hebben geleden. De farmaceutische industrie zegt ons gewoon onze gevoelens weg te werken met medicijnen. Traditionele therapeuten beloven dat pijn kan worden "weg gepraat" met eindeloze uren van therapie. De waarheid is dat "positief denken" vaak nep is; dat medicijnen niet alle gevoelens kunnen verdoven; en overmatig praten kan gevoelens van slachtofferschap, zelfmedelijden en bitterheid versterken. Het alternatief voor deze aanpak is wat ik noem de DBI tactiek:

A. DEFINIËREN: "Ja, je voelt je angstig, verdrietig, onderdrukt, gefrustreerd, boos, etc."

B. BEVESTIGEN: "Ik ben niet slecht of gek. Het is normaal om op deze manier te voelen."

C. INSPIREREN: "Terwijl ik geduldig wacht tot de pijn vervaagt, kan ik mij geestelijk versterken door te bidden, daden van vriendelijkheid te doen of mij bezighouden met andere zinvolle activiteiten. Ik zal dankbaar zijn voor wat ik heb en nederig aanvaarden wat ik niet heb want dat is ook een geschenk van God om mij dichter bij Hem te brengen."

We kunnen de D.B.I. aanpak gebruiken voor alle eindeloze frustraties en verliezen die we tegenkomen. Het is niet slecht om je slecht te voelen. Een zekere mate van melancholie of emotionele turbulentie is wat ons drijft om ons geloof te bevragen, om ongezonde relaties te beëindigen of om de pijn door creatieve inspanningen te kanaliseren. Net als orkestleiders, moeten we onze emotionele rijkdom omhelzen en toestaan om elk gevoel voor zichzelf te uiten wanneer dat nodig is, terwijl wij ervoor moeten zorgen dat de 'solist' degene is die ons met geloof vult.

Niemand is de hele tijd gelukkig. Dit is niet alleen onmogelijk, maar ongezond en oneerlijk. Degenen die denken dat ze altijd gelukkig moeten zijn kunnen een reality check van de Tora krijgen. Hoewel we het spirituele niveau van onze aartsvaders of aartsmoeders, niet kunnen bevatten is de vraag waren zij altijd blij? Zij uitten een heel scala van gevoelens wanneer ze geconfronteerd werden met universele problemen - jaloezie, angst, woede en schaamte, alsmede eindeloze oorlogen over liefde, grondgebied, invloed en eer. Zou het nuttig zijn om het Boek der Psalmen te bewerken zodat alleen de blijde verzen worden opgenomen? Koning David was een voorbeeld van emotionele eerlijkheid. Toch was zijn pijn gericht op één doel - niet te worden losgekoppeld van God.

Dus, schaam je niet om gelukkig te zijn. Maar geef jezelf ook toestemming om te voelen wat je voelt. Het is waar, "De Shechina (Goddelijke Aanwezigheid) rust niet op iemand die verdrietig is" (Sjabbat 30b), maar we lezen ook, "Hashem is nabij de gebrokenen van hart" (Psalm 34:19).

Misschien bestaat deze dualiteit er, omdat bitterheid, verdriet, zelfmedelijden ons doet distantiëren van God, terwijl bescheiden verdriet, waarin we moedig worstelen om God's wil te accepteren, ondanks ons lijden, ons dichter bij Hem brengt.

Door Miriam Adahan

Bron: Avoid the Happiness Cops

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.