Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
facetten

Facetten van het leven

Wat gebeurt er na onze dood?: Een van de fundamentele overtuigingen van het Jodendom is dat het leven niet begint met de geboorte, noch eindigt met de dood. Dit is verwoord in het vers in Prediker, "En het stof keert terug naar de aarde zoals het was, en de geest keert terug naar God, die hem gegeven heeft."
Breukvlak tussen hemel en aarde: "Luister, hemelen, en ik zal spreken; dat de aarde de woorden van mijn mond hore"- Deuteronomium 32:1. Een soortgelijke verklaring werd eeuwen later door de profeet Jesaja gemaakt, die zei: "Hoor, hemel, luister, gij aarde ..." Jesaja 1:2.
Wanneer een tragedie toeslaat: Als men rond kijkt naar de recente gebeurtenissen in de gemeenschap, waar ik woon, zal men opmerken dat er drie prominente leden van de gemeenschap een vroegtijdige tragische dood zijn gestorven, twee invloedrijke personen werden plotseling geconfronteerd met ernstige ziekten en een aantal jonge kinderen in hun eerste jeugd zijn gedood in tragische ongelukken.
Onze grootste angst: Het lijkt erop dat wat mensen meer dan wat ook vrezen, niet misdaad, ziekte of zelfs de dood is. De grootste angst zijn hun eigen gevoelens, in het bijzonder de "grote drie": eenzaamheid, hulpeloosheid en nietigheid.
Zijn we te gevoelig geworden?: Misschien meer dan iets anders, onderscheidt onze generatie zich als het tijdperk van de gevoeligheid. Het is moeilijk voor te stellen, maar niet zo lang geleden werden scholen, die te maken hadden met leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, officieel "Scholen voor idioten" of "Scholen voor Imbecielen" genoemd.
Geconfronteerd worden met verdriet: Koning Salomo zei: "Geen mens sterft terwijl nog niet de helft van de verlangens van zijn hart zijn vervuld" (Midrasj op Prediker 1:13). Dit betekent dat wij allemaal verdriet hebben over onze eigen bijzondere verliezen. Ik stel me een "doos" in mijn hart voor, waarin ik mijn eigen onvervulde dromen in stop. Immers, wij worden allemaal op zijn tijd gehavend, verraden, verlaten en misbruikt. Hoe groter het verlies, hoe harder wij op twee fronten moeten strijden: a) om fysiek functioneel te blijven en b) om ons geloof te versterken.
Waarom staat Hashem lijden toe?: Iedereen die dit leest heeft lijden ervaren. Zo ook de schrijver van dit artikel. Soms lijkt het of de meest vrome onder ons het meest lijden. En soms leven zij, die anderen het meeste kwetsen het best. Dus is het alleen maar menselijk om te vragen, "Waarom laat een goede God slechte dingen gebeuren met goede mensen?"
Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen?: Vraag: Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen? Waarom is deze wereld zo oneerlijk? Alsjeblieft vertel me niet "We kunnen Gods wegen niet begrijpen." Ik ben er ziek van dat te horen. Ik wil een verklaring.
Vermijd de geluk Goeroes!: "Alles heeft zijn vastgestelde tijd en er is een tijd voor alles onder de hemel:...... een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen, een tijd om te omhelzen en een tijd om omhelzingen te mijden, een tijd om stil te zijn en een tijd om te spreken, een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten......" (Prediker 3:1-8)
Een sterk ego en zijn afwezigheid.: Gedurende ons leven, zullen we allemaal eindeloze irritaties en frustraties ervaren, maar ook veel verliezen - zoals een ontslag van het werk, lijden, verraad en misbruik en het verlies van dierbaren. Wat maakt het verschil tussen degenen die beneden blijven en degenen die zichzelf dwingen te beginnen met de wederopbouw?
Wanneer moet je een masker dragen?: "Wees je echte zelf" is een boodschap die we vaak kunnen horen in onze hedendaagse cultuur. Daarom kan het verrassend zijn om te zien dat de Psalmen zelf voor misleiding pleiten wanneer dat nodig is. Hoewel veel mensen trots zijn op hun eerlijkheid en authenticiteit en anderen precies laten weten hoe zij zich voelen, zijn er veel situaties waarin het het beste is om onze gedachten en gevoelens te maskeren.
Liefdevolle ogen, Kwetsende ogen.: Diep in de onderste hersenen bevindt zich een klein amandelvormig gebied genaamd de amygdala (ah-MIG-dala), het centrum dat de angst stuurt. De amygdala bevat "spiegel cellen" die ons weerspiegelen wat anderen denken en voelen. Als iemand naar ons lacht, hebben we de neiging om terug lachen. Maar als iemand vijandig is, hebben we de neiging om ons bang en defensief te voelen, vaak willen we dan ook vijandig zijn vanwege de pijn die we voelen."
De emotionele temperatuur opnemen.: Zo pijnigde ik mijn hersenen al maanden af ​​waarom ik een bizarre vraag van een buurvrouw moest horen, die me vroeg hoe ze haar zuster kon helpen, wier man de temperatuur van hun kinderen drie keer per dag opneemt. Ja, je leest het goed. 's Ochtend, 's middag en 's nacht, controleert hij de temperatuur of die normaal is. Zo niet, dan gaan ze naar de eerste hulp.
God heeft je niet nodig.: Als een moeder, zijn er oh-zo-veel dingen aan de hand om je zorgen over te maken. Heeft mijn zoon vrienden? Wordt hij gepest? Pest hij? Leest hij op het goede niveau? Zal hij zich altijd goed gedragen? Deze kleine angsten kunnen behoorlijk oplopen... Hoe verwerk ik deze gedachten, zodat ik er niet onder door ga?
Ongelijke Liefde.: Er zijn veel feiten in het leven, die moeilijk te accepteren zijn. En een heel belangrijk feit is, dat het leven niet eerlijk is, althans voor ons infantiele begrip van de dingen. Wie begrijpt waarom sommige mensen worstelen met onvruchtbaarheid, terwijl anderen meer kinderen hebben dan ze willen?
Goddelijke Afleiding.: Ik las ooit over een geleerde man die door de nazi's in een veewagen werd geduwd. Temidden van de ondoorgrondelijke terreur, hysterie en verdriet, bevond hij zich samengedrukt tegen een yeshiva student. Zijn eerste woorden tot de tiener waren, "Wat heb je in de Talmud studies geleerd?"
Als scheiding bescherming is.: Noach deed het. En zo ook onze voorouders, Abraham en Sara en Jacob. Ze moesten zich allemaal afscheiden van "giftige" mensen. God vertelde Noach om een ​​ark te bouwen en zich af te scheiden van de gedegenereerde mensen om hem heen.
Interne oorlogen.: Het vervangen van vergiftige gedachten door Vervangende Gezonde Gedachten - VGG.
Het ABC van de ontwikkeling van onze geestelijke bronnen.: Dit artikel is opgedragen aan Menucha, een jong meisje die vaak uitroept: "Waarom komt de Messias niet? Hoe lang kunnen we nog wachten? De pijn is te groot!"
Heelheid of Fragmentatie.: Naarmate de dagen en uren voorbijgaan, komen we bij één van de engste en meest moeilijke periodes in de geschiedenis van de staat Israël. Binnen enkele weken kunnen Joodse soldaten de opdracht krijgen, om met geweld hun broeders en zusters, moeders en vaders, grootouders en kleinkinderen uit de huizen in Gush Katif en andere delen van het land Israël, waar deze Joden generaties hebben gewoond, te evacueren.
De man wil niet zeggen "Ik houd van je": Ik ben twee jaar getrouwd en mijn man en ik heb een vrij goede relatie, maar het enige wat ik moeilijk vind is, dat hij mij niet vertelt dat hij van me houdt. Hij zegt dat hij er moeite mee heeft dat te zeggen en het zijn toch alleen maar woorden, en dat ik weet dat hij van me houdt zonder dat hij dit moet verwoorden. Hoewel ik weet dat hij van me houdt, voel ik nog steeds de noodzaak om het te horen, en het doet pijn dat hij het niet kan zeggen, zelfs als het zoveel voor mij betekent. Maak ik nu een probleem om niets of heb ik het recht om van mijn man te verlangen dat hij zegt dat hij van mij houdt?
Leef niet alsof het je laatste dag is: Ik ben altijd al aangetrokken tot het verschrikkelijke. Ik weet dat klinkt afschuwelijk, maar het is waar. Als jong kind bekeek ik heimelijk alle foto's in een boek over de Holocaust, waarvan mij was gezegd dat ik daarin niet mocht kijken. De beelden zouden me niet loslaten. Ik zou de hele dag die gezichten voor mij zien, en ik zou er niet van kunnen slapen.
Is schuld goed?: Ik onderging vele jaren geleden een abortus. Ik deed het om de schande te vermijden, maar in plaats daarvan zit ik vol met schuld. Ik weet dat ik niet ongedaan kan maken wat ik gedaan heb, maar is er een manier om mijn last te verlichten? Of moet ik er in berusten mijn schuld mijn hele leven mee te dragen?
Hoe weet ik dat ik echt geloof?: De laatste tijd heb ik moeite met het concept van God, het bestaan, en op een dag mijn eigen dood. Ik realiseer me dat ik het idee dat ik er op een dag niet meer zal zijn, niet prettig vind. Wat mij verontrust is dat God en de eeuwigheid van het leven slechts constructies van onze geest zijn om onszelf te beschermen tegen datgene wat wij niet kunnen hanteren. Ik wil geloven, maar dat is precies wat me zorgen baart. Hoe maak ik onderscheid tussen wat echt waar is en wat gewoon een geruststellende gedachte is?
Liefdadigheid: Gelukkig is hij, die acht slaat op de arme, op de dag van het kwaad zal Hashem hem redden. Hashem zal hem behoeden en zal hem in leven houden en hij zal gelukkig zijn op aarde en U zult hem niet overleveren aan het verlangen van zijn vijanden. Psalm 41:2,3.
Vroeg je om geboren te worden?: Er was eens een dorp vol ontevreden mensen. De hele dag liepen ze rond met zure gezichten, iedereen klaagde over zijn problemen, iedereen was jaloers op de successen van zijn/haar buurman.
Hoe kan ik gelukkig zijn?: Ik weet dat een Jood wordt verondersteld om altijd vreugdevol te zijn, maar als ik naar mezelf en mijn leven kijk zie ik geen goede reden om gelukkig te zijn. Integendeel, ik heb genoeg redenen om ongelukkig te zijn. Word ik geacht, om door mijn wil, in staat te zijn om gewoon over te schakelen naar gelukkig zijn?
Een extraverte vrouw: Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob gebaard had, trok erop uit, om de meisjes van dat land te bezien. En Sichem, de zoon van Hemor de Heviet, de vorst van het land, zag haar; en hij ontvoerde haar......Genesis 34:1-2.
Relaties: Slechte ideeën veroorzaken veel schade. Uiteindelijk worden ze ontmaskerd. Dan veroorzaken ze opnieuw schade, juist omdat ze zo volledig in diskrediet zijn gebracht.
33 Moorden: God werd gisteren vermoord. Drieëndertig keer. Nee, dit is niet mijn hyperbolische manier om mijn verdriet en woede te ontluchten. Het is wat de wijzen van de Talmoed meer dan tweeduizend jaar geleden zeiden.

Wings of the Sun
Hoe de zonde begon: In werkelijkheid is er een zekere verhevenheid in het zondigen, iets wat essentieel is voor onze menselijkheid, die ons dierbaarder maakt dan de engelen. Zodra een relatie bestaat uit - "u doet dit, dan zal ik dat doen of als u dit niet doet, dan...." - dan is onze impuls om ons te bevrijden. We zijn mensen, er zit iemand binnen in ons, we willen functioneren als mensen. Niet om wat we doen, maar om wie we zijn.
Waarom gaf God mij een psychische aandoening?: Kun je mij vertellen waarom God mij een psychische aandoening gaf? Waarom laat Hij mij lijden? Ik ben geen slecht mens.
De Boom van Kennis I: In de moderne spirituele bewegingen, worden we vaak geadviseerd om onze "innerlijke stem" te volgen en onze intuïtieve kennis te vertrouwen. "Volg uw geluk" was de slogan van een populaire leraar, wat inhoudt dat ons diepste geluk ook een pad naar waarheid en goedheid is.
De Boom van Kennis II
Is er een Bijbelse basis voor de Dertien Grondbeginselen van het Geloof?: Hierna volgt een lijst met de dertien grondbeginselen, zoals geschreven door Maimonides, 1 met daarbij hun bijbelse bronnen.
Bestaat de Hel?: Ik heb veel meer dan alleen maar benzine getankt. Ik kreeg een ooggetuige verslag van het leven na de dood. Duizenden van dergelijke getuigenissen zijn gedocumenteerd, die allemaal voor een groot deel dezelfde dingen beschrijven. Dit betekent dat we kunnen weten dat er een hiernamaals bestaat, net zoals we weten dat Antarctica bestaat. Iedereen die er heengaat komt terug met hetzelfde verslag. Dus vrees niet. De dood is slechts een nieuw soort leven.
Het multiculturele debat: Er is vandaag aan de dag een doorlopend debat gaande in veel westerse samenlevingen, dat draait om de waarde van de multiculturele samenleving versus het belang van het assimileren van de verschillende groepen en segmenten, die een samenleving tot een homogene eenheid vormen. Zoals het geval is met de meerderheid van de alom besproken onderwerpen, dragen beide zijden van deze bijzondere polemiek, geldige punten en overtuigende argumenten aan.
Niet vergeten: Het antwoord op terrorisme: Je kunt elke naam noemen die je wilt. Je kunt vrijwel elke locatie kiezen, waar ook ter wereld. De details veranderen, maar de fundamentele feiten blijven hetzelfde. Door de geschiedenis heen zijn er mensen geweest die geprobeerd hebben om de mensheid te vernietigen.
Spreek als een Egyptenaar: Anochi. Dit betekent "IK." Het is het eerste woord van onze Schepper, dat Hij tegen ons zegt in de grote Tien Geboden die we hebben gekregen. Anochi. Dit is geen Hebreeuws woord, maar een Egyptisch.
Bestuurt God echt de wereld?: Hoe kunnen we ons religieuze geloof in de Goddelijke Voorzienigheid verzoenen met de mechanische wereld waarin we lijken te leven? Bijvoorbeeld: Tegenwoordig leven wij langer en zijn we bevrijd van veel ziekten op een wijze die eerdere generaties niet hebben gezien. Wat is er veranderd? Zijn we echt beter dan hen?
Wat geloven de Joden over de Messias?: In één van de geloofsartikelen van Maimonides wordt beleden dat op een dag er een dynamisch joodse leider, een directe afstammeling van de Davidische dynastie, zal opstaan, die de Tempel in Jeruzalem zal herbouwen, de joden inzamelen uit de hele wereld en ze terugbrengen naar het Land van Israël.
Zeven Vruchten van de Ziel: Dus wanneer de Tora spreekt over het beloofde land dat zich onderscheidt door zeven speciale vruchten, dan spreekt het ook over de menselijke ziel en haar zeven speciale kwaliteiten die het aandrijven en verrijken.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.