Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
verhalen

Verhalen

Andere verhalen

Waarom de profeet Elia Chabad moet kennen:Ik hoorde eens een verhaal, ik weet niet zeker van waar, over de profeet Elia. Vermomd als een bedelaar en in lompen gekleed, klopte Elia op de deur waar een bruiloft gaande was. De gastheer wierp een blik op de bedelaar en joeg hem weg. Rapalje! Kort daarna kwam Elia terug bij dezelfde deur, deze keer gekleed in een keurig vorstelijke pak, als een plaatje uit een bruiloft tijdschrift (je weet wel, het soort met een perfect gepolijst model op de glanzende omslag). Deze keer nodigde de gastheer hem met veel egards binnen en begeleidde hem naar het hoofd van de tafel met de bruid en bruidegom. Iedereen wedijverden om de nieuwkomer bovenmate te eren. De kelners haastten zich om hem maar het eerst te bedienen: salades, vis, vlees, wijn, telkens weer.
Een chassidische spion: Het was de tijd voordat de grote en wrede oorlog tussen het Franse leger, onder leiding van Napoleon Bonaparte, en het Russische leger van keizer Alexander uitbrak. Admor HaZaqen wilde zeer graag dat het Russische leger zou zegevieren en bad en smeekte HaSjem vele malen dat de Schepper van de wereld het Russische leger als overwinnaar uit de oorlog zou komen.
Moeder en dochter: Tijdens de verschrikkelijke oorlogsdagen van de Tweede Wereldoorlog werd een joods meisje door een dominee naar zijn huis meegenomen om haar uit de handen van de Duitsers te redden. Het meisje woonde vele jaren in het huis van de dominee zonder dat zij wist dat zij joods was. Toen zij echter de volwassen leeftijd had bereikt verscheen opeens haar moeder in een droom en vertelde haar dat zij joods is.
Onze Rabbi: In een afgelegen dorp ergens in Nederland woonde een joodse man die kok van beroep was. Deze joodse man was de enige jood in het dorp. Er waren inmiddels al dertig jaren verlopen sinds de Nazi's [dat hun naam uitgewist mag worden] al zijn familieleden en alle joden van het dorp hadden vermoord. Deze joodse man had wonderbaarlijk de oorlog overleefd.

De treinen van Solomon

De treinen van Solomon: Welkom in het archief van onze familie geschiedenis. Doe mee en u zult mee reizen, door de tunnels van de tijd, in onze familie trein. U reist mee met het verhaal van de overleving en de eenwording van de twee takken van de afstammelingen van Koning David, zaliger gedachtenis. Zij zijn de nakomelingen van twee van zijn zonen namelijk Nathan en Salomo.
Destabilisatie en oorlog: Oorlogen breken niet zomaar uit. Zoals elke student geschiedenis weet gaat er altijd een keten van gebeurtenissen en incidenten vol intriges aan vooraf. Het Ottomaanse Rijk hield het grondgebied van Bosnië-Herzegovina sinds 1878 bezet.
De rijzende draak: Korporaal Adolf Hitler, de vreemde kleine buitenlandse pauper, die probeerde te bewijzen dat hij minstens zo "Duits" was als een natuurlijk geboren Duitser, werd eind september 1919 lid van de DAP (Duitse Arbeiders Partij). De toen nog zeer kleine partij stond bekend om zijn relaties met occulte bewegingen en zelfs sommige demonische sekten, zijn fervent racistisch nationalisme, en bovenal voor zijn sterk antisemitisme. Na zijn eerste bezielende toespraak voor de partij op 16 oktober in de Hofbräukeller bierhal, werd Hitler een leidende figuur in de DAP.
Mazzal Tov!: De lente probeerde op een mooie ochtend in maart 1921 de natuur te doen ontwaken. Reb Solomon Dzubas was naar zijn geboortestad Chestochova in Polen gereisd om de import van verven en zepen uit de fabriek van zijn oom te regelen. Reb Jacob Dzubas, zijn enige familie was een chassied, en een belangrijk lid van de Joodse gemeenschap van de stad. Reb Solomon was een week geleden van plan naar zijn huis in Berlijn terug te keren, maar een storing in het Poolse spoorwegnet had die terugreis uitgesteld.
De Verborgen Wijze: 1932: Solomon ontmoet een verborgen wijze, die hem vertelt dat hij onmiddellijk moet beginnen Joodse kinderen te "redden" en van Duitsland naar Palestina te brengen...
Ternauwernood ontsnapt: 1935: Daar was ze, haar zusje, in het nauw gedreven door de brutale SS sergeant. Dvorah besloop hem van achteren, schopte de nazi, pakte haar zusje en rende voor haar leven...
Oom Layish: Layish, een Servisch Joodse cavalerie-officier, kon een geweer afschieten terwijl hij op de rug van een paard stond, daarna achterop een ander galopperend paard sprong en desondanks schoot hij toch midden in de roos...
Een menigte bruinhemden: 1932: De Joodse 'Wijnstok' heeft informatie dat de Bruinhemden al militaire training krijgen en binnenkort ook vuurwapens zullen hebben...
De Kristalnacht: De Kristalnacht was een anti-joodse pogrom in nazi-Duitsland en Oostenrijk in de nacht van 9 - 10 november 1938.
Wraak: De Joodse jeugd van Oostenrijk wreekt zich op de bruinhemden van Hitler, die een Joodse jongen hebben gedood...
De Vergadering: Rabbi Freier geeft Salomo de gevaarlijke opdracht om de ontsnapping van joodse kinderen uit nazi-Duitsland te organiseren en ze naar Palestina te brengen...
De dood van Oom Layish: In een Joegoslavisch bos in de buurt van de grens liepen de partizanen in een hinderlaag van artillerie en zwaar mitrailleurvuur; een dodelijk-gewonde koerier kon nauwelijks thuis komen...
In het Oostenrijkse leger: Het was een mooie warme dag in juni in 1934. Drie dagen was het onderhoud- en schoonmaakteam van het Weense Technische Gymnasium (Middelbare school) op zoek geweest in één van de lokalen om de bron op te sporen van de verschrikkelijke stank, die de heer Zapf noodzaakte, tot nader order, de klas naar huis te sturen.
Blankenase: De nazi's deden een overval op de boerderij op zoek naar joodse kinderen, maar deze waren reeds ontsnapt en probeerden het beloofde land te bereiken...
Verraad: Solomon was naar Berlijn gestuurd. Daar werd hij voor vier dagen geinterneerd, in afwachting van het besluit of hij zou worden geexecuteerd of doorgezonden naar een concentratiekamp.

Verhalen over de mezuza

Wat is een mezuza: Een "Mezuza" is een kleine perkamentrol, gemaakt van de huid van een schoon dier. Hij wordt in Joodse huizen bevestigd aan de deurpost rechts van de ingang van bewoonbare kamers.
De mezuza en rampen: Op een dag bezocht hij een welbekende sofer stam in Bne Brak en bestelde drie bijzonder mooie mezoeza* perkamenten. Dr. Orlean vertelde dat hij nog wat zaken af te handelen heeft in Amerika en dat hij deze mezoeza's als geschenk aan drie van zijn vroegere collega's in Californië wil geven.
Een mezuza geneest: Kleine Yossi was een aardig en schattig uitziend kind. Echter, hoewel ouder dan twee jaar sprak hij nog steeds niet. De ouders besloten om met hem naar de kinderarts te gaan. Na een grondig onderzoek kon de arts niets vinden en verzekerde de ouders dat het kind wel spoedig zou gaan praten.
Een trotse mezuza: Op een dag toen ik tussen de colleges door op UCLA (Universiteit van California, Los Angeles) op mijn studentenflat kwam zag ik dat mijn mezuza niet meer aan de deurpost zat. Hoewel bezorgd had ik geen tijd om een en ander uit te zoeken omdat ik naar een volgend college moest. We zouden daar een gastspreekster hebben uit een andere staat, een die vaak colleges gaf over verschillende Joodse onderwerpen. Na het college legde ik haar mijn situatie uit en zij vertelde mij een verhaal over een studente uit haar woonplaats.

Persoonlijke verhalen

Doubleren: Dit emunahverhaal speelde zich af voordat de 'garden of emuna' in de huidige vorm beschikbaar was. De zoektocht naar emunah in de pre garden of emuna tijd is evenzeer een zoektocht naar emuna, ook al komt dit op een andere manier tot uiting.
Een evangelist komt thuis: In 1970 werd ik geboren uit een Schotse vader en een moeder zonder geschiedenis. Mijn vader was predikant, en het was voor mijn ouders een raadsel hoe ik mijn jeugd doorbracht. Ik wilde Joods worden.
Mijn zoektocht: Ik ben geboren en grootgebracht in een orthodox Hervormd gezin. Ondanks de orthodoxie was er veel vrijheid. In het algemeen kan ik stellen dat mijn ouders mij nooit tot enig geloof hebben gedwongen. Ik heb in deze dan ook mijn eigen weg kunnen gaan. Door omstandigheden kwam ik als Hervormd jongmens op een Gereformeerd Vrijgemaakte school terecht. Ik leerde daar ook mijn vrouw kennen.
Welk kind mamma: Met dank aan God. Ik ben gezegend met een goede relatie met mijn familieleden. Hoewel onze overtuigingen verschillen, en het kan zijn dat ze niet precies weten wat ik geloof, vragen ze dit niet. De meesten van mijn familie zijn christen. Zo ben ik ook opgevoed. We waren erg betrokken bij een evangelische kerk, samen met al hun dogmas. Familieleden weten dat mijn overtuigingen verschillend zijn, bijvoorbeeld dat we geen kerst of andere bekende christelijke feestdagen vieren en dat sinds vele jaren. Hierdoor merkten ze dat er iets "mis" was gegaan.
Versregels: Een leeg hoofd zonder gevoel van nacht naar dag naar nacht.

Recepten

Hamans Oren
Linzensoep
Sefardische Visschotel
Soefganiots
Een zomersalade
Pita-broodjes
Cacaoballetjes en Limonana
Rogalach en Waterijsje

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.