Conclusie

Origenes We hebben het altijd vreemd gevonden, dat in de christelijke kerk slechts aandacht bestond voor de geboorte en het sterven en de opstanding van Jezus. Voor zijn leven was amper enige belangstelling. Aan deze punten heeft men het Kerstfeest, Goede Vrijdag en Pasen verbonden. Zonder dat ook maar op enige wijze het zogenaamde nieuwe testament de opdracht hiertoe heeft gegeven. Het Kerstfeest is gebaseerd op een oud heidens feest en het Paasfeest is gestolen van de Joden.

Dit Nieuwe Testament kan niet Gods woord zijn omdat verschillende zaken die daarin zijn opgenomen in strijd zijn met teksten in het Oude Testament. We geloven dat God zichzelf niet tegenspreekt of onjuistheden debiteert. Alles wat door ons in het voorafgaande is gepresenteerd is, menen wij, het overdenken zeer de moeite waard. De feiten zijn duidelijk.
Dit zijn echter zeer belangrijke zaken. Wanneer we geloven dat het Oude Testament Gods woord is en wanneer de kerk gelooft dat het Nieuwe Testament Gods woord is dan mogen er in het Nieuwe Testament geen zaken staan die in strijd zijn met het Oude Testament. Is dit wel het geval dan is een dergelijk boek een menselijke boek.

Wanneer men denkt dat het Nieuwe Testament een tweede Goddelijke openbaring is, dan is de vraag gewettigd komt er dan misschien ook nog een derde en zo nee waarom niet? U ziet denken in eerste en tweede openbaringen biedt geen enkele zekerheid. God verandert niet en dat geeft zekerheid. (Maleachi 3:6). Wanneer u geinteresseerd bent naar meer informatie dan kunt u op onze website terecht. Het betreft 99% waarheid is 100% leugen.

Waarom verkoos overigens het christendom haar wortels te kiezen in het heidendom en niet zoals Paulus schrijft in Romeinen zich te enten op de wortel van het Jodendom? Om zo verder te gaan op de bestaande weg van Noachitische geboden.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Jesaja 5:20 "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter.