Ethiek het oude handwerk

Deel vijf van de zeven pijlers van het geloof

Bron: Breslev.co.il
Rabbi Breiter's discussie over dit onderwerp, afgezien van het feit dat het heerlijk beknopt en diepgaand is, toont mij een denkwijze die beslissend is voor een Tora kijk op het geloof, "....In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken." (1 Kronieken 29:12b).

Rabbi Breitner begint dit hoofdstuk in zijn "The Seven Pilars of Faith" met het volgende:
Het vijfde fundamentele principe is te weten, dat iedere keer wanneer je spiritualiteit toeneemt en je gedachten over Teshuva je in beweging brengen, en wanneer je denkt "van nu af ben ik zeker een goede Jood, ik zal zeker zo en zo doen", dat dit soort gedachten getuigen van een atheïstische houding dat de dingen in "mijn macht en de sterkte van mijn hand zijn". Een dergelijke gedachte leidt tot depressie en duwt je daarna weg van God, omdat je denkt dat je de dingen onder controle hebt - dat het Koningschap van jou is.

Hoewel niet religieus opgevoed, kom ik net zoals miljoenen andere Amerikanen voort uit een lange reeks van Protestanten. De protestantse zienswijze beinvloedde mijn dagelijkse beslissingen en zelfs mijn zienswijze op het geloof. Hoe ouder ik werd hoe meer ik dit onderken. Ik ben in mijn hele wezen doordrongen van een Amerikaanse versie van het protestantse arbeidsethos dat zegt dat alles binnen mijn bereik ligt als ik mij maar genoeg wil inspannen. En wanneer ik iets niet heb komt dit omdat ik niet hard genoeg heb gewerkt. Deze opvattingen liggen ten grondslag aan mijn wereld visie zelfs wanneer ik tegelijkertijd claim dat ik geloof in de daarmee strijdige spirituele wetten van de Tora, kort samengevat dat God geeft mij iets of niets en dat mijn arbeidsethos daar niet veel toe doet. Overigens laat dit de buitengewone belangrijkheid van een doorgaande Tora studie zien. Het is namelijk heel gemakkelijk je door andere wereld visies te laten leiden naar de verkeerd plaatsen.

Terug naar Rabbi Breiter's punt over het geloof - die is moeilijk te combineren met mijn protestantse visie van de arbeidsethos - God is volkomen gehuld in onze vrije wil. Hij schenkt ons het verlangen naar Hem terug te keren en staat ons toe dit te doen.

Hier is een citaat dat mij onderste boven blaast: "Wanneer zij denken dat zij bezig zijn zichzelf dicht bij God te brengen in de toekomst, betekent dat dan dat zij verantwoordelijk zijn voor het zo veraf zijn tot nu toe?"

Ik zou ja hebben gezegd! Zeker, ik was in het verleden niet dicht bij God omdat ik zoveel dingen verkeerd deed. Ik zie God voor mij zittend en wachtend wanneer ik Hem zou benaderen. En ik zie mij rondwandelen volkomen bewust van Zijn aanwezigheid.

Rabbi Breiter vervolgt:

Wanneer iemand tot nu toe ver verwijderd is van zijn spirituele doel, dan komt dat omdat de Hemel hem tegenhoudt omdat hij niet naar behoren heeft gebeden.

Dus wat mij op afstand hield was niet zo zeer mijn verkeerde beslissingen, maar iets veel specifieker: Ik bad niet naar behoren. Hoe weet een mens die zo verloren was en vaak nog steeds is en zo als velen nu nog zijn en in de toekomst zullen zijn - hoe weten deze mensen hoe zij naar behoren moeten bidden? Dat is mijn vraag. Het is veel ingewikkelder hoe wij op afstand van God geraken dan ik ooit had gedacht. Waarom zou God mij uberhaupt tegenhouden? Toch, toen ik religieus werd was het wat ik deed niet zo ingewikkeld. Ik sprak eenvoudig met God in mijn eigen woorden en vroeg Hem mij te helpen.

Volgens Rabbi Breiter, draagt de Tora ons op om te proberen de juiste beslissingen te nemen en God te smeken om ons niet verre te houden van de juiste gebeden en smekingen. Smekingen betekenen een beroep doen op een autoriteit om ons iets te geven en het beroep moet oprecht en echt zijn. De hele dag door zo lijkt het mij, betaamt het ons ons constant te herinneren en te erkennen, door gebed, dat God alles onder controle heeft. En dat we zelfs God moeten smeken ons te helpen correct te bidden. God kan ons helpen goed te zijn, en om het eenvoudig te zeggen, goed te bidden, wat ons weer helpt goed te zijn.

Het is niet alleen een kwestie van begrijpen. Wie is de baas. Ik moet mij duidelijk uitspreken dat Hij de Baas is en Hem vragen of Hij mij steeds wil helpen te herinneren dat ik de waarheid weet, namelijk dat Hij de Baas is, en dat ik deze waarheid moet leven. Het is minder belastend om op deze manier naar ons verleden te kijken dat misschien veel problemen kende en weinig Tora goedheid had. Het maakt ons tevens nederig en hoopvol voor de toekomst omdat we God kunnen smeken ons te helpen en Hem op de goede manier te vragen wat wij nodig hebben alsmede vergeving te vragen en ons te helpen ons te bekeren.

Geschreven door Alice Jonsson. Vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: The Old Work Ethic

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Teshuva is letterlijk "terugkeren"; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden. Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en de naaste dienen. Er zijn vier stappen in het Teshuva proces: 1. Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft. 2. Berouw tonen dat hij tegen Hashem's wil heeft gehandeld. 3. Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt. 4. De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.