De negende Av

De Heilige Tempel. Bron: Familie Sivan De maand Av bestaat uit twee letters en wel de eerste twee letters van het Hebreeuwse alfabet: alef
(א) en bet (ב). De alef staat voor Edom. Edom begint met een alef en de bet staat voor Babel. Deze twee volken hebben de Tempels verwoest. Babel/Babylonië heeft de eerste Tempel verwoest en Edom= Romeinen heeft de tweede Tempel verwoest.
De eerste Av is de sterfdag van Aaron de Hogepriester. Numeri 33: 37 -39.

De 9 Av

De 9 Av is de moeilijkste dag van het hele joodse jaar. Wanneer iemand somber of bedroefd is wordt wel eens gezegd dat het bij die persoon 9 Av is. De wijzen hebben gezegd dat vanwege vijf gebeurtenissen die onze voorvaderen zijn overkomen wij op deze dag vasten.

Als eerste wordt de zonde van de tien verspieders genoemd. Numeri 14:1-4. Van de twaalf verspieders die waren uitgezonden om het land Israël te verkennen, waren er tien verspieders die meedeelden dat het onmogelijk is om het land te veroveren. Vanwege het ongeloof in HaSjem werd die generatie het binnengaan van het land Israël ontzegd. De verspieders waren veertig dagen onderweg geweest en voor elke dag werd een jaar geteld. Het volk Israël moest veertig jaar in de woestijn rondtrekken totdat deze hele generatie verdwenen zou zijn. Dit alles gebeurde op 9 Av. Elk jaar stierf een gedeelte van deze generatie in de woestijn op 9 Av.

Een tweede ramp is de verwoesting van de eerste Tempel. De eerste Tempel heeft 410 jaar bestaan en is vanwege de afgodendienst die door het volk Israël werd bedreven, verwoest. Naar de profeten die tot een terugkeer tot de bronnen opriepen, werd helaas niet geluisterd.

Een derde ramp is de verwoesting van de tweede Tempel. Deze Tempel die na zeventig jaar ballingschap weer herbouwd was, heeft 420 jaar bestaan en is door onderlinge ongegronde haat te gronde gegaan. Tot op de dag van vandaag is deze nog niet herbouwd.

De vierde gebeurtenis betreft de val van Betar. Na de verwoesting van de tweede Tempel was Betar als enige grote stad in de buurt van Jeruzalem overgebleven. De Romeinen slaagden er in eerste instantie niet in om deze stad te veroveren. Bar Kochba's heldendaden hielden de Romeinen tegen. Echter na 52 jaar kwam er een keer in de oorlog en viel Betar in handen van de Romeinen.
De vijfde ramp op 9 Av was dat keizer Hadrianus in het jaar 135, 65 jaar na de verwoesting van de tweede Tempel, heel Jeruzalem met de grond gelijkmaakte. Daarna richtte hij een nieuwe stad op die Aelio Capitolina als naam kreeg. Joden werd de toegang ontzegd.

Nog enkele andere rampen die het joodse volk op 9 Av door de eeuwen heen hebben doorgemaakt zijn:
  1. In 1290 werden de Joden Engeland uitgezet. Ook die gebeurtenis is verbonden aan de 9e Av.
  2. Twee dagen voor de 9e Av werd het Alhambra decreet in 1492 in Spanje afgekondigd. Dit decreet hield in dat de Joden uit Spanje werden verdreven en dat velen die daaraan geen gehoor gaven werden afgeslacht.
  3. In 1914 werd op de 9e Av (1 augustus op onze westerse kalender) door de Duitsers de oorlog verklaard aan Rusland. De 1e wereldoorlog leidde tot een ongekende verwoesting in heel Europa en was de opmaat naar de 2e wereldoorlog en de Holocaust.
  4. Op de avond van de 9e Av in 1942 begon de massa deportatie van Joden uit het Warschau getto naar het vernietigingskamp Treblinka.
  5. De uitzetting van de joodse bevolking uit Gush Katif in 2005.


Aantekeningen

Home Malben

printer