End of Days: “A Family Affair”

Klik voor vergroting in pdf
Wie is nu echt Ezau? Laten we eens gedetailleerd en gefascineerd kijken naar de “zonen van Ezau”.

De Tora kiest twee van Ezau's kinderen uit als zonen van Ezau: namelijk Eliphaz en Reuel. (De andere kinderen van Ezau zijn niet aangeduid als zonen van Ezau, maar als de zonen van zijn vrouwen).

Eliphaz, Ezau's eerstgeborene, betekent: 'Mijn God is Goud". Deze zoon manifesteert zich op het niveau van landen als Rusland. Het is bekend dat voor de Russische KGB/mafioso heersers, het allemaal om geld draait. "Iran, wil een kernreactor? Geen probleem, dat is dan $ 4 miljard... Niet op tijd betaalt? Een bouw stopt... Een oorlog tussen het Westen, Israël, en Iran? Geweldig, laten we wat olie verkopen en ga zo maar door.

Belangrijker is dat terwijl Eliphaz in is voor het geld, zijn zoon, Amalek, model staat voor het willen vernietigen van de Joden. Amalek leeft binnen in Eliphaz, maar voor hen die het kunnen zien zit hij net onder het oppervlak.

Reuel betekent "Kwaad en vriendelijkheid (el is het kenmerk van vriendelijkheid volgens de Wijzen)". Deze zoon manifesteert zich op natie niveau als de Verenigde Staten. De VS is een complexe combinatie van grote vriendelijkheid en het echte kwaad. Bijvoorbeeld, Amerika is het meest vrijgevige land in de wereld in termen van hulp, maar het ondersteunt gemakkelijk goddeloze tirannen en dictators als ze materiële voordelen bieden.

Belangrijker is dat de moeder van Reuel Basmath is, zij is de dochter van Ismaël. Dit verklaart waarom de VS een unieke en intieme relatie met de Arabische wereld heeft. (Zie hoe Barak Obama diep verbonden is met Basmath).
Wanneer we de belangrijkste intriges van Ezau tegen Paras (Perzië Iran), en van Ezau en Ismaël tegen Jakob (Israël) volgen, let dan op de fascinerende intriges van Eliphaz tegen Reuel. Te verwachten valt dat Eliphaz (Rusland) met steeds meer kracht zijn "eerstgeboren zijn" zal doen gelden tegenover Reuel (VS) wanneer het Einde der Dagen zich zal ontvouwen.

De rabbijnen leren dat er drie machten bestaan, te weten:
  1. een spirituele, emotionele macht
  2. een fysieke of lichamelijke macht
  3. een geestelijke, psychische macht

Ezau, ook wel Edom genoemd, de westerse wereld, bezit al deze drie machten. Dat zie je duidelijk in het najagen van economische macht, van militaire macht en het najagen van schoonheid (muziek, schilderkunst enzovoort), van plezier en ontspanning. Al deze elementen vinden wij terug in de geschiedenis van Europa en de VS. De derde macht van Ezau is de immoraliteit tegen over de moraliteit van Jakob.

De immoraliteit is altijd aanwezig geweest in Europa en de VS. (Slavenhandel, uitroeien van Indianen stammen, de decadentie aan de verschillende hoven in Europa, de uitbuiting, door de elite, van de gewone man, abortus, euthanasie, verboden seksuele relaties enzovoort. Het doden van andersdenkenden. Het liegen over alles waar maar over te liegen valt. De economie, het klimaat, het bang maken van mensen enzovoort.

Daarnaast is er nog een heel belangrijk aspect aan Ezau. Toen in het jaar 69 de tempel werd verwoest en de Joden kennelijk hadden gefaald, zag Ezau zijn kans schoon om in dit gat te springen door naast de reeds drie genoemde machten ook nog godsdienstig te willen zijn. Hierdoor ontstond het christendom en het mohammedanisme. Godsdiensten die duidelijk hun slechtheid en leugenachtigheid hebben getoond gedurende de geschiedenis van Europa en de VS. Het pauselijk instituut bijvoorbeeld was en is een grote bron van geweld, machtsmisbruik, seksueel misbruik. Over het geweld en het liegen en bedriegen van het mohammedanisme is het niet nodig nog één woord vuil te maken. Ook is het protestantisme niet vrij te pleiten van allerlei vormen van onderdrukking van andersdenkenden.
Deze wereld van Ezau loopt in onze dagen heel snel naar haar eind en uiteindelijk zal de moraliteit van Jakob, het Joodse volk met Hashem's hulp, zegevieren met de komst van de Messias.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Ontleend aan de website:
Jewish End of Days

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Klik op de foto om die goed te kunnen lezen!