text-align: left; } -->
BSD

Breukvlak tussen Hemel en Aarde - Haazinu

breukvlak

"Luister, hemelen, en ik zal spreken; dat de aarde de woorden van mijn mond hore"- Deuteronomium 32:1. Een soortgelijke verklaring werd eeuwen later door de profeet Jesaja gemaakt, die zei: "Hoor, hemel, luister, gij aarde ..." Jesaja 1:2.

Bij het adresseren van de hemelen en de aarde, gebruiken zowel Mozes als Jesaja twee verschillende uitdrukkingen, maar in omgekeerde richting. Tot de hemel, zegt Mozes "luisteren" en Jesaja zegt "horen"; en tot de aarde zegt Mozes "horen" en Jesaja zegt: "luisteren." De nuances van deze woorden gaan verloren in de vertaling, maar in het Hebreeuws zegt men "luister" naar degenen die in de buurt is, en "horen" om aandacht van degene te krijgen die verre is. Dit betekent dat Mozes dichter bij de hemel was dan bij de aarde en dat Jesaja relatief dichter bij de aarde was dan bij de hemel.

Men kan zich de vraag stellen, waarom spreekt Mozes niet alleen tegen de hemel en Jesaja niet alleen tegen de aarde? Waarom richten zij zich op beide? Het antwoord bevat waardevol onderwijs voor ons allemaal.

Er zijn momenten waarop we spiritueel meer open staan, zoals wanneer we bidden of mediteren. Op die momenten voelen we ons dichter bij de hemel dan de aarde. Er zijn andere momenten waarop we bezig zijn met de meer alledaagse dingen, en voelen we ons dichter bij de aarde. We zijn vaak geneigd deze twee facetten van ons leven te scheiden - de ene te negeren terwijl we ondergedompeld zijn in de andere. Zo leren we van de taal die zowel door Mozes als Jesaja wordt gebruikt dat, of we nu betrokken zijn bij meer spirituele bezigheden of meer aardse, we van beide nota moeten nemen.

Dit kan een manier zijn om uit te leggen wat er bedoeld wordt met de twaalfde stap wanneer die zegt dat we na "een spiritueel ontwaken te hebben gehad," we ernaar moeten streven "deze principes in al onze zaken te praktiseren." Onze geestelijke geschiktheid, waarvan ons herstel afhangt, betekent niet een ontsnapping aan het van dag tot dag leven, maar juist het tegenovergestelde. Het betekent dat wanneer we een meer spirituele kijk op het leven hebben verworven, we nu deze houding kunnen toepassen op onszelf wanneer het gaat om om te gaan met de wereld van alle dag.

Door Rabbi Ben A. - Bron: Straddling-Heaven-and-Earth-Haazinu

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.