Hartelijk welkom in ons Studiecentrum

Jeela Wij weten niet of dit uw eerste bezoek is. Wij weten ook niet wat de reden van uw bezoek is. Evenmin weten wij of u Noachiet bent. Het kan ook zijn dat u zoekende bent. Ook is het mogelijk dat u zo maar even komt binnen wippen. Dit alles maakt geen verschil. U bent van harte welkom.

Laten we beginnen met heel in het kort uit te leggen wat een Noachiet is en waaraan minimaal voldaan moet worden om een Noachiet te zijn.
Een Noachiet gelooft en weet dat Hashem de Schepper is van de hemel en de aarde. Hij gelooft en weet, dat er maar Eén God is en niet, zoals bijvoorbeeld het christendom, drie goden. Hij gelooft en weet dat hij heeft te leven naar de zeven Noachitische geboden. Niet omdat het wel zinnig is wanneer hij niet moordt of steelt, maar omdat Hashem hem dat bevolen heeft.

Hij gelooft en weet dat de Joodse bijbel, de Tora - het oude testament - de waarheid is. Hij gelooft en weet dat het Joodse volk door Hashem verkoren is om deze waarheid te ontvangen en daarnaar te leven. Hij gelooft en hij weet dat hij zich door het Jodendom moet laten onderwijzen. Hij gelooft en weet dat hij daarom het Joodse volk behoort lief te hebben, ook al kan dit soms heel erg moeilijk zijn. Immers Hashem houdt van het Joodse volk en heeft met hen zijn verbond gesloten.

Hashem heeft ook een verbond met de niet Joden gesloten - Noachieten-: namelijk het Noachitische verbond. Wat zijn de zeven Noachitische geboden?

 1. Aanbid geen valse goden.
 2. Gebruik de naam van Hashem niet ijdel.
 3. Bega geen moord.
 4. Bega geen immorele seksuele daden.
 5. Steel niet.
 6. Eet geen ledemaat van een levend dier.
 7. Richt rechtbanken op en breng de overtreders voor de rechter.
Voor het overige verwijzen wij naar de hieronder opgenomen geloofsbelijdenis van Maimonides die ook door Noachieten worden onderschreven:
 1. Ik geloof met volledig geloof dat de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, alle schepsels creëert en aanstuurt, en dat Hij alleen alles maakte, maakt, en zal maken.
 2. Ik geloof met volledig geloof dat de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, uniek is, en dat er geen uniekheid zoals de Zijne is op welke manier dan ook, en dat Hij alleen onze Heer is, Die is, Die was, en Die altijd zal zijn.
 3. Ik geloof met volledig geloof dat de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, niet fysiek is, en niet onder welke fysieke fenomenen dan ook valt, en dat er geen vergelijking met Hem is op welke manier dan ook.
 4. Ik geloof met volledig geloof dat de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, de allereerste en allerlaatste is.
 5. Ik geloof met volledig geloof dat het alleen tot de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, toegestaan is te bidden, en het verboden is tot enig ander te bidden.
 6. Ik geloof met volledig geloof dat alle woorden van de profeten waarheid zijn.
 7. Ik geloof met volledig geloof dat de profetie van Mozes onze leraar, vrede zij met hem, waarheid was, en dat hij de vader was van alle profeten - zowel de profeten die voor als na hem kwamen.
 8. Ik geloof met volledig geloof dat de volledige Tora die nu in onze handen is, dezelfde Tora is die aan Mozes, onze leraar, vrede zij met hem, gegeven is.
 9. Ik geloof met volledig geloof dat deze Tora niet zal worden ingeruild noch zal er ooit een andere Tora zijn van de Schepper, Gezegend is Zijn Naam.
 10. Ik geloof met volledig geloof dat de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, de daden en gedachten van alle mensen kent, zoals het zegt, 'Hij schept hun harten allen tezamen, Hij alleen begrijpt al hun daden.'
 11. Ik geloof met volledig geloof dat de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, zij die Zijn geboden houden beloont, en zij die Zijn geboden schenden straft.
 12. Ik geloof met volledig geloof in de komst van de Messias, en zelfs als hij later komt, zal ik zijn komst iedere dag afwachten.
 13. Ik geloof met volledig geloof dat er een herrijzing van de doden zal zijn wanneer dat de wens van de Schepper, Gezegend is Zijn Naam, zal zijn; geprezen is Hij, voor altijd tot in de eeuwigheid.
Voor een wat meer uitgebreide kennismaking met de Noachitische geboden is het aan te raden het artikel De zeven Noachitische geboden te lezen.

Zie voor toegang tot de plattegrond van de website de toegangsdeur hiernaast.

Wanneer u overweegt om uw leven in te richten op basis van de Noachitische geboden bedenk dan, dat het gewenst is om dit in stappen te doen. Dit om teleurstellingen te voorkomen.
Als Noachiet gaan leven is een groeiproces!

Jadied, 20 Tevt 5775 (11 januari 2015)

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

deur

Naar de website Malben.