Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
tanach

Tanach - Joodse Bijbel

De Tanach: Een overzicht van de bijbelboeken en nadere informatie hierover.

Parasja's

Index van de 54 parasja’s: Hierin zijn opgenomen de parasja in een notendop, de profetenlezing, de vragen van het Malbenhoekje en artikelen in verband met de parasja.

Spreuken der Vaderen

Deel 1: Mozes ontving de Tora van HaSjem Zelf en via Mozes bereikte de Tora heel het volk Israël.
Deel 2: Rabban Jochanan ben Zakkai had toch veel meer leerlingen dan de vijf die hier genoemd worden?!
Deel 3:Geef Hem wat van Hem is, want jij en wat van jouw is, is van Hem
Deel 4: Wie is sterk? Hij die zijn neiging onderdrukt.
Deel 5: Ook jij moet stoutmoedig en niet verlegen zijn.
Deel 6: Een voorwerp gaat van het domein van de verkoper naar het domein van de koper.
Een weg en een keuze: We bespreken hier hoofdstuk twee van de Ethiek van de Vaderen, en wel de eerste regels.

Alle Psalmen

Het menu van alle Psalmen: Het menu van de Psalmen is vernieuwd en hierin is ook het Leesrooster voor de Psalmen opgenomen.

Over de Joodse kalender

De maand Nisan: Deze maand zij u thans het hoofd der maanden, de eerste zal zij u zijn van de maanden des jaars, Exodus 12 vers 2.
De maand Ijar 1: Deze maand heeft een speciale kracht in zich voor genezing, zowel van het lichaam als van de ziel.
De maand Ijar 2: De dag van de 33e omer is aan Rabbi Akiba en zijn leerlingen verbonden.
De maand Siwan 1: De naam wekenfeest duidt op de zeven weken van de Omer-telling.
De maand Siwan 2: Het Wekenfeest, het feest van de gave van de Tora, valt in de derde maand, de maand Sivan. Wat is de relatie tussen de Tora en het getal drie?
De maand Tammoez 1: De naam tammoez komt voor in Ezechiël 8:14. Hier is tammoez de naam van een afgod en de vrouwen bewenen haar.
De maand Tammoez 2: De vastendag van de 17e Tammoez luidt de periode van de 'drie weken' in. Deze drie weken worden met de vastendag van de 9e Av afgesloten.
De maand Av: De maand av bestaat uit twee letters en wel de eerste twee letters van het Hebreeuwse alfabet: alef
(א) en bet (ב).
De maand Eloel 1: In de maand eloel komt als het ware de Koning naar het veld.
De maand Eloel 2: Elul betekent zoeken in het Aramees. In de maand Elul dient een ieder zelfonderzoek te doen
De maand Tisjre 1: ...en een nieuwjaar met al haar wensen is aangebroken.
De maand Tisjre 2: Eén van de meest emotionele gebeden van Rosj HaSjanah [Nieuwjaar] en van Jom Kippoer [Grote Verzoendag] is Unetaneh Toqef
De maand Chesjwan 1: De zondvloed begon in de maand chesjwan en daarmee staat deze maand in het teken van water ofwel de regen.
De maand Chesjwan 2: Op 11 Chesjwan is het de jaardag van de aartsmoeder Rachel.
De maand Kislew: De maand kislew is de negende maand vanaf nisan en deze maand heeft als hoogtepunt het Chanoeka feest.
De maand Tevet 1: De maand tevet is een maand die vele trieste dagen kent.
De maand Tevet 2: Mozes Maimonides (1135-1204) staat bekend als een Talmoedgeleerde, Halachist, geneesheer, filosoof en leider van de Joodse gemeenschap.
De maand Sjwat 1: Deze maand is meestal de koudste maand van het jaar en het is met name in sjwat dat de kans op sneeuw het grootste is.
De maand Sjwat 2: Toe Bisjwat, luidt het nieuwjaar voor de bomen en het nieuwjaar voor de heffingen en tienden van de opbrengst van het land in.
De maand Adar: De maand adar is de laatste maand van het jaar gerekend vanaf de maand nisan.
Appendix: Voordat wij de maandenserie afsluiten, is het goed nog enkele woorden aan rosj chodesj, de eerste dag van de nieuwe maand, te wijden. Het tweede deel van deze appendix, gaat over de opbouw van de joodse kalender.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.