Vijf soorten Erev Rav deel 3 van 7


De Erev Rav kan vandaag afstammen van de beste families, grondig Tora onderwijs hebben genoten, de langste baard hebben... Dus hoe kunnen we ooit weten wie het zouden kunnen zijn? Hoe kunnen er ooit voor zorgen dat we bij hen uit de buurt blijven en niets van hun boze wegen leren?

De vijf soorten Erev Rav

De Zohar legt uit dat er vijf categorieën Erev Rav zijn:
  1. De Amalekieten - die zichzelf met geweld tot leiders maken en een plaag voor Israël zijn.
  2. De Nefilim ("gevallenen") - die ontucht plegen met mooie vrouwen.
  3. De Gibborim ("helden") - deze mannen bouwen synagogen en yeshiva's. Daarin brengen ze Tora rollen met rijke ornamenten, maar ze doen het niet in het belang van God, maar alleen om voor zichzelf een naam te maken.
  4. De Refaim ("zwakken") - die als zij Israël in de problemen zien, Israël aan haar lot overlaten, ook al zijn ze in staat om hen te helpen. Zij verwaarlozen ook de Tora en haar studenten om in de gunst bij niet - Joden te komen.
  5. De Enakieten ("reuzen") - die de neiging hebben om de wereld terug te doen keren naar de toestand van "tohu vabohu" en ze veroorzaakten de verwoesting van de tempel.
Praktisch gezien, als we zien dat Joden handelen als hierboven omschreven, dan is dat een alarmsignaal dat we misschien te maken hebben met Erev Rav. Vergeet niet dat het belangrijkste probleem met de Erev Rav is dat zij beginnen met de negatieve trend of slecht gedrag en daarna volgen de echte Joden. De belangrijkste test is hoe iemand reageert wanneer hij wordt geconfronteerd met zijn slechte daden.

Een echte Jood zal hun wandaden op een bepaald niveau herkennen, en een soort verlegenheid, schaamte en spijt tonen, zelfs als ze er mee doorgaan. De yetzer hara, of de kwade neiging is zeer sterk en het is erg moeilijk om onmiddellijk te stoppen met het doen van slechte dingen, zelfs als we ons daadwerkelijk gerealiseerd hebben dat ze slecht zijn.

Daarentegen is de Erev Rav brutaal, wat betekent dat ze elke suggestie dat ze iets verkeerd doen niet zullen accepteren. Zij zullen hun slechte daden met een hoop leugens, fraude, intimidatie en andere manipulatieve handelingen rechtvaardigen.

Welke andere vormen van negatief gedrag zijn kenmerkend voor de Erev Rav?

In zijn boek Even Shlema, schrijft de Vilna Gaon dat de selectie en zuivering van Israël niet eerder volledig zal zijn totdat de Erev Rav volledig van Israël is gescheiden, omdat de Erev Rav zeer gehecht is aan de Joden en de Joden van hun acties leren.

En de vijf soorten Erev Rav zijn :
  1. Degenen die ruzie maken en slechte taal spreken.
  2. Zij die hun verlangens nastreven zoals prostitutie, enz.
  3. De oplichters die doen alsof ze tzaddikim zijn, maar hun hart is niet eerlijk.
  4. Zij die eer na streven en grote synagogen bouwen om een ​​naam voor zichzelf te maken.
  5. Zij die geld en strijd najagen.

De "Brutale koppen" van de generatie

De Vilna Gaon legt 1) ook uit dat:

"Alle 974 generaties (zoals in het artikel nummer 1 is vermeld ) zijn de "Erev Rav", die de zielen zijn uit de wereld van de chaos (Tohu). God plantte ze in elke generatie en zij zijn de brutale koppen van de generatie. Onze wijzen zeiden dat in de periode van de voetstappen van de Messias hun onbeschaamdheid groot zal worden... en dat de Erev Rav zal terugkeren om de leiders van Israël te zijn."

Noot
1) In Sifra DiTzniuta hoofdstuk 1.

Geschreven door Rivka Levy en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: Five Types of Erev Rav

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Yetzer hara ook wel kwade neiging. Het kwaad. Satan.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Zohar is een interpretatie voor ingewijden van de Tora door Rabbi Shimon Bar Yochai en zijn volgelingen. 2e eeuw van de gewone jaartelling.