Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
feest

Joodse Feestdagen

De sjabbat

Over de Sabbat: De sjabbat doet haar intrede op de vrijdagavond. Er wordt immers tijdens alle scheppingsdagen gezegd dat het avond was geweest en het was morgen geweest, de eerste, tweede, derde....dag. De dag begint dus 's avonds.

Rosj Hasjana

De ultieme test: De Midrash vertelt over Koning Yehoyachin (ook bekend als Yachania), hij was de laatste koning van de Davidische dynastie ten tijde van de vernietiging van de eerste Heilige Tempel en de Babylonische ballingschap. Het ergerlijke gedrag van koning Yehoyachin wekte de toorn van Hashem op tot het punt waar de profeet Jeremia zei (Jeremia 22:30), "Zo zegt Hashem: "Schrijf op dat deze man kinderloos zal zijn, een man, die niet zal slagen in zijn leven, want geen van zijn nakomelingen zal het ooit lukken om op de troon te zitten of om over Juda te heersen".
Elul: onze weg vinden: Elul is de maand van teshuva. De meeste mensen denken dat "teshuva" berouw betekent, maar dat is niet helemaal nauwkeurig. Teshuva betekent, terugkeren van het Hebreeuwse woord lashuv. Waar proberen we dan naar terug te keren? Naar Hashem, natuurlijk. Maar zoveel mensen kennen deze weg niet meer. Onze taak in Elul is om onze weg naar Hashem terug te vinden. Daarvoor moeten we spirituele navigatie leren.
Mislukkingen: In zekere zin gaan de maanden Elul en Tishrei 1) allebei over falen. Dit is een periode van berouw. Het is de tijd van zelf-verbetering. We leren van de Gemara dat, wanneer de Heilige Tempel in Jeruzalem niet herbouwd wordt in onze generatie, wij net zo schuldig zijn als degenen die de oorzaak waren van haar vernietiging.
Wie is verantwoordelijk?: Het feit dat Hashem in feite de verantwoordelijkheid neemt voor onze overtredingen ontslaat ons dat van de noodzaak om te bidden en teshuva te doen ter voorbereiding op Grote Feestdagen ? Natuurlijk niet ! Maar hoe kunnen we zeggen dat Hashem in de eerste plaats de verantwoordelijkheid neemt?
Geef iedereen een kans: Een van de belangrijkste aspecten van Rosh Hashana is geen slechte dingen te zeggen over iemand anders. Als je wilt dat G-d je een kans geeft, geef zo ook iedereen een kans om weer te beginnen.

Jom Kippoer

Jom Kippoer: Mensen zijn zo bang voor Jom Kippoer. Waar zijn ze bang voor? Het vasten? De hele lange dag in de synagoge te moeten verblijven? De afronding van de Hemelse Uitspraken die op Rosh Hashana zullen plaatsvinden?

Soekot

Het jaarlijkse telegram: Stel je voor dat je werkgever je belt om op kantoor te komen voor een gesprek van hart tot hart. Hij heeft een speciale uitdaging voor je, en hij is ervan overtuigd dat je kunt slagen. Maar je zult je permanente thuis voor onbepaalde tijd moeten verlaten. Je gaat ermee akkoord. Je werkgever voert een internationaal telefoongesprek en regelt alles wat je nodig zult hebben - woonruimte, middelen van vervoer en al wat je nodig hebt tot in het kleinste detail.
Loofhuttenfeest en Vreugde van de Wet: Loofhuttenfeest en het feest van de Vreugde van de Wet staan in het teken van vreugde en is het een grote mitzvah om deze dagen in grote vreugde door te brengen. Het volgende verhaal kan ons helpen te begrijpen wat echte vreugde is.
De Basis van ons Vertrouwen: Het doet me pijn om te zien dat mensen zichzelf kwellen. Sukkot moet een tijd zijn van de grootste vreugde, vooral binnen de intimiteit van het gezin. Toch hebben mensen ongelukkige gezichten, omdat ze nog steeds bezorgd zijn over Jom Kippoer.

Simchat Tora

Barometer van vreugde: Op Simchat Tora, besteden we uren aan het dansen met de Tora-rollen, zowel 's nachts als gedurende de volgende ochtend. Wij verheugen ons over onze jaarlijkse afsluiting van het lezen van de Tora, en tijdens hetzelfde feest, beginnen we met de Tora weer opnieuw vanaf het begin te lezen. Voorwaar, dit is een vrolijke feestdag, maar waarom dansen we dan tot onze kleren letterlijk doorweekt zijn en we nauwelijks overeind kunnen blijven?

Chanoeka

Chana en haar Zonen: Tijdens het Chanuka feest herdenken wij de overwinning op de Grieken, geleid door koning Antiochus, die onze Heilige Tempel verontreinigde en het gehoorzamen aan ons heilig geloof vogelvrij verklaarde. De Gemara vertelt het ontroerende verhaal van Chana en haar zeven zonen, die eerder het martelaarschap prefereerden dan te bukken voor de Grieken en de Hellenisten. Dit is een verhaal wat traditie getrouw in veel gezinnen wordt verteld tijdens het Chanuka feest.
Jewish Thanksgiving: Rebbe Nachman van Breslev leert ons dat zowel de Shabbat als Chanukah aspecten zijn van de komende wereld. Aangezien de belangrijkste bezigheid van de zielen in de spirituele wereld het zingen is van dankliederen voor Hashem. Wanneer we hier hetzelfde doen verhogen we ons tot het niveau van de komende wereld. Dat is de reden waarom onze zielen zich zo goed voelen op Chanukah.
Mattatyahu's Moed!: Mattatyahu en zijn zonen vochten een dubbele oorlog - niet alleen tegen de Syrische Grieken, maar ook tegen de 95% van het Joodse volk, die geassimileerde Hellenisten waren. Maar vanwege zijn standvastige, onwankelbare en compromisloze toewijding aan Hashem, zijn emuna, aan de Tora en aan zijn vaderland, was hij in staat om alle obstakels te overwinnen en het vuur van emuna en totale toewijding in te prenten in de harten van zijn dappere zonen en dochter.
Onvoorwaardelijk verzet: De woorden van de echte tzaddikim zijn altijd relevant en actueel, zoals we zien in het verbazingwekkende Chanoeka bericht, van de Lubavitcher Rebbe, van meer dan 50 jaar geleden.
Recept voor Latkes: Benodigdheden: Kilo geschilde en grof geraspte aardappels, Een geschilde en geraspte ui, Twee eieren, Drie eetlepels meel, Halve theelepel bakpoeder, Halve theelepel zwarte peper, Een theelepel zout, Olie voor de koekepan.
Wonderen het jaar door: Dit is een ontroerend verhaal dat laat zien hoe dankzegging nog groter is dan liefdadigheid. Dankzeggen redde de Jood van de dood, zelfs nadat hij "de boot gemist" had met liefdadigheid, en dat voegde ook extra jaren aan zijn leven toe.

Toe Bisjwat

De mens is een boom: Dit Tu B'Shvat is het een jaar geleden dat wij begonnen zijn met het bewerken van onze tuin. Toen wij hierheen verhuisden zag de tuin er zeer verwaarloosd uit, niemand had er in de afgelopen tien jaar wat aan gedaan. Het zat vol met wortels, bouwafval en onkruid.
Herbebossing: Dat klinkt allemaal leuk en aardig mag je zeggen, maar dat verklaart nog steeds niet waarom het Jodendom een Nieuwjaar van de bomen nodig heeft. Zijn wij soms een soort Greenpeace? Zijn wij soms de beschermers van de burgerlijke rechten van de bomen.
Het planten en nageslacht: De volkeren van de wereld beweren, wanneer zij protesteren tegen ons recht op het Land van Israël, dat alle andere religies prima leven in verschillende landen, dus waarom moeten de Joden hun eigen land hebben?

Poerim

Als het wiel draait: In een kleine stad leefde een jong stel. De man had in een jesjiva gelernt voor zijn huwelijk en zette het lernen nadien nog een paar jaar voort. Uiteindelijk werd het tijd om na te gaan denken over een broodwinning. Hij ging in zaken, zijn vrouw haar bruidsschat gebruikend voor de startkosten. Zijn pogingen waren zeer succesvol, en binnen een paar jaar werd hij zeer rijk. Toen de jonge man steeds rijker werd, werd zijn betrokkenheid tot het zakendoen groter en groter, tot het de volledige focus van zijn leven werd. Alles wat van belang was voor hem was het vergaren van meer en meer rijkdom.
Purim Codes: De letters van het Hebreeuwse alfabet hebben allemaal een getalwaarde: alef = 1 (a), beth = 2 (b), gimmel = 3 (c) enzovoort. Hierdoor hebben Hebreeuwse woorden en zinnen een bepaalde getalswaarde en als gevolg daarvan vaak met een diepe betekenis.
Vasten en feesten: De hoofd-adviseur van de koningin van Nederland staarde door het raam naar buiten, zijn gedachten waren net zo somber als het van regen doordrenkte panorama dat zijn ogen begroetten.
Vervroegd Purim Wonder: Het volgende verhaal gebeurde op sjabbat, parasjat Wajigasj, 7 Tevet 5729, 28 december 1968. s' Middags in de grote Chabad Beth Midrasj, 770, Brooklyn, New York.
Vreugde en vrees: Rabbi Nachman van Breslev leert dat "al het begin" voortvloeit uit Purim. Met andere woorden, de manier waarop iemand het Purim feest viert zet de toon voor heel het komende jaar. Hoe?
Poerim verhalen: Er kwam eens een dominee bij rabbijn Jonathan Eibshits van Praag om te vragen waarom de Joden op alle feestdagen 's avonds een maaltijd nuttigen en op Poerim juist overdag.

Pesach

Een nieuw paar schoenen: Een Joodse echtpaar wandelde in Manhattan, genietend van de verscheidenheid aan landschappen, parken en theaters, eindeloos winkelen en een grote verzameling mensen van over de hele wereld. Bedekt met sneeuw, had de stad een vakantiesfeer, met verlokkende koopjes en prachtige aanbiedingen.
Het bittere kruid: Eens waren er een Jood en een Duitser samen op pad om te bedelen. De Jood leerde de Duitser hoe hij zich als Jood kon voordoen, Duits en Jiddisch lijken ja op elkaar. Zo konden de Joden, die vriendelijk van aard zijn, hem helpen.
Zijn vrouw had gelijk: "Toen gebood farao heel zijn volk: Al de zonen die geboren worden moet je in de Nijl werpen." Exodus 1:22. De volgelingen van de Baal Shem Tov waren overstuur. Zij voelden dat er iets vreselijk mis was met hun rebbe. Hij was niet zo levendig als altijd.
De Seiderplaat: Op de seiderplaat bevinden zich zes symbolen die aan het feest van Pesach verbonden zijn.
Nisan een nieuw begin: Het bijzondere en mooie aan de eerste Nisan is dat het niet alleen de geboortedag van Rebbe Nachman is maar ook de eerste dag van de eerste maand van de Hebreeuwse kalender.
Vast in de modder: Waarom gebiedt de Pesach Haggada ons dat wij in iedere generatie onszelf zien als door Hashem uit Egypte geleid? Is dit een realistische gedachte? Bevrijdt Hashem ons zelfs vandaag?
Een vreemde Seder: Het was kort voor Pesach. De binnenplaats van Rabbi Baruch vulde zich snel met zijn trouwe leerlingen en bewonderaars, die van verre kwamen om de Pesach met hun geliefde Rebbe door te brengen.
De drie bezoeken van Elia de profeet: Achtentwintig jaar geleden woonde ik een farbrengen (Chassidische bijeenkomst) bij in de sectie Crown Heights van Brooklyn en zag voor de eerste keer de Rebbe. Het jaar dat volgde was echt een jaar van wonderen, niet de minste daarvan was een bezoek van de profeet Elia.

Jom Hasjoa

Missing Children: Voorafgaand aan de holocaust woonden ongeveer 1,6 miljoen Joodse kinderen in nazi-bezet Europa. Naar schatting 1,5 miljoen van hen werden vermoord tijdens de holocaust.

Sjawoe'ot

Shavuot: Toen ze op de eerste Sjavoeot de glorie van Hashem met hun eigen ogen zagen en met hun eigen oren hoorden, en Israël de Tora van Hashem ontving, beefden de kinderen van Israël met vreze. "En het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk, waar God was." (Exodus 20: 21)

Tisha B'av

Huilen om de juiste reden: Zolang onze Beit Hamikdash - de Heilige Tempel in Jeruzalem - niet herbouwd is, moeten we echt verdriet voelen over zijn vernietiging. Tikkun Chatzot, of middernacht klaagzangen, is ons voorgeschreven dagelijks gebed om ons verlangen naar de Heilige Tempel uit te drukken.
Kamtza en Bar Kamtza: Het verhaal van Bar Kamtza is een bizar verhaal. Net voor de verwoesting van de Tweede Tempel organiseerde iemand in Jeruzalem een feest en nodigde al zijn vrienden, Kamtza inbegrepen, uit. Echter hij had een vijand wiens naam Bar Kamtza was en die hij helemaal niet wilde uitnodigen. Echter de Goddelijke voorzienigheid wilde anders; de boodschapper die belast was met het uitnodigen vergiste zich en nodigde Bar Kamtza uit.
Na de nacht komt de morgen: Wanneer we door moeilijke tijden gaan en het leven niet zo gemakkelijk is zoals wij het zouden willen, moeten we stilstaan en ons afvragen: misschien is de reden voor wat me nu overkomt dat ik Hashem vergat en ik dacht dat ik het wel zonder Zijn hulp afkon?

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.