Inleiding

Foto De kerk heeft na de verwoesting van de tempel in het jaar 69 van de gewone jaartelling een ambivalente houding aange-nomen tegenover de Joden. Veel van dit alles is bij de meeste kerkgangers amper iets bekend is. In veel boeken die over de geschiedenis van de kerk zijn geschreven werd bijvoorbeeld de "Adversus Judaios" literatuur van de kerkvaders wel genoemd maar niet behandeld. In sommige komt men er zelfs niet toe om dit verschijnsel te noemen.

Deze "Adversus Judaios" heeft veel teweeg gebracht als het om de Joden gaat. De zogenaamde Vervangingstheologie vindt o.a. hier haar oorsprong.

Het is in onze ogen zeer wenselijk - voordat begonnen wordt met het lezen wat er zoal door deze en gene over Joden gezegd en geschreven is, en als gevolg daarvan, met Joden gedaan is - kennis te nemen van het direct hierna volgende artikel, “Jesaja 53: Het lijden van de dienaar”.

Dit artikel laat duidelijk zien wie hier de werkelijke dienaar is. De kerk heeft als dienaar in Jesaja 53 steeds Jezus gelezen. De schrijver toont uitvoerig aan dat dit volledig uit de context van het boek Jesaja is gerukt en dat verder veel van wat er volgens de kerk staat, gebaseerd is op onjuiste vertalingen.

Wanneer dit artikel verwerkt is en daarna de rest van de artikelen wordt gelezen, dan zal het steeds duidelijker worden waar het feitelijk in Jesaja 53 om draait en dat ook de kerk een rol speelt in de vervulling van dit hoofdstuk.

De bedoeling van hetgeen hier wordt geboden, is bepaald niet om uitputtend te zijn. Er zijn waarschijnlijk wel boeken die dat veel beter kunnen dan wij. De bedoeling is te fungeren als een eye opener en om te laten zien dat de kerk van haar geschiedenis zou moeten leren als het om de Joden en Israel gaat. Het lijkt alsof de kerk de Joden en Israel hogere normen oplegt. Hoe zit dat ook nog maar met het verhaal over de balk en de splinter?

Verder hebben wij niet de intentie de lezer onheus te bejegenen of te kwetsen.

"Was sollen wir Christen denn nun mit diesem verworfenen, verdammten Volk der Juden tun? Ich will euch meinen treuen Rat geben:

 1. Verbrennt ihre Synagogen und Schulen, und was nicht brennen will, begrabt mit Erde, so daß kein Stein mit Trümmer übrigbleibt.
 2. Brecht ihre Häuser auf und zerstört sie.
 3. Nehmt alle ihre Gebetsbücher und Talmude fort, in denen nichts als Gottlosigkeit, Lügen, Flüche und Schwüre sind.
 4. Verbietet ihren Rabbis, unter Androhung der Todesstrafe und von Verstümmelung, zu unterrichten.
 5. Verbietet ihnen das Reisen. Denn sie sind weder Herren noch Amtsleute, noch Handelsleute - sie sollen zu Hause bleiben.
 6. Verbietet allen Wucher, denn wir sind nicht ihre Untertanen, sondern sie die unsrigen.
 7. In die Hände aller jungen Juden und Jüdinnen gehören Dreschflegel, Äxte, Spaten, Spinnrocken und Spinnräder.
 8. Laßt sie damit ihren Lebensunterhalt im Schweiße ihres Angesichts verdienen, wie es alle Kinder Abrahams tun sollen.
 9. Darum immer weg mit ihnen!"
Traktat Von den Juden und ihren Lügen.

Maarten Luther.

Vertaling van de tekst hierboven.

Wat moeten wij christenen doen met dit afgewezen en verdoemde Joodse volk? Ik wil jullie een goed advies geven:

 1. Verbrandt hun synagogen en scholen, en wat niet wil branden, begraaft het, zodat er geen steen en puin overblijft.
 2. Breekt hun huizen af en vernietigt ze.
 3. Neemt al hun gebedenboeken en Talmoedboeken van hen af, waarin niets dan godde-loosheid, leugens, vloeken en eden staan.
 4. Verbiedt hun rabbijnen, op straffe van de dood en verminking, te onderwijzen.
 5. Verbiedt hen te reizen. Want zij zijn noch heren, noch ambtenaren, noch handelaren - ze moeten thuis blijven.
 6. Verbiedt alle woeker, want wij zijn niet hun onderdanen, maar zij zijn de onze.
 7. In de handen van jonge Joden en Jodinnen horen dorsvlegels, bijlen, schoppen, spinrokken en draaiende wielen te zijn.
 8. Laat ze zo de kost verdienen in het zweet huns aanschijns, zoals alle kinderen van Abraham zouden moeten doen.
 9. Daarom weg met hen!"
Genomen uit: "Traktat Von den Juden und ihren Lügen" van de hand van Maarten Luther.

Aantekeningen

Home Malben

printer

NB. In een groot deel van de artikelen zijn jaartallen tabellen opgenomen. Deze zijn afkomstig van http://faq.kena.nl/.
Naar nu blijkt is deze website verdwenen.