BSD

Introductie

Op internet vond ik het geschrift "Waarom weigert het joodse volk het Nieuwe Testament te erkennen? geschreven door rabbijn Jitschak Goldstein & Eliyahu Silver. Dit is de link naar dit geschrift.

In dit geschrift staan zaken, die ik ook reeds zelf had gevonden en waarover ik een aantal kleine stukjes heb geschreven. Echter, hier wordt heel uitvoerig ingegaan op welke dingen er mis zijn met dit boek en het daarop gebaseerde geloof.

In bovenstaand geschrift komt een groot stuk twee keer voor en dit heb ik weggelaten.

Ik hoop dat onze lezers baat mogen vinden bij dit stuk, hetzij ter ondersteuning maar misschien ook om voor het eerst geconfronteerd te worden met een andere mening.

Wij wensen u een goede studie toe.

Jadied, 21 tevet 5775 (12 januari 2015).

Bron: Waarom weigert het joodse volk het Nieuwe Testament te erkennen?

Aantekeningen

Home Malben

printer