Verbod op afgoderij

Toen ik een Bat Noach werd, kwam ik uit de seculiere wereld en was niet met een religie opgegroeid. Dit verbod leek mij heel gemakkelijk te voorkomen. Ik kon mij nauwelijks voorstellen een afgod te aanbidden. Mensen met een religieuze achtergrond die in contact komen met het Jodendom hebben waarschijnlijk niet dezelfde reactie. Niettemin zien sommigen het verbod op afgoderij als de essentie van alle zeven universele geboden.

Wat hier volgt is een onvolledige lijst van wat afgoderij is. Deze lijst is grotendeels ontleend aan een geweldig nuttig boek "The Path of the Righteous Gentile", geschreven door Chaim Clorfene en Yakov Rogalsky. Het is belangrijk om dit gebod verder te bestuderen om ervoor te zorgen dat je je niet bezighoudt met afgoderij, zelfs niet per ongeluk. Het is een vergissing om te denken dat dit iets is dat duizenden jaren geleden gebeurde, maar niet in deze moderne en verfijnde tijd. Afgodendienst is zeer gewoon, zelfs vandaag. Het is heel eenvoudig, zelfs voor een goed opgeleid en godvrezend mens om dit gebod te overtreden. Als we heel voorzichtig met deze kwestie omgaan eren we onze Schepper en geven zo een geweldig voorbeeld, dat anderen doorverwijst naar de bron. We moeten niet vergeten dat alleen Hashem ons kan geven wat we uiteindelijk nodig hebben. Nogmaals, dit is een onvolledige lijst. Leer alsjeblieft meer over dit onderwerp.

 1. Aanbid geen enkel schepsel of het nu je auto, een boom, een berg, of een mens is. In plaats daarvan aanbid je Schepper die deze dingen heeft gemaakt en onderhoudt. Ga terug naar de Bron. We kunnen genieten van de dingen die God geschapen heeft - een zonsondergang, de geur van de huid van je baby, het vioolspel van Itzhak Pearlman - maar het moet daar niet bij blijven, want we moeten teruggaan naar de Bron van al deze wonderlijke creaties.
 2. Wij zijn niet geboden ons leven te geven wanneer we onder dreiging met de dood, gedwongen worden te buigen voor een afgod. We kunnen ervoor kiezen maar zijn het niet verplicht.
 3. We moeten geen afgodische activiteiten bestuderen, opdat we niet worden verleid en erbij betrokken raken.
 4. Wij moeten niet beweren dat een afgodische religie waar is, zelfs als men niet aan deze religie deelneemt. Het lijkt mij dat dit heel gemakkelijk per ongeluk kan gebeuren. Ik hoor mensen vaak zeggen, overigens met goede bedoelingen, "de ene religie is niet meer waar dan de andere." Dit wordt vaak gezegd vanuit respect of in een poging om de strijd tussen religieuze groepen te beperken. Maar men is niet gehouden een andere godsdienst als waar te accepteren uit respect voor mensen die er in geloven. Ik kan ongelooflijk genereus en liefdevol voor mijn medemens zijn zonder claims over de waarheid van zijn of haar religie. Persoonlijk denk ik dat het van kracht getuigd wanneer iemand tegen mij zegt: "Ik geloof niet in dat wat jij gelooft, maar desalniettemin heb ik liefde en respect voor je."
 5. Men moet geen voedsel eten dat bestemd is om aan een afgod te offeren.
 6. Men moet geen dingen, zoals munten in een fontein rond een standbeeld gooien als van het beeld wordt gezegd dat het op één of andere manier je wens zal doen uitkomen. Dit geldt ook voor zoiets als het kussen van de Blarney Stone 1). Het is gemakkelijk te zien hoe dergelijke activiteiten kunnen opduiken wanneer je op reis gaat of met vakantie bent enzovoort. De steen vervult je wens niet. Alleen Hashem kan ons geven wat we nodig hebben. We moeten Hem vragen!
 7. Men moet voorzichtig zijn om grapjes over afgoderij te maken.
 8. Men moet voorzichtig zijn betrokken te raken bij de uitoefening van bijgelovige rituelen die kunnen worden toeschrijven aan een macht anders dan God.
 9. Men moet voorzichtig zijn om niet iets te doen wat zou kunnen lijken op het aanbidden of neerbuigen voor een afgod.
 10. Men moet niet bidden tot een mens, maar tot God.
 11. Wees voorzichtig met toeristische snuisterijen en dat soort dingen. Ik had een beeld van een kat uit Egypte omdat ik dat gewoon een mooi klein beeldje van een kat vond. Ik heb toen geleerd dat Oude Egyptenaren geloofden in een god die een kat was en dat dit beeld hun idool was.
 12. Wees voorzichtig met het bezitten of het creëren van afbeeldingen van de zon of de maan, engelen of beelden van mensen. Met deze dingen kun je heel gemakkelijk fouten maken. Als het beeld van iemand niet compleet is of op een bepaalde manier beschadigd of bezoedeld is, kan het aanvaardbaar zijn. Het is een goed idee om dergelijke objecten of afbeeldingen te controleren met een rabbi. Beelden van dieren of bomen en dergelijke zijn aanvaardbaar als ze niet gemaakt zijn om aanbeden te worden, hetzij door jezelf of iemand anders.
 13. Men moet niet proberen om contacten te leggen met spoken of geesten om de toekomst te leren kennen.
 14. Speel niet met tarotkaarten of handlezen en dergelijke. Het kan worden beschouwd als een poging tot waarzeggerij.

Noot van de vertaler.

1) De Blarney Stone is een blok blauwsteen dat ingemetseld is in de borstwering van Blarney Castle te Blarney, ongeveer 8 kilometer van Cork in Ierland. Volgens de legende krijgt iemand die de steen kust the gift of gab (de gave van grote welsprekendheid of kunst van het vleien; gab betekent kletspraat). De steen is in 1446 in een toren van het kasteel gezet. Het kasteel is een populaire toeristische trekpleister in Ierland; van over de hele wereld komen bezoekers om de steen te kussen en het kasteel en de mooie tuinen te bezichtigen. (Bron:Wikipedia).

Bron: Idolatry. Geschreven door Alice Jonsson en vertaald uit het Engels door de webmaster.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.