Moord niet

De bron van het verbod om iemand onwettig te doden komt uit Genesis 9:6. Het ligt voor de hand dat ieder weldenkend en beschaafd mens kan begrijpen dat de wereld niet kan functioneren als dit meest fundamentele verbod niet zou bestaan en worden gehandhaafd. Als mensen van dag tot dag moeten leven met de angst hun leven te verliezen, kan niets worden bereikt. De meest elementaire taken worden bijna onmogelijk. En wat God verhoede als iemand in dergelijke omstandigheden leeft omdat het verbod op moord ronduit wordt genegeerd en er geen grenzen worden gerespecteerd, nogmaals hierdoor wordt een normaal bestaan onmogelijk. In dit licht is het gemakkelijk in te zien dat een leven gewijd aan het dienen van de Schepper tevens omvat zijn schepselen te eren op dit basale punt.

  1. De Tora stelt dat een moordenaar niet mag leven als hij schuldig is bevonden aan het plegen van een dergelijk misdrijf. Dit betekent niet dat vanuit Tora perspectief de doodstraf, zoals die in deze tijd zou worden toegepast, noodzakelijkerwijs geschikt zou zijn. Dat zou afhangen van veel variabelen, bijvoorbeeld wie de getuigen waren, hoe het proces werd gevoerd enzovoort. Maar het illustreert wel de ernst van de overtreding. Het leven van een dergelijk individu is vanuit Tora perspectief verbeurd.
  2. Het is verboden een ander te helpen om zijn of haar leven te beëindigen, zelfs als iemand, wat God verhoede, geweldig veel pijn heeft of op sterven ligt. Wij zijn de Schepper niet om ons de beslissing toe te eigenen wanneer het laatste moment van het leven daar zal zijn. Euthanasie is geen optie vanuit Tora perspectief. Gezien de toenemende populariteit van deze wereldwijde beweging, is het van essentieel belang om de juiste positie dienaangaande in te nemen. Verlichting van het lijden is wel toegestaan​​, maar het leven beëindigen niet. Het is duidelijk dat er veel mensen zijn die het moeilijk vinden een ander te zien lijden, vooral als het om een dierbare gaat, en zo open kunnen komen te staan voor de pro - euthanasie argumenten. Ook al is de bedoeling verheven, het is niet toegestaan​​.
  3. Als iemand een ongeboren kind doodt, zal dit onder bepaalde omstandigheden als moord worden beschouwd. Abortus is binnen het Jodendom een uiterst gecompliceerde kwestie. Het perspectief van de orthodoxe rabbijn, rabbi Freitag, van wie ik onlangs, over dit onderwerp, een les bijwoonde, is dat er geen rechtvaardiging in de Tora bestaat voor een abortus op verzoek. Onder zeer extreme omstandigheden, te bepalen door een gekwalificeerde rabbijn, kan abortus worden toegestaan​​. Maar zeker is de gewoonte om van abortus gebruik te maken als een soort van na - het - feit anticonceptie verboden. Abortus is vanuit de Tora gezien een zeer negatieve zaak.
  4. Indirect de oorzaak zijn van iemands dood, bijvoorbeeld door iemand voor een rijdende trein te duwen, is moord.
  5. Als iemand je probeert te doden dan mag je jezelf verdedigen door zijn leven te nemen. Zelfverdediging is geoorloofd.
  6. Als je iemand gebruikt om een een ​​ander te doden, ben jij en diegene die de opdracht uitvoert schuldig aan moord.
  7. Zelfmoord is verboden.
  8. Als iemand zegt: "Ik vermoord je als je X niet vermoordt" dan is het je niet toegestaan ​​te doden. Dit is geen rechtvaardiging voor moord.
  9. Wij zijn verplicht moordenaars voor het gerecht te brengen.
  10. Een man die masturbeert verspilt zijn zaad. De Tora beschouwt dit als een vernietiging van leven gevende kracht, maar het is niet strafbaar voor het gerecht. Er is kennelijk een discussie over hoe en in welke mate dit ook geldt voor een Ben Noach. Bovendien, als een echtpaar al kinderen heeft, is anticonceptie dan een optie en zo ja, welke? Omdat er zoveel variabelen in het spel komen bij deze vragen is het noodzakelijk deze te doen beantwoorden door een gekwalificeerde rabbijn. Ongeacht het feit dat verspillen van zaad zou kunnen worden gezien als de vernietiging van leven en van mogelijk zijn eigen kinderen in het bijzonder, moet masturbatie niet lichtvaardig worden opgevat. Seks met een vrouw die niet in staat is om kinderen te krijgen wordt niet beschouwd als verspilling van zaad.
Dit is een oppervlakkige behandeling van deze belangrijke wet. Alsjeblieft leer meer over dit onderwerp. De belangrijkste bronnen voor dit artikel zijn de boeken, "Seven Colors of the Rainbow", door Rabbi Yirmeyahu Bindman en "The Path of the Righteous Gentile", door Chaim Clorfene en Yakov Rogalsky. Het zijn voor iedereen, die geïnteresseerd is om meer te leren over de Zeven Universele Wetten, geweldige en toegankelijke middelen.

Bron: Do not Murder. Geschreven door Alice Jonsson en vertaald uit het Engels door de webmaster.

Deel 5 van 8 --->
Deel 3 van 8 <---

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben
Begrippenlijst

printer

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.