Niet stelen

Net als het verbod op moord is ook het verbod op diefstal een fundamentele grens tussen mensen, die het mogelijk maakt dat relaties en vrede kunnen groeien. Wanneer we eigendom respecteren creëert dat ruimte voor ons om deel te nemen in de dingen van het leven zonder enorme hoeveelheden energie te hoeven steken in de bescherming van onze middelen. Als we voortdurend zorgen hebben over de bescherming van ons lichamelijk welzijn (moord), onze seksuele ruimte (geen illegaal seksueel gedrag), en over al onze spullen (diefstal), dan kan de samenleving niet functioneren. Wanneer we onze kinderen deze grenzen leren, die onze Vader aan ons heeft gegeven, scheppen we een wereld van beschaafde mensen die de tijd hebben om zich te concentreren niet alleen op het voldoen aan hun dagelijkse basisbehoeften, maar ook op meer verheven inspanningen.

Het verbod op diefstal vloeit voort uit het beginsel dat de Schepper op jaarbasis voor ons bepaalt wat we wel en niet zullen hebben. We zijn het gelukkigst wanneer we nederig genoeg zijn om Gods oordeel voor ons te accepteren. Onze toevlucht nemen tot het bestelen van een ander is arrogant en is een ernstig misdrijf. Het is een claim leggen op iets dat God aan iemand anders heeft gegeven. We moeten de Schepper bedanken voor wat we hebben, ons best doen en zo eerlijk mogelijk ons geld verdienen, en altijd onze Schepper vragen wat we nodig hebben - zelfs om de kleinste dingen.

Het verbod op diefstal is vrijwel identiek voor Joden als niet-Joden. Dit geldt zowel voor mannen en vrouwen. Het is belangrijk dit gebod, evenals de andere Noachitische geboden, te beschouwen als een rubriek en niet als een eenvoudige uitspraak. Door te bepalen wat diefstal precies is, helpen we ons om dit gedrag, waaraan we ons zo gemakkelijk schuldig maken, te vermijden.

 1. Stelen is stelen zelfs als niemand het ziet dat je het doet of er ooit achter komt dat je het hebt gedaan. Natuurlijk weten we allemaal dat de Schepper alles weet en alles ziet, dus zijn we nooit alleen, hoewel we onszelf voor de gek kunnen houden dat dit wel zo is. Dit feit alleen al zou een grote afschrikkende werking moeten hebben. En natuurlijk versterkt dit het feit dat we onze kinderen moeten leren dat ze nooit alleen zijn; Hashem is altijd bij hen, heeft hen lief en waakt over hen.
 2. Diefstal betreft geld, voorwerpen en zelfs mensen.
 3. Meer in rekening brengen is diefstal, evenals een oneerlijke rente. De juiste koers is tot op zekere hoogte subjectief bepaald, dus is het raadzaam om over dit onderwerp een rabbi te raadplegen.
 4. Het is diefstal om een grens te verplaatsen om zo het onroerend goed uit te breiden. Het is belangrijk om hierover na te denken bij het plaatsen van hekken. We moeten voorzichtig zijn om nauwkeurig te bepalen waar onze eigendom begint en eindigt. Grensgeschillen zijn tijdrovend en duur. Zij kunnen een relatie tussen buren voor altijd vernietigen, wat God verhoede. Dus is het belangrijk om hieraan veel aandacht te besteden.
 5. Het is belangrijk om eerlijk te zijn met maten en gewichten. Men moet zelfs niet eens de middelen hebben om deze te manipuleren.
 6. Het fysiek schaden van iemand wordt als diefstal beschouwd. Degene die de oorzaak is van de fysieke en psychologische schade is aansprakelijk.
 7. Het begeren en/of het verlangen naar een specifiek voorwerp dat een ander toebehoort is verboden.
 8. Mensen als Robin Hood zijn geen helden in de zin van de Tora. Het is niet aanvaardbaar om van rijken te stelen, zelfs niet wanneer het aan de armen wordt gegeven. In dezelfde geest is het niet OK om het eigen stelen te rationaliseren door te beweren dat bedrijf X of overheid Y zo rijk is, en dat het zeker geen kwaad is om hen te bestelen.
 9. Het is diefstal om een geleend voorwerp niet terug te geven.
 10. Het is diefstal om een werknemer niet aan het eind van de dag te betalen, tenzij een andere regeling is getroffen. Deze overeenkomst moet dan worden gerespecteerd.
 11. Het is noodzakelijk dat we leningen terugbetalen als we in staat zijn om die terug te betalen. Als we dit niet kunnen, moeten we afspraken maken met de persoon of de instantie aan wie we het geld schuldig zijn. Als je niet kan terugbetalen zou het het beste zijn om met een rabbi te overleggen over de juiste manier om aan je verplichtingen te voldoen.
Zoals Rabbi Brody heeft geleerd zijn we veel beter af als we onze energie investeren in dingen die niemand ons af kan nemen. Uiteindelijk is het enige wat niemand ons af kan nemen onze relatie met de Schepper. Materialisme is een doodlopende weg. Het is beter ons te richten op Hashem als het gaat om te ontvangen wat we nodig hebben. Het is beter ons meer te richten op onze relatie met Hashem, die de vreugde van de materiële wereld ver overstijgt. Laten we voorkomen dat we om meer te verwerven onze toevlucht moeten nemen tot stelen. Wanneer we de vervulling ervaren die afkomstig is van oprecht te leven en de enorme liefde van onze Vader, dan zal aan onze materiële behoeften worden voldaan.

Dit is een oppervlakkige behandeling van deze belangrijke wet. Alsjeblieft leer meer over dit onderwerp. De belangrijkste bronnen voor dit artikel zijn de boeken, "Seven Colors of the Rainbow", door Rabbi Yirmeyahu Bindman en "The Path of the Righteous Gentile", door Chaim Clorfene en Yakov Rogalsky. Het zijn voor iedereen, die geïnteresseerd is om meer te leren over de Zeven Universele Wetten, geweldige en toegankelijke middelen.

Bron: Do not Steal. Geschreven door Alice Jonsson en vertaald uit het Engels door de webmaster.

Deel 6 van 8 --->
Deel 4 van 8 <---

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben
Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.