Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
kalf

Vervangingstheologie

  1. Inleiding: Laten we beginnen te zeggen dat het niet onze bedoeling is, wie dan ook maar, te kwetsen. Noch dat wij iemand over zouden willen halen om zijn of haar geloof te verlaten. Onze bedoeling is wel, wanneer u dat wilt, u te confronteren met de problemen rondom het waarheidsgehalte van het christelijk geloof. Dit zijn misschien harde woorden maar gaan niet over de integriteit van u persoonlijk maar wel over de kwaliteit van het christelijk geloof. Dat er met deze godsdienst veel mis is, is een conclusie die door ons na lang zoeken en nadenken getrokken is. Het gaat hier om de waarheid en wij hopen in hetgeen hierna volgt u aan te tonen dat het christelijk geloof niet de waarheid is die zij beweert te zijn.
  2. Jerobeam: Jerobeam maakte twee gouden kalveren en zei tot het volk het is teveel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Jeruzalem de plaats die God had uitverkoren voor de tempel, om daar gediend te worden door de priesters en levieten als opvolgers van Aäron. Jerobeam plaatste een gouden kalf in Betel en één in Dan. Jerobeam herhaalt dezelfde zin die door Aäron gebruikt werd bij het gouden kalf in de woestijn: "Dit zijn uw goden o Israël die u uit het land Egypte hebben geleid."
  3. De vervanging: De datum van het kerstfeest is door keizer Constantijn vastgesteld op de geboortedag van de afgod Mithras. Deze afgod is gelinkt aan Fortuna, Baal en Ashera.Het christendom vierde zijn eerste kerstfeest op 25 december 311 van de gewone jaartelling. Zo wordt dus een "christelijk" feest gemengd met de geboortedag van een afgod. Overigens waar zegt het zogenaamde Nieuwe Testament dat de kerk de geboortedag van hun profeet moest vieren?
  4. Testamenten: Het jodendom, uniek onder de grote religies van deze wereld, vertrouwt niet op "beweringen over wonderen" als basis voor zijn religie. In feite zegt de Bijbel dat God soms de kracht van "wonderen" verleent aan charlatans, om de Joodse trouw aan de Tora te testen (Deuteronomium 13). Van de duizenden religies in de menselijke geschiedenis, baseert alleen het jodendom zijn overtuiging op de nationale openbaring - dat wil zeggen God spreekt tot de hele natie. Als God een religie begint, is het zinvol dat Hij het iedereen vertelt, en niet een enkel persoon.
  5. Waarom Joden.....?: Het Christelijke idee van de maagdelijke geboorte is gebaseerd op Jesaja 7:14 waarin een "alma" bevalt van een kind. Het woord "alma" betekent niets anders dan een jonge vrouw, maar Christelijke theologen vertaalden het als "maagd". Dit stemt overeen met het heidense idee in de eerste eeuw dat sterfelijke wezens door goden bevrucht kunnen worden en zo werd Jezus ook uit een maagd geboren.
  6. Conclusie: Wanneer men denkt dat het Nieuwe Testament een tweede Goddelijke openbaring is, dan is de vraag gewettigd komt er dan misschien ook nog een derde en zo nee waarom niet? U ziet denken in eerste en tweede openbaringen biedt geen enkele zekerheid. God verandert niet en dat geeft zekerheid. (Maleachi 3:6).

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.