BSD

Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen?

bad to good

Vraag:

Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen? Waarom is deze wereld zo oneerlijk? Alsjeblieft vertel me niet "We kunnen Gods wegen niet begrijpen." Ik ben er ziek van dat te horen. Ik wil een verklaring.

Antwoord:

Weet je zeker dat je een verklaring wilt? Wil je echt weten waarom de onschuldige lijdt? Ik denk het niet. Je bent veel beter af met de vraag dan met een antwoord.

Je wordt gehinderd door het feit dat mensen onverdiend lijden. Zoals het zou moeten zijn. Ieder mens met een beetje morele gevoeligheid is verontwaardigd over de onrechtvaardigheden van onze wereld. Abraham, de eerste Jood, vroeg God: "Moet de Rechter van de hele wereld niet eerlijk handelen?" Mozes vroeg: "Waarom hebt U dit volk slecht behandeld?" En vandaag hebben we nog steeds zulke vragen: "Waarom God, waarom?"

Maar wat als we het antwoord hebben gevonden? Wat als iemand langs kwam en ons een bevredigende verklaring gaf? Wat als het mysterie uiteindelijk werd opgelost? Wat als we vroegen waarom, en metterdaad een antwoord kregen?

Als deze ultieme vraag beantwoord zou worden, dan zouden we in staat zijn om vrede te sluiten met het lijden van onschuldigen. Dat is ondenkbaar. Erger dan onschuldige mensen te zien lijden is naar anderen te kijken en hun lijden onbewogen aanzien. En dat is precies wat er zou gebeuren als we zouden begrijpen waarom onschuldigen lijden. We zouden niet langer door hun geschrei worden gehinderd, we zouden niet langer hun pijn voelen, want we zouden begrijpen waarom het gebeurt.

Stel je voor dat je in een ziekenhuis bent en je hoort een vrouw schreeuwen van de pijn. Buiten haar kamer, staat haar familie te kletsen, allemaal lachend en gelukkig. Je schreeuwt tegen hen: "Wat is er mis met jullie? Kun je niet horen hoeveel pijn ze heeft daarbinnen?" Zij antwoorden: "Dit is de afdeling bevalling. Ze krijgt een baby. Natuurlijk zijn we blij."

Wanneer je een verklaring hebt, is de pijn niet meer zo slecht. We kunnen het lijden dulden als we weten waarom het gebeurt.

En dus, als we het lijden van mensen zinvol konden maken, als we een tragedie konden rationaliseren, dan zouden wij ermee kunnen leven. We zouden in staat zijn om het huilen van lieve kinderen, die pijn lijden aan te horen zonder geschokt te zijn. We zouden gebroken harten en verbrijzelde levens tolereren, want we zouden in staat zijn om het netjes weg te redeneren. Onze vraag zou worden beantwoord, en we konden verder gaan.

Maar zolang de pijn van onschuldigen een brandende vraag blijft, worden we lastig gevallen met haar bestaan. En zolang we geen pijn kunnen verklaren, moeten wij het verlichten. Als onschuldige mensen lijden niet in ons wereldbeeld past, moeten we het uitroeien. In plaats van hun pijn te rechtvaardigen, moeten we ons ervan ontdoen.

Dus blijf steeds de vraag stellen, waarom slechte dingen gebeuren met goede mensen. Maar stop met het zoeken naar antwoorden. Start echter om een antwoord te geven op de pijn. Neem je gerechtvaardigde woede en zet hem om in een kracht om goed te doen. Leid je frustratie met onrecht en oneerlijkheid om en kanaliseer deze in een drive om onrecht en onrechtvaardigheid te bestrijden. Laat je verontwaardiging voortbewegen in je daden. Als je onschuldige mensen ziet lijden, help hen. Bestrijd de pijn in de wereld met goedheid. Verlicht het lijden waar je kunt.

We willen geen antwoorden, we willen geen uitleg. Wij willen een einde maken aan het lijden. En we mogen het niet aan God overlaten om het lijden te verlichten. Hij wacht op ons om het te doen. Dat is waarom we hier zijn.

Door Aron Moss

Bron: Why Do Bad Things Happen to Good People

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.