Portugal

 1. 1239
 2.  
 3.  
 4. 1495–1497
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10. 1700–1710
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15. 1748
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28. 1755
 1. Paus Gregorius IX verwacht dat de koning en bisschoppen van Portugal alle Hebreeuwse boeken in beslag nemen, omdat de Joden halsstarrig blijven geloven in hun verraderlijke theorieën die ze uit die boeken leren.
 2. Verdrijving van de Joden uit Portugal. Onder druk van de Spaanse koning moeten alle Joden, die niet tot de katholieke kerk willen overgaan, binnen een jaar het land verlaten. Omdat de Portugese koning Manuel de Joden graag behouden wilde, kwam het tot gedwongen dopen. 20.000 Joden wilden emigreren; een groot deel werd door een list daartoe verhinderd en na afloop van de gestelde limiet tot slaven verklaard.
 3. De eerste tien jaar van de achttiende eeuw werden honderden mensen verbrand door de Portugese Inquisitie. Joodse conversos vluchtten in paniek naar Frankrijk, Engeland, Nederland en Amerika, waar ze gruwelverhalen vertelden, die de toehoorders met stomheid sloegen. Noot: Ontleend aan de website Joden vervolging in Europa.
 4. Naar aanleiding van de bovengenoemde in Portugal plaatsgevonden vervolging tussen 1700-1710 schrijft de Franse politieke filosoof Charles-Louis de Secondat Montesquieu, baron van de La Brède (vlakbij Bordeaux), in zijn "Esprit des lois" het volgende: "Voor één ding moeten wij u waarschuwen: als in de toekomst iemand durft te beweren dat de volkeren van Europa beschaafd waren in de tijd waarin wij nu leven, zal dit worden aangehaald als bewijs dat zij barbaars waren en het beeld zal zodanig zijn, dat deze periode erdoor in diskrediet wordt gebracht en de tijdgenoten voorwerp van haat zullen worden". In genoemde periode werden meer dan 1000 mensen verbrand. Tussen 1721 en 1761 zijn er 190 mensen, merendeels vrouwen, verbrand. Drieduizend mensen werd een boetedoening opgelegd. Gevolg van deze vervolgingen was dat veel Conversos (Marranen) naar Amsterdam, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten vluchtten.
 5. In Lissabon wordt de laatste Marraan verbrand.

Er is over de Joden in Portugal niet veel bekend. Wel over de Portugese Joden in Nederland. Dit valt echter buiten het bestek van dit hoofdstukje.