Rebbe Nachman over brutaliteit deel 5 van 7


In zijn werk Sefer HaMiddot (Het Boek van Karaktertrekken) schrijft Rebbe Nachman het volgende over "brutaliteit":
 1. Brutaliteit wordt veroorzaakt door woede.
 2. Brutaliteit verhindert dat iemand een terechtwijzing aanvaardt.
 3. Brutaliteit veroorzaakt koppigheid en toont aan dat men de zondige wegen van zijn voorouders niet heeft gecorrigeerd.
 4. Wanneer een boosdoener zich brutaal gedraagt jegens een oprecht mens, dan gebeurt dit opdat de oprechte zijn daden zal onderzoeken.
 5. Brutaliteit is de oorzaak dat de regen wordt ingehouden. Een brutaal mens struikelde zeker in een zonde en zal in meer zonden struikelen. Het is toegestaan ​​om hem "goddeloos" te noemen en om hem te haten, en hij stamt uit de 974 generaties die aan de schepping voorafgingen. 1)
Nu we weten dat bij Rebbe Nachman een "brutaal mens" gelijk is aan een "goddeloze", laten we dan eens kijken wat hij elders in Sefer HaMiddot schrijft over "het vermijden van de goddeloze":
 1. Vermijd de goddeloze, zodat je niet verstrikt zult raken in hun straf.
 2. Om vijandschap te voorkomen mag men vriendelijkheid aan de goddelozen tonen.
 3. Het is verboden om (boosdoeners) te prijzen.
 4. Iemand die gunstig oordeelt over een goddeloze wordt ook als een goddeloze beschouwd.
 5. Zelfs als een boosdoener een daad volgens de religieuze wet verricht, we vertrouwen niet op hem.
 6. Als je niet gehecht raakt aan bekende leugenaars, zul je in staat zijn te onderscheiden wie huichelaar is of niet.
 7. Iemand die de verleiders haat, hun woorden zullen zeker geen invloed op hem hebben.
 8. Tora leren zal de vriendschap van de goddelozen verbrijzelen.
 9. Iemand die zich verre houdt van de goddelozen, God zal hem redden.
 10. Spreek niet met verleiders, zelfs niet om hen te straffen of tot bekering te brengen.
 11. Zich associëren met de goddelozen is schadelijk voor de dienst van God.
 12. Iemand die de boosheid van hypocriete boosdoeners niet begrijpt is weerzinwekkend (voor God).
 13. Er zijn mensen die grote afvalligen en ketters zijn, maar die hun ketterij niet onthullen en mensen zijn zich niet bewust van de noodzaak om zich tegen hen te beschermen. Echter door jezelf ingetogen te gedragen, word je gered van deze ketters.
 14. De goddelozen verwarren ons niet, in onze heilige dienst, door hun zonden, net zo min als door de goede daden die ze doen.
Laten we samenvatten wat we van Rebbe Nachman geleerd hebben over "brutale" en "goddeloze" mensen, dat wil zeggen over de Erev Rav:
 1. Ze zijn boos, koppig en weigeren hun leven te beteren, zelfs als ze zien dat ze verkeerd doen.
 2. We moeten ze mijden als de pest, anders worden we van de dienst van God afgetrokken en raken we verstrikt in hun straf - net zoals wat er gebeurd is met de originele Erev Rav en het Gouden Kalf.
 3. Er is geen reden om met hen te spreken, zelfs niet om te proberen om hen hun gedrag te doen veranderen.
 4. Ze verbergen hun kwaad en ketterij achter een fineer van "goedheid" en "godsdienstigheid", die ons verwart en het ons erg moeilijk maakt om te weten wat er gaande is, of wat we moeten doen.
 5. Oprecht Tora leren, dat wil zeggen, leren de Tora te leven en niet alleen maar om Tora te weten, verbrijzelt hun vriendschap.
Noot
1) Dit is een nieuwe verwijzing naar "brutaliteit" en de Erev Rav. De Vilna Gaon vertelde ons dit eerder. Zie aflevering 1.

Geschreven door Rivka Levy en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: Rebbe Nachman on Brazenness

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.