Verboden sexuele relatiesHieronder de gedetailleerde lijst uit Leviticus 18:1-30. Overgenomen uit de Herziene Statenvertaling.

 • Hashem sprak tot Mozes:
 • Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Ik ben Hashem, uw Elokim.
 • U mag de gebruiken van het land Egypte waarin u gewoond hebt, niet navolgen, en ook de gebruiken van het land Kanaän, waar Ik u naar toe breng, mag u niet navolgen. U mag niet in hun verordeningen gaan.
 • Mijn bepalingen moet u houden en Mijn verordeningen moet u in acht nemen door daarnaar te wandelen. Ik ben Hashem, uw Elokim.
 • Mijn verordeningen en Mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben Hashem.
 • Niemand mag tot welke bloedverwant van zijn eigen familie dan ook naderen om de schaamdelen te ontbloten. Ik ben Hashem.
 • U mag de schaamte van uw vader, namelijk de schaamdelen van uw moeder, niet ontbloten. Zij is uw moeder, u mag haar schaamdelen niet ontbloten.
 • U mag de schaamdelen van de vrouw van uw vader niet ontbloten. Het is de schaamte van uw vader.
 • De schaamdelen van uw zuster, de dochter van uw vader of de dochter van uw moeder, of ze nu in dit gezin of daarbuiten geboren is, hun schaamdelen mag u niet ontbloten.
 • De schaamdelen van de dochter van uw zoon of van de dochter van uw dochter, hun schaamdelen mag u niet ontbloten, want zij zijn uw schaamte.
 • De schaamdelen van de dochter van de vrouw van uw vader, die bij uw vader geboren is – zij is uw zuster – haar schaamdelen mag u niet ontbloten.
 • U mag de schaamdelen van de zuster van uw vader niet ontbloten. Zij is een bloedverwante van uw vader.
 • U mag de schaamdelen van de zuster van uw moeder niet ontbloten, want zij is een bloedverwante van uw moeder.
 • U mag de schaamte van de broer van uw vader niet ontbloten. U mag niet tot zijn vrouw naderen, zij is uw tante.
 • U mag de schaamdelen van uw schoondochter niet ontbloten. Zij is de vrouw van uw zoon, u mag haar schaamdelen niet ontbloten.
 • U mag de schaamdelen van de vrouw van uw broer niet ontbloten. Het is de schaamte van uw broer.
 • U mag de schaamdelen van een vrouw én die van haar dochter niet ontbloten. U mag niet de dochter van haar zoon en ook niet de dochter van haar dochter tot vrouw nemen om haar schaamdelen te ontbloten. Zij zijn bloedverwanten, het is schandelijk gedrag.
 • Verder mag u niet naast uw eigen vrouw haar zuster tot vrouw nemen. U zou haar krenken door haar schaamte te ontbloten terwijl zij nog in leven is.
 • U mag niet naderen tot een vrouw die vanwege haar afzondering onrein is, om haar schaamdelen te ontbloten.
 • U mag niet met de vrouw van uw naaste de geslachtsdaad verrichten om gemeenschap met haar te hebben. Dan verontreinigt u zich met haar.
 • U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden. De Naam van uw Elokim mag u niet ontheiligen. Ik ben Hashem.
 • U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.
 • Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet vóór een beest gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schanddaad.
 • U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die Ik vóór u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd,
 • zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen.
 • Maar ú moet Mijn verordeningen en Mijn bepalingen in acht nemen. U mag geen enkele van die gruweldaden doen, de ingezetene van het land niet, en ook de vreemdeling niet die in uw midden verblijft.
 • Want de mensen in dit land die er vóór u waren, hebben al die gruweldaden gedaan, zodat het land onrein geworden is.
 • Laat het land u niet uitspuwen, omdat u het verontreinigt, zoals het het heidenvolk dat er vóór u was, uitgespuwd heeft.
 • Want al wie ook maar één van al die gruweldaden doet, de personen die ze doen, moeten uit het midden van hun volk uitgeroeid worden.
 • Daarom moet u Mijn voorschriften in acht nemen en geen van die gruwelijke gebruiken die vóór u gedaan zijn, navolgen, en u daardoor niet verontreinigen. Ik ben Hashem, uw Elokim.
Het algemene idee in de Tora, dat voortvloeit uit de seksuele verboden, is om seks te bewaren voor getrouwde mensen. Iedere andere seksuele activiteit, alleen of met iemand anders, is niet toegestaan​​. Het doel van seks - dat iets moois is en een geschenk van God, waarvoor je je niet hoeft te schamen - is om kinderen te verwekken en om een speciale band tussen gehuwde mensen te creëren. Het is niet gezond voor ons als individu of als samenleving om seksuele activiteit voor andere doeleinden te gebruiken. Natuurlijk kan seks leuk, mooi en gepassioneerd zijn. Maar het schept een afstand tussen ons en de Schepper wanneer we voor de buitenkant van de seks gaan en niet binnen de juiste grenzen blijven.

Uiteraard is het altijd moeilijk geweest om seksuele verlangens te beheersen. Dit is iets waar de mens, zowel mannen als vrouwen, sinds mensenheugenis,tegen gestreden hebben. Het kan een enorme uitdaging zijn om deze driften te beheersen, zelfs voor gedisciplineerde mensen. Het is belangrijk om te onthouden dat je lust je niet tot een "slecht mens" maakt. Een groot mens kan lusten hebben - zelfs vele! De problemen ontstaan ​​wanneer we niet goed op deze driften reageren. Zoals Rabbi Arush en Rabbi Brody hebben geleerd, wil God niet dat je je schuldig voelt - Hij wil je bekering, je terugkeer naar Hem. Hij wil dat wij gezonde, morele keuzes maken die ons dichter bij Hem brengen, en niet dat wij keer op keer onze tijd spenderen aan het maken van fouten en ons daarna smerig voelen. We moeten niet in de val trappen van schuld en negatieve emoties, maar maatregelen nemen om het beter te doen.

Er zijn veel methoden voor het kanaliseren en het tegenwerken van deze verlangens die, door gewetensvolle mensen door de eeuwen heen, ontwikkeld zijn. Om in deze tijd te spreken over dergelijke methoden klinkt voor velen als enorm ouderwets, naïef, of zelfs belachelijk. Ik denk niet dat het ouderwets is om voor jezelf te beslissen om het paard achter de wagen te spannen, door te besluiten dat lichamelijke begeerten niet onze beslissingen moeten bepalen. De verbinding met Hashem, de rust, het gevoel van voldoening, de vreugde die ontstaat uit een evenwichtig en correct leven, zijn de moeite meer dan waard. De moeite die het kost om "nee" te zeggen tegen ongepaste lichamelijke driften, of het nu gaat om seksualiteit, voeding, ijdelheid - de lijst is lang genoeg.

Ik keek naar een mooie videoclip over de rol van voeding in het Jodendom, die rond Pesach op internet was te zien. Ik wou dat ik een kopie had. Op een gegeven moment geniet een groep Joodse mannen samen van een maaltijd. Vóór elke hap die ze namen zeiden ze voor welke goede daad het eten zal worden gebruikt: om hallo te zeggen tegen een vreemdeling, iemand te bellen die opgevrolijkt moet worden, om hun vrouw te helpen met een klusje, enzovoort. Ik kan mij de exacte lijst niet herinneren, maar het concept is bij mij blijven hangen. Stel je voor dat we allemaal zo dachten voordat we reageerden op een seksuele drang. Stel je voor dat we in onze verstand een lijst naliepen om echt na te denken over de heiligheid van onze motivatie. Als onze motivatie niet juist is, dan ligt er een echte spirituele kans voor ons.

Enige strategieën voor succes:
 1. We kunnen in het algemeen en in het bijzonder onze Schepper om hulp vragen als we in de hitte van het moment strijden tegen een lustgevoel. Wanneer wij God op zo'n ogenblik aanroepen dan zijn we in staat om het goede te doen.
 2. We kunnen veranderen van milieu.
 3. We kunnen onszelf afleiden door iets anders te gaan doen.
 4. Wij kunnen nadenken over de mate waarin we worden beïnvloed door onze vrienden en kennissen om slechte keuzes te maken. Denk niet omdat je volwassen bent dat je vrienden geen invloed op je hebben.
 5. We moeten ook niet omgaan met mensen die wij aantrekkelijk kunnen vinden. Dit is de reden waarom in de orthodoxe wereld, mannen en vrouwen niet met elkaar omgaan op de manier waarop mensen in de seculiere wereld met elkaar omgaan. Waarom om problemen vragen? Dit geldt voor een ieder, getrouwd of niet getrouwd. Dit geldt ongeacht of je nu wel of niet emailt, sms't of gaat lunchen. Als er een mogelijkheid bestaat iemand aantrekkelijk te vinden moet er afstand zijn.
 6. Ga kritisch na wat je jezelf toestaat om te zien en te beluisteren, of het nu tv, internet, films, tijdschriften, kranten, kunst, muziek of poëzie is. Wat we met onze ogen en oren consumeren zal onze lusten ten goede of ten slechte beïnvloeden. Het is duidelijk dat we in onze westerse cultuur met geseksualiseerde beelden worden plat gegooid. Zet het uit en laat het niet binnen.
 7. Zet de computer in huis op een voor ieder toegankelijke plek. Er zijn ook internet filters die volwassenen kunnen helpen om goede keuzes te maken en die ervoor kunnen zorgen dat kinderen zelfs niet per ongeluk blootgesteld worden aan al het vuilnis dat zo alomtegenwoordig is op het internet.
 8. Wees als man en vrouw ingetogen in je uiterlijk verschijnen. Elke keer wanneer je naar jezelf kijkt word je herinnert aan datgene waar onze harten en geesten moeten zijn. Je zult minder kans maken een slechte keuze te doen en minder kans hebben iemand anders tot een slechte keuze te stimuleren.
 9. Bewaak je ogen als het gaat om naar mensen in het openbaar te kijken. Probeer met je ogen voorbij de mensen te kijken in plaats van je op hen te concentreren, zelfs niet voor een paar seconden. Daarnaast toon je de ander respect ter bescherming van je eigen ziel. De mens is niet alleen lichaam. Wees je bewust van het feit dat sommige mensen het belang van ingetogen gekleed zijn niet begrijpen en zich in het openbaar zeer ongepast kleden. Dat betekent niet dat het OK is om naar hen te staren.
 10. Blijf bezig met het doen van goede dingen waardoor je in een positieve kringloop geraakt en het gemakkelijker wordt om goede keuzes te maken die weer andere goede keuzes uitlokken.
 11. Als getrouwde mensen kunnen we ervoor zorgen dat we een gezond seksleven met onze partner hebben, waardoor er voor de lust een juiste uitlaatklep ontstaat. Er zijn ook bijkomende voordelen. Zoals het spreekwoord zegt, de warmte van de slaapkamer verwarmt het hele huis. Kinderen profiteren van de versterkte band tussen moeder en vader. We zetten ook een groot voorbeeld voor hen neer, door hen te tonen dat het huwelijk een mooie keuze is en de juiste plaats voor seksualiteit.
Vergeet niet dat God ons uitdaagt om ons sterker te maken, om ons te helpen te groeien. Een uitdaging is een kans om jezelf spiritueel te verheffen, een kans om te winnen. De kwade neiging, zoals Rabbi Friedman het zei, is de beste werknemer van God. Hij mist nooit een dag en neemt nooit een pauze. Of zoals Rabbi Brody het zei, hij is als een trainer om een bokser sterker en sterker te maken. Wanneer hij je verleidt, weiger toe te geven aan de verleiding, en in plaats van een schuldgevoel over een lust die je verblindde, voel je de vreugde van de overwinning op de kwade neiging.

Bron: Forbidden Sexual Acts. Geschreven door Alice Jonsson en vertaald uit het Engels door de webmaster.

Deel 7 van 8 --->
Deel 5 van 8 <---

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben
Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Elokims naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Yetzer hara ook wel kwade neiging. Het kwaad. Satan.