Wat hierna volgt zijn de uit het Engels vertaalde pagina's 69 t/m78 van het boekje "The EREV RAV 3000 years of treachery," geschreven door Rabbi Yisroel Solomon. 2005. Wilt u nog meer informatie over de Erev Rav, laat het mij dan weten dan vertaal ik nog meer gedeelten uit deze brochure.

Jadied.

BSD

De Erev Rav

De definitieve opdracht

Na de 6 daagse oorlog, de Yom Kippur oorlog en de Erva Rav te hebben beschreven, gaat de schrijver verder met te zeggen:

"Na deze indrukwekkende successen, was de Erev Rav gereed om aan een gewaagde opdracht te beginnen.

Na 3000 jaar geschiedenis van bedrog en slinkse streken stond de Erev Rav op het punt om schandalige afmetingen aan te nemen.

Wat ze in de volgende 30 jaar tot stand brachten was niets anders dan verbazingwekkend.

In feite slaagde de Erev Rav erin een heel land te infecteren met een zekere mate van waanzin, die niet afdoende in woorden kan worden uitgedrukt.

Ten eerste overtuigden ze ons het uitgestrekte grondgebied af te staan dat ons scheidde van een vijand, die vier keer geprobeerd heeft om ons te vernietigen.

We gaven de hele Sinaï weg, met inbegrip van haar onschatbare olievelden.

Wij vernietigden legerbasissen en een prachtige stad. De financiële kosten bedroegen meer dan 100 miljard dollar! De beveiligingskosten waren niet te overzien.

In ruil kregen we een nutteloos stuk papier. De Egyptenaren lachten ons in ons gezicht uit en bleven de meest verachtelijke en groteske anti semitische propaganda op deze planeet bevorderen. Geïmporteerd rechtstreeks uit nazi-Duitsland.

Tot de dag van vandaag is er niet één kaart in het gehele land Egypte met het woord "Israël" erop.
Maar de Erev Rav overtuigde een naïeve en moede Israëlische bevolking ervan deze geweldige prestatie te vieren.
De Erev Rav likten hun vingers af na zo'n heerlijk succes, en bleven verder gaan met hun kwaadaardige plannen.
Ze spanden samen met een zot, genaamd Arafat, om de mythe van een Palestijns volk te promoten,
en begonnen een campagne om afstand te doen van een groot gedeelte van onze land ten behoeve van deze fictieve natie.
Arafat was niet bereid om alleen op de Erev Rav te vertrouwen.
Hij besloot hen op weg te helpen met het creëren van een nieuw monster namelijk een "terrorist".
Een wezen dat zich niet bewust is van alle normen, die geaccepteerd zijn door de beschaafde volken.
Een verachtelijk ellendig stuk vuiligheid verborgen in een mens, met als doel baby's, zwangere vrouwen en oude mensen te doden.
Toen ging hij zelfs nog verder en creëerde nog een lagere vorm van grotesk menselijk afval.
Eén die zo doordrenkt en doordrongen is van haat, dat hij bereid is om te worden opgeblazen ter bevrediging van het veroorzaken van pijn en dood.
Eén met zo'n scheef en infantiel idee van God, dat hij eigenlijk denkt, dat hij voor zijn barbarij met eeuwig plezier beloond zal worden.
De Erev Rav moest nu de wereld overtuigen dat deze wezens, evenals hun scheppers, Dr. Arafat Frankenstein en zijn assistent Igor Abu Mazen, echte mannen van vrede waren, die het verdienden om ons land te delen.
De mate waarin Erev Rav succesvol waren gaat het verstand te boven.
Het Engels is gewoon te simpel om de gestoorde filosofie van de Erev Rav uit te drukken, die nu door de hele wereld was geaccepteerd, waaronder de meeste Joden.
We zullen daarom onze toevlucht tot een metafoor nemen.

Je bent een Amerikaans staatsburger en je opent een krant of een nieuws website en leest de volgende kop:
President Bush kondigt een nieuwe strategie aan in het omgaan met al-Qaeda.
Het artikel gaat over een recente toespraak van de president, waarin hij het volgende verklaarde:
"Omdat ons vier jaar lang zoeken naar Bin Laden niets heeft opgeleverd, veranderen we van strategie.
Wij bieden hem vrede aan.
Als hij akkoord gaat om naar het Witte Huis te komen, mijn hand schudt en enkele onoprechte woorden over vrede brabbelt -
dan zal ik hem volledige autonomie geven over een paar staten aan de oost- en westkust van de Verenigde Staten.
Wij zullen hem dan miljarden aan hulp geven om zijn economie op gang te helpen.
We zullen hem voorzien van wapens om zijn volgelingen, die zich verzetten tegen onze afspraak onder controle te houden.
We zullen zijn veiligheidstroepen trainen met de meest geavanceerde technologie.
Wij zullen dan een paar jaar wachten om te zien of Bin Laden echte vrede wil.

We zullen onszelf niet voor de gek houden door te denken dat het aangenaam zal zijn.
Door het Amerikaanse volk zullen ernstige offers moeten worden gebracht om vrede te bereiken.
Als na een proefperiode van 12 jaar en slechts 100.000 vermoorde Amerikanen, hij akkoord zal gaan om een aantal woorden te brabbelen over een tijdelijke gedeeltelijke pauze van de terroristische aanvallen,
dan krijgt hij volledige soevereiniteit over deze staten.
We zullen alle christenen uit deze gebieden verdrijven.
Kerken zullen worden verbouwd tot Moskeeën of gewoon tot puin gereduceerd. Lichamen van gestorven christenen zullen worden opgegraven uit hun graven.
Er zal geen niet Moslim, levend of dood, in de nieuwe staat van al-Qaedistan aanwezig zijn.

De president vervolgt:
"Dit is onze morele plicht!
Immers, al-Qaeda heeft legitieme aanspraken op ons land.
Ze beweren dat ze, sinds mensenheugenis, de echte inboorlingen van Amerika zijn.
Zij houden vol dat zij hier eerder waren dan wij. Een bovendien, als een gebaar van goede wil, zullen we alle terroristen vrijlaten, die we in in de afgelopen 12 jaar gevangen hebben genomen.
Om verder te laten zien dat we de vrede serieus nemen, zullen we, aan de nieuwe Arabische staat al-Qaedistan, veel van onze nationale geschiedenis en de belangrijkste toeristische bezienswaardigheden, nalaten.

Deze omvatten het Vrijheidsbeeld, de Niagara Falls, de Grand Canyon en de Mount Rushmore.
Bin Laden beweert, dat al deze plaatsen heilige islamitische plaatsen zijn.
Volgens hem zijn de uitgebeelde gezichten op Mount Rushmore geen Amerikaanse presidenten maar islamitische historische figuren.
Hoewel we een andere mening hebben, moeten we respect en tolerantie tonen voor de islamitische visie.
We moeten omwille van vrede pijnlijke compromissen sluiten."

U lacht en denkt wat is dit voor een grap.
Om zeker te zijn, controleer ook andere kranten en websites.
Ze rapporteren allemaal dezelfde toespraak.
U gaat de straat op en vraagt mensen of ze zich bewust zijn van het nieuwe Amerikaanse beleid.
U krijgt de volgende reacties.

  • "Ja, ik weet het. Het is riskant. Maar wat moet je anders?"
  • "Ik denk niet dat het vrede en veiligheid zal brengen, maar we moeten toch vooruit."
  • "We kunnen nooit de oorlog tegen de terreur winnen; we moeten de route van de vrede proberen."
De volgende dag leest u dat uw stad er één is die gepland staat voor overdracht aan al-Qaeda.
Uw huis, uw bedrijf, uw kerk/synagoge, de begraafplaats waar uw ouders zijn begraven worden allemaal vernietigd.
De hele regio zal worden overgedragen aan Bin Laden.

Uw neef werd vermoord op de 11de september.
Hij werkte als een investeringsmakelaars in de Twin Tower.
Hij liet een weduwe en 4 kinderen na.
Uw beste vriend en zijn vrouw bezochten Londen.
Ze bevonden zich in de trein, die door al-Qaeda werd opgeblazen.
Hij werd gedood en zijn vrouw verloor haar handen en voeten.
Na alles wat u in de afgelopen 30 jaar hebt opgebouwd, zal aan hun moordenaars worden gegeven.
U gaat de straat op en schreeuwt.
"President Bush, u bent gek!"
Een politieagent hoort u.
U wordt in de boeien geslagen en in de gevangenis gegooid.
In eenzame opsluiting.
U schreeuwt, maar niemand hoort.
U huilt en huilt totdat er geen tranen meer zijn.
Maar niemand geeft er iets om.

Simon Peres

Welkom in Israël.

Waar de Erev Rav volledig de baas is over de regering.
De politie.
Het leger.
De media.
De rechtbanken.
De universiteiten.
En zelfs over de meeste rabbijnen.
Er zijn veel mensen die de waanzin waarnemen.
Die de waanzin zien.
Die het ernstig gevaar begrijpen.
Maar ook zij, worden gecontroleerd.
Gecontroleerd door angst.
Gecontroleerd door hebzucht.
Ze zijn bang voor het verliezen van hun geld.
En ze vrezen hun baan te verliezen.
Zelfs zij die niet bang zijn, worden gecontroleerd.
Gecontroleerd door misplaatste moraliteit.
Gecontroleerd door misplaatste dienstbaarheid.
"Het is verkeerd om orders te weigeren."
"Het is verkeerd om de oorlog aan de Joodse regering te verklaren."
In werkelijkheid is de overheid geen Joodse overheid.
Zij staat volledig onder controle van de tovenaars van Egypte - de Erev Rav.

Lees dit eerst voordat je verder gaat

Het is nodig te benadrukken dat de Erev Rav spirituele krachten zijn, die het verstand en het hart van de mensen overnemen. Deze mensen bezitten bepaalde karaktergebreken die de duistere krachten van de Erev Rav toestaan hun gedachten en daden te domineren.

De mensen die hierbij betrokken zijn beschouwen zichzelf niet als Erev Rav en zijn noodzakelijkerwijs geen fysieke afstammelingen van de oorspronkelijke Erev Rav. Voor zover ik weet, bestaat er hier op aarde geen werkelijk complot of communicatie tussen de vele diverse "agenten" van de Erev Rav.

Erev Rav mensen geven hun Erev Rav identiteit niet door aan hun kinderen. Ze beseffen meestal niet dat hun acties gerelateerd zijn aan de uiteindelijke doelen van de Erev Rav. Ze zien zich vaak als rechtschapen en toegewijde Joden, en in hun privé leven kunnen zij zeer wel religieuze en rechtvaardige mensen zijn.

De spirituele krachten van de Erev Rav kunnen ervoor kiezen om een bepaald iemand volledig te domineren, en soms zullen ze gewoon van iemand gebruik maken op een tijdelijke of gedeeltelijke basis.

Het is vanzelfsprekend dat het fysiek benaderen van leden van de Erev Rav zinloos en contraproductief is. Het dient eigenlijk de doelstellingen van de Erev Rav. Ze kunnen gemakkelijk nieuwe "agenten" vinden, en zullen elke fysieke benadering jegens hun agenten in hun eigen voordeel weten te gebruiken.

"We hebben je gewaarschuwd voor de gewelddadige aard van onze tegenstanders", zullen ze in schaamteloze hypocrisie uitroepen. Daarnaast is het geweld het instrument van Esau en niet van Jakob. De stem hoort bij Jacob. De handen aan Ezau (Genesis 27:22).

Echter, met uitzondering van de fysieke benadering van de "agenten" van de Erev Rav, moeten alle mogelijke middelen tegen hen gebruikt worden. We moeten onszelf van ganser harte wijden aan het tegengaan van hun snode plannen, die de veiligheid van de Joden in Israel ernstig in gevaar brengen, zoals het deporteren van de Joden uit Juda en Samaria en het afstand doen van onze soevereiniteit over delen van Jeruzalem en de Tempelberg.

Soldaten en politie moeten worden overtuigd om gevangenisstraf onder ogen te zien in plaats van te worden gebruikt als een instrument door de kwade krachten van de Erev Rav. Effectieve burgerlijke ongehoorzaamheid moet onverkort worden toegepast.

Op elke mogelijke manier moet protest worden gebruikt om de werkelijke doelen van de Erev Rav aan het licht te brengen. Anders zullen we geconfronteerd worden met de eeuwige schande van onze nakomelingen die ons op een dag zullen vragen:
"Waarom heb je niets gedaan om de ontzagwekkende ontheiliging van Gods Naam en zijn Tora te stoppen, vanwege de vernietiging van Synagogen, yeshivot, Cheders en Kollels?

Waarom stak je geen vinger uit om de wrede verdrijving van de Joden uit hun huizen en de barbaarse vernietiging van hun gemeenschappen te voorkomen.

Waarom stond je de Erev Rav toe om miljoenen Joden in ernstig gevaar te brengen door het maken van suïcidale compromissen met moordenaars en terroristen?!

Waarom stond je toe dat de heiligste plaats op aarde, de Tempelberg, werd overhandigd aan de vijanden van God en Zijn uitverkoren volk?!
Maar uiteindelijk is onze macht over de Erev Rav een spirituele zaak. De kracht van de Tora, dat is de kracht van het Licht en de waarheid, is het enige wapen dat de Erev Rav volledig en voor altijd kan en zal teniet doen.

Bronnen

Mijn beste Joodse broeders en zusters, en rechtvaardigen uit de volkeren, ik begrijp dat je sceptisch bent. De bovengenoemde zaken zijn moeilijk te accepteren. Maar ze staan niet op zichzelf.

De verklaringen van het heilige boek van de Zohar ondersteunen onze woorden. De Zohar werd bijna 2000 jaar geleden geschreven door de grote mysticus uit de school van de heilige Rabbi Shimon ben Yochai. Het is het belangrijkste boek van de Joodse mystiek. In Boek 1 pagina 25 zegt de Zohar:
Tijdens de laatste verbanning zal de Erev Rav het hoofd worden van het Joodse volk, en zij die de zonde vrezen zullen in hun ogen veracht zijn en als honden worden beschouwd.
Elders verklaart de Zohar:
De vernietiging van de Heilige Tempel, en de daarop volgende verbanning en al ons lijden kwam door de Erev Rav. Hun zielen keren in elke generatie terug, en veroorzaken enorme problemen voor de Joden.
De grote Joodse wijze Rabbi Eliyahu van Vilna (die wordt beschouwd als één van de grootste autoriteiten op het gebied van de Joodse wet en de mystiek in de afgelopen 500 jaar) stelt in zijn boek Kol HaTor:
De Erev Rav is onze grootste vijand. Hun macht is gebaseerd op leugen en bedrog.
Daarom is de oorlog tegen hen ontzettend moeilijk en bitter.
Zij bundelen de krachten van Edom (Christenen) en Ishmael (Arabieren), en deze drie samen vechten tegen Jeruzalem en de Messias.

Ja, Ionus en Imbros zijn teruggekeerd. Ze heten nu Arik en Shimon.

Volgens de Zohar (3:237a) heeft het grootste deel van de Erev Rav zich vermengd met de stam Shimon. De numerieke waarde van Arik = 1 + 200 + 10 + 100 = 311 en is 1 minder dan van Imbros 10 + 40 + 2 + 200 + 60 = 312 - hetgeen betekent dat hij voor meer dan 99% wordt gecontroleerd door de Erev Rav.

Het is belangrijk om op te merken dat Armilus, die de anti-Messias is (Targum Yonaton naar Jesaja 11: 4. Pirkei Heicholot 40), het hoofd van de Erev Rav is (Rabbi Eliyahu van Vilna in Kol Hator). Er wordt gezegd dat hij twee hoofden heeft (Midrasj geciteerd in Bet Hamidrasj [Jellinek Jeruzalem 1938] 4:124). Dus zowel het hoofd van de rechts georiënteerde Likud, en de links georiënteerde Arbeiderspartij zijn de twee hoofden van één en hetzelfde monster, Armilus.

Armilus, de Hebreeuwse vorm van Romulus (200 + 40 + 10 + 30 + 60 = 340), was de stichter van Rome (Edom). Hoewel de Romeinse mythologie een uitgewerkt mythisch verhaal geweven heeft rondom Romulus en zijn broer Ramus, is het duidelijk, vanuit Joodse bronnen dat zij twee echte mensen waren (Jeruzalem Talmoed, Aoda Zara 1:2). Romulus heeft dezelfde numerieke waarde als Peres (80 + 200 + 60 = 340).

"Peres" is het Hebreeuwse woord voor gier en is één van de niet koosjer genoemde vogels in Leviticus 11:13. De gier is uniek onder al Gods wezens. Hij wordt aangetrokken door de meest misselijk makende, ontbonden en rottende, kadavers en verteert met groot plezier de meest weerzinwekkende stoffen.

Ramus (200 + 6 + 40 + 6 + 60) heeft dezelfde waarde als Imbros.
De Joodse mystieke traditie verdeeld het rijk van het Kwaad in twee stromen of "polen", rechts en links. Zo lijkt het erop dat Ramus en Romulus parallel zijn aan Ionus en Imbros, en dus overeen komen met Sharon en Peres.

Interessant is het, dat volgens de Romeinse legende Romulus Ramus doodde, en Rome naar zichzelf noemde. Peres is de initiatiefnemer en onderhouder van het huidige suïcidaal proces van eenzijdige en onvoorwaardelijke overgave aan Arabische terreur. Zijn rivaal, Arik Sharon, was aanvankelijk tegen deze filosofie, totdat hij door Peres werd onderworpen.
Arik Sharon en Shimon Peres brengen (brachten) beide onvoorstelbare gruwelen teweeg over de Joden van Israël, wat God verhoede.

Vergis je niet,
dit is oorlog!
De Erev Rav hebben al hun bondgenoten opgeroepen.
De naties van de wereld.
De wereld media.
De meeste Moslims.
De meeste Arabieren.
Zelfs de meeste Joodse leiders.
Noem maar op.
Ieder heeft zijn eigen motieven om Jeruzalem aan onze handen te ontrukken.
Maar de lijm die hen verenigt is de Erev Rav.
Het is de Erev Rav die iedereen tegen ons opzet.
Verwarring en misleiding zaaiend in de hoofden en de harten van Joden en niet Joden.
Ons van binnenuit en van buitenaf verzwakkend.


Nadat de Verenigde Staten, Engeland en andere landen aan de lijve, de verdorven en moordzuchtige haat van de militante Islam, ondervonden, konden wij ze overtuigen van de rechtvaardigheid van onze zaak.

We konden ook gemakkelijk al onze vijanden - het Islamitische geloof en de Arabische cultuur - overmeesteren.

Ons leger is veel beter dan om al hun gebundelde krachten.

Maar de Erev Rav heeft onze innerlijke kracht ondermijnd en onze handen gebonden.

De militante Islam voorzien van subhuman beesten die onze mensen vermoorden en terroriseren.

En de rest van de wereld verstrekte passieve steun aan deze woeste barbaren.

Maar de oppassers van de dierentuin, die de kooien hebben ontgrendeld en de eetlust van deze hongerige beesten aanwakkerden, zijn de Erev Rav.

Al onze inspanningen, moeten daarom gericht zijn op het onttronen van de Erev Rav. Zoals Rabbi Eliyahu van Vilna ons waarschuwt in zijn boek en waaruit we eerder citeerden:
We moeten al onze resterende kracht gebruiken om deze oorlog tegen de Erev Rav te winnen.

Wie zich niet actief bezig houdt met hen te bestrijden, is een volledig partner van de duistere krachten van de Erev Rav.
Hoewel in tegenstelling met andere oorlogen kennen we de uitkomst. Net zoals toen Mozes terugkeerde en het Gouden Kalf, door de Erev Rav gemaakt, vernietigde - zo zal de Messias verschijnen en de leiders van de Erev Rav ontmaskeren en ze neutraliseren.

Niet met een machtig leger, of een speciaal opgeleide politiemacht.
Dat is niet nodig.
De Erev Rav heeeft geen echte macht.
Het is allemaal een illusie.
Zoals zwarte magie.
Hun macht bestaat alleen door bedrog.
Door bluf en door misleiding.

De kracht van de waarheid uit de heilige mond van de Messias zal de ware aard van de Erev Rav ontmaskeren.
Zoals de profeet Jesaja 11:1-4 verklaart: Want er zal een leider opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï,
en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.
Op hem zal de geest van God rusten:
de geest van wijsheid en inzicht,
de geest van raad en sterkte,
de geest van de kennis en de vreze van God.
Gevuld met vrees voor God, zal hij niet oordelen
naar wat zijn ogen zien of zijn oren horen.
Hij zal de boosdoeners van de aarde slaan met de roede van zijn mond
en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden.
Volgens Joodse traditie, zijn "de boosdoeners" hier door Jesaja genoemd niemand minder dan de leiders van de Erev Rav. Zie hetgeen hierboven, klein gedrukt, over Arik en Shimon is geschreven.

De Messias zal hun leugens blootleggen en hun hypocrisie onthullen. De Erev Rav wordt tot nul gereduceerd. Recht, veiligheid en Goddelijkheid zullen het Land van Israël regeren, zoals de profeet Jesaja vervolgt:
Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn,
en de waarheid de gordel om zijn middel.
Een wolf zal bij een lam verblijven,
een luipaard bij een geitenbok neerliggen,
een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn,
een kleine jongen zal ze drijven.
Koe en berin zullen samen weiden,
hun jongen zullen bij elkaar neerliggen.
Een leeuw zal stro eten als het rund.
Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder,
en in het nest van een gifslang
zal een peuter zijn hand steken.
Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten
op heel Mijn heilige berg,
want de aarde zal vol zijn van de kennis van God,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Aantekeningen

Home Malben

printer