Eet geen vlees van een levend dier

Voor zowel Joden als niet Joden geldt dat wat we consumeren gevolgen heeft voor onze geestelijke gezondheid. Dit kan voor sommigen als een verrassing zijn. Vergeet niet dat God vanaf het begin wetten gaf over wat mensen al of niet mochten eten. Vóór de zondvloed mocht de mens geen vlees eten. Na de vloed was vlees eten toegestaan onder de voorwaarde dat dit niet van een levend dier afkomstig mocht zijn. Toen Mozes de Tora ontving werden de spijswetten voor de Joden verder verfijnd. Koosjer eten voor Joden kent veel meer beperkingen. Sommige dieren kunnen niet door Joden worden gegeten. Bepaalde combinaties werden verboden voor Joden. Bepaalde methoden van slachten moesten worden ingevoerd. Niet Joden moeten alleen de spijswetten volgen die aan Noach zijn gegeven en dus niet de verdere verfijningen die voor Joden gelden.

Het is belangrijk om ons de wetten eigen te maken die God aan de niet Joden en de Joden gaf en dat deze wetten verschillen. Niet Joden kunnen rustig al het voedsel eten dat voor Joden niet geschikt is. Het zal ons spiritueel niet schaden. Er is geen reden voor een niet Jood om een wet, die God voor een Jood geschapen heeft, na te leven. Sommige niet Joden en Joden kiezen, om verschillende redenen, ervoor extra dingen op zich te nemen. Dit moet zorgvuldig gebeuren. Alvorens dit te doen is advies vragen aan een rabbijn uiterst wenselijk. En we moeten ons zeker niet onder druk gezet voelen of onder druk van anderen extra strengheid in acht nemen, of het nu gaat om voeding of iets anders.

  1. Natuurlijk kunnen niet Joden koosjer voedsel eten zonder zichzelf spiritueel te schaden. Dit in tegenstelling tot een Jood. Wanneer deze niet- koosjer voedsel eet dan zal hij zichzelf spiritueel beschadigen. Het zal je verrassen om te weten dat sommige Joden zo vastbesloten waren om koosjer te eten dat zij zelfs in de nazi-concentratiekampen zoveel mogelijk koosjer aten.
  2. Tora regels over voeding, voor Joden en niet Joden, gaan over geestelijke gezondheid. Ze hebben niets te maken met trichinose, dat verantwoordelijk is voor het dichtslibben van slagaders, of met het niveau van zware metalen in bepaalde soorten vis, enzovoort. Koosjer voedsel kan lichamelijk gezond of ongezond zijn. Een koosjer steak kan vanuit een spiritueel perspectief goed zijn, maar lichamelijk heel slecht. Gebakken garnalen kunnen voor een niet Jood goed zijn om te eten op basis van spirituele gezondheid, maar verschrikkelijk slecht voor zijn of haar fysieke gezondheid.
  3. Vanuit een rabbijns perspectief mag vlees en zuivel niet gemengd worden. Voor niet Joden is dat geen probleem.
  4. Niet Joden mogen schelpdieren eten.
  5. De methode van slachten moet menselijk zijn om voor een niet Jood het vlees te kunnen eten. En de ledematen van het dier mogen niet meer bewegen voordat het vlees wordt genomen.
  6. Vissen worden geacht dood te zijn als ze uit het water worden gehaald.
  7. Het is goed om een vegetariër om gezondheidsredenen te zijn of uit wantrouwen jegens de slacht methode of vanwege de gebrekkige reinheid van slachthuizen. Het is echter niet wreed een dier te slachten voor menselijke consumptie. Vanuit een Tora perspectief is het niet nodig vegetariër te worden uit vriendelijkheid voor de dieren.
  8. Aan de andere kant moeten we niet lichtzinnig omgaan met het vernietigen van enig leven hetzij plant of dier.
  9. Varkensvlees kan technisch gesproken rustig door een niet Jood worden gegeten.
Hoe weten we of landdieren op humane wijze worden geslacht en het vlees wordt verwijderd nadat de ledematen van het dier niet meer bewegen? Dit is een zeer complexe en belangrijke vraag. Zoals met vele vragen in het Jodendom is het antwoord dat je krijgt afhankelijk van de rabbijn die je vraagt. En het antwoord kan ook afhangen van de plek waar je woont en van wie je het vlees koopt.

Wanneer we dat allemaal niet weten of kunnen controleren dan kunnen we als Bnei Noach overgaan op koosjer vlees. Maar we kunnen ook vegetarisch eten, met vis. Dus wat moeten we doen?

Rabbi Brody doet de volgende suggestie: Hij is het eens met de opvatting dat vlees van landdieren verwerkt op een niet - kosjere wijze, vaak wordt genomen terwijl de ledematen van het dier nog bewegen of dat het vrijwel onmogelijk is om te waarborgen dat deze regel wordt gevolgd. Daarom koop in een dergelijk geval koosjer vlees. Vis is geen probleem.

Kan een Bnei Noach vlees eten dat afkomstig is van een gejaagd dier? Het type dier is geen probleem voor Bnei Noach. Maar de aard van de slachting is problematisch. Vanuit een wreedheid perspectief is het niet aanvaardbaar.

Sommige landen hebben grondiger wetten met betrekking tot het slachten en een betere controle daarop. Sommige landen hebben bijna geen toezicht. Daarom moeten we veel aandacht besteden aan deze kwestie, afhankelijk van waar we ons op aarde bevinden.

Dit is een oppervlakkige behandeling van een zeer ingewikkeld onderwerp. Omdat onwetendheid van de wet geen excuus is moeten we zoveel als we kunnen over dit onderwerp leren. Het boek, "Seven Colors of the Rainbow", door Rabbi Yirmeyahu Bindman kent een uitstekend en informatief hoofdstuk over dit onderwerp en gaat veel verder dat dit korte artikel. Een andere uitstekende bron is "The Path of the Righteous Gentile", door Chaim Clorfene en Yakov Rogalsky . Het zijn voor iedereen, die geïnteresseerd is om meer te leren over de Zeven Universele Wetten, geweldige en toegankelijke middelen..

Bron: Meat and Slaughter. Geschreven door Alice Jonsson en vertaald uit het Engels door de webmaster.

Deel 7 van 8 <---

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.