Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
wat is?

What is.....?

 1. Wat is vertrouwen?: Meestal wordt het vertaald met "vertrouwen", bitachon is een krachtig gevoel van optimisme en zelfvertrouwen niet gebaseerd op de rede of ervaring, maar op emuna. Je weet dat "God goed is en Hij is de enige die de leiding heeft," en daarom heb je geen angsten of zorgen.
 2. Wat is Hashgacha?: Meestal wordt het vertaald met voorzienigheid, in theologische termen, betekent hashgacha dat God niet alleen weet wat er gaande is hier beneden, maar zich ook bezig houdt met het toezicht daarop. Hashgacha is een soort twee-wegen interactie tussen Schepper en schepping, waarbij een ieder reageert en op de ander en op elkaar inwerkt. We vinden het terug in de Psalmen: "Vanuit zijn woonplaats overziet hij alle bewoners van de aarde." Psalm 33:14.
 3. Wat is God?: Ergens langs de weg, misplaatste ik God. De andere dag realiseerde ik mij dat ik God een tijdje niet had gezien - waarschijnlijk niet sinds mijn kindertijd. En het is niet alleen zo dat ik God niet kan vinden - maar ik meen ook mijn gevoel van wat God is verloren te hebben... Waarom gebeurde dit? Als ik Hem had toen ik een kind was, waarom zou ik Hem nu niet hebben?
 4. Wat is Tora?: Als je in de war raakt door het gebruik van dit woord, dan zit je waarschijnlijk op het juiste spoor. Grammaticaal, moet het woord Tora instructie betekenen, maar in de gebruikelijke zin betekent het:
 5. Wat is een Tzaddik?: Vaak noemen mensen iemand een tzaddik simpelweg omdat hij een uitzonderlijk goed mens is. Dan zijn er momenten dat ze iemand ontmoeten die een spirituele superheld is, iemand die meer een engel dan een mens is, en ze zeggen: "Nu dat is een tzaddik!"
 6. Wat is Tijd?: Notitie van de schrijver: In een paar cryptische regels uit een brief geschreven in 1947, bespreekt de Lubavitcher Rebbe de essentiële kwaliteit van de Tijd. Al gaande is Einstein's relativiteitstheorie in kritische termen behandeld. Helaas, als gevolg van de cryptische stijl van de brief en de kennis aannames, is de brief verkeerd begrepen of meer dan eens verkeerd geïnterpreteerd. Wat hieronder volgt is een poging om duidelijk te maken, in eenvoudige en beknopte termen, wat deze schrijver gelooft, wat de bedoeling is van deze brief na herziening van het geraadpleegde materiaal. Ook zijn beschrijvingen en uitwerkingen van bijbehorend commentaar van de Rebbe in andere werken opgenomen.
 7. Wat is Emuna?: We zijn gewend om bij geloof te denken aan een strategie voor mensen die niet voor zichzelf kunnen denken. Salomo schrijft: "De dwaas gelooft alles, de wijze man begrijpt." Emuna is echter een aangeboren overtuiging, een perceptie die eerder de waarheid overstijgt, dan ontwijkt. Integendeel, wijsheid, inzicht en kennis kunnen emuna verder verbeteren.
 8. Wat is een ziel?: De ziel is het zelf, het 'ik' dat in het lichaam woont en hierdoor handelt. Zonder de ziel, is het lichaam als een gloeilamp zonder elektriciteit, een computer zonder software, een ruimtepak zonder astronaut. Met de introductie van de ziel, ontvangt het lichaam het leven, zicht en gehoor, denken en spreken, intelligentie en emoties, wil en verlangen, persoonlijkheid en identiteit.
 9. Wat is een Chassied?: Een vrij nauwkeurige vuistregel is dat als je vraag beantwoord kan worden met één antwoord, dan verlang je niet veel van een vraag. Een echt belangrijke vraag zal altijd vele, andere en zelfs contrasterende antwoorden uitlokken. Hier volgen enkele van de antwoorden die in de geschriften en de leer van de Chassidische meesters te vinden zijn op de vraag "wat is een Chassied":
 10. Wat is een Moraliteit? deel 1.: Samengevat: Zonder God is er geen geldige reden voor een moraal van welke aard dan ook, nieuw of oud. Het cruciale punt van dit argument is vast te stellen dat wat de kenmerken zijn van morele oordelen en wat hen uniek maakt om categorisch te zijn. Wat hier wordt bedoeld met 'categorisch' is eigenlijk wat Immanuel Kant bedoelde toen hij zei dat morele oordelen bindend zijn voor alle mensen, ongeacht de soort samenleving waarin ze leven.
 11. Wat is een Moraliteit? deel 2.
 12. Wat is een Moraliteit? deel 3 - Slot.
 13. Wat is Liefde.: Wanneer we vragen: "Wat is liefde?" Is dat meestal omdat a) we niet zeker weten of iemand echt van ons houdt, of b) omdat iemand ons beschuldigt dat wij niet echt van hem houden.

Erev Rav

 1. De Erev Rav: Wie zijn de Erev Rav en waar komen ze vandaan?
 2. De Meedogenlozen: De Tora noemt de Erev Rav voor het eerst expliciet in Exodus 12:37-38: "De Israëlieten trokken te voet van Rameses naar Sukkot; hun aantal bedroeg ongeveer zeshonderd-duizend, vrouwen en kinderen niet meegerekend, terwijl er bovendien een grote groep mensen van allerlei herkomst met hen meetrok..."
 3. Vijf soorten Erev Rav: De Erev Rav kan vandaag afstammen van de beste families, grondig Tora onderwijs hebben genoten, de langste baard hebben... Dus hoe kunnen we ooit weten wie het zouden kunnen zijn? Hoe kunnen er ooit voor zorgen dat we bij hen uit de buurt blijven en niets van hun boze wegen leren?
 4. Brutale koppen: De zinsnede "brutale koppen" is de sleutel bij het ​​opsporen van verwijzingen naar de Erev Rav in de geschriften van onze heilige wijzen.
 5. Rebbe Nachman over brutaliteit: Nu we weten dat bij Rebbe Nachman een "brutaal mens" gelijk is aan een "goddeloze", laten we dan eens kijken wat hij elders in Sefer HaMiddot schrijft over "het vermijden van de goddeloze".
 6. De verborgen vijand: De Erev Rav kan niet/wil niet/ doet niet hitbodedut, of persoonlijk gebed, waarin je in je eigen woorden spreekt met God. Waarom niet? Ze geloven niet echt in Hem!
 7. De Erev Rav vandaag: Welk percentage Joden kunnen nu Erev Rav zijn? Er is geen duidelijk antwoord op deze vraag. Zoals we eerder zagen 1), legt Arizal 2) uit dat wanneer Farao klaagt dat "het volk, de kinderen van Israël talrijker en groter zijn dan ons," hij het niet alleen had over de Kinderen van Israël maar ook over de miljoenen Egyptenaren die door Jozef en Jakob waren overgegaan tot het Jodendom.
 8. Nogmaals: Wat is Erev Rav?: Na deze indrukwekkende successen, was de Erev Rav gereed om aan een gewaagde opdracht te beginnen. Na 3000 jaar geschiedenis van bedrog en slinkse streken stond de Erev Rav op het punt om schandalige afmetingen aan te nemen. Wat ze in de volgende 30 jaar tot stand brachten was niets anders dan verbazingwekkend. In feite slaagde de Erev Rav erin een heel land te infecteren met een zekere mate van waanzin, die niet afdoende in woorden kan worden uitgedrukt.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.